Đại học Tây university-of-western-sydney-uws | Chuyên gia tư vấn du học học bổng hàng đầu Mỹ, Anh, Canada, Australia, Tây Ban Nha
Breaking News
Home / Du Học Australia / Đại học Tây university-of-western-sydney-uws

Đại học Tây university-of-western-sydney-uws

Thương mại, Kinh tế

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Graduate Certificate in Business Dự bị thạc sĩ 11,720 Parramatta
Master of Business and Commerce Thạc sĩ 23,440 Parramatta
Graduate Diploma in Business and Commerce (exit only) Dự bị đại học 17,580 Parramatta
Graduate Certificate in Business and Commerce (exit only) Dự bị thạc sĩ 11,720 Parramatta
Master of Commerce (Property Investment and Development) Thạc sĩ 23,440 Campbelltown
Graduate Diploma in Property Investment and Development Dự bị thạc sĩ 17,580 Parramatta
Master of Business and Commerce (Research Studies) Thạc sĩ 11,170 Parramatta
Master of Business and Commerce (Research Studies)/PhD Thạc sĩ 11,170 Parramatta
Bachelor of Business and Commerce Đại học 20,160 Bankstown, Campbelltown, Parramatta
Bachelor of Business and Commerce (Advanced Business Leadership)/Bachelor of Laws Đại học 22,080 Penrith
Bachelor of Business and Commerce (Honours) Đại học 20,160 Bankstown
Diploma of Business Cao đẳng 1,432 Benchmark College

Kế toán kiểm toán

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Master of Accountancy Thạc sĩ 23,440 Parramatta
Graduate Diploma in Accounting Dự bị thạc sĩ 17,580 Parramatta
Graduate Certificate in Accounting Dự bị thạc sĩ 11,720 Parramatta
Master of Commerce (Accounting) Thạc sĩ 23,440 Parramatta
Master of Professional Accounting Thạc sĩ 23,440 Parramatta
Master of Professional Accounting (Advanced) Thạc sĩ 20,150 Parramatta

Quản trị

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Master of Business Administration Thạc sĩ 43,920 Parramatta
Master of Business (Engineering Management) Thạc sĩ 14,640 Parramatta
Master of Commerce (Human Resource Management & Industrial Relations) Thạc sĩ 23,440 Parramatta
Graduate Diploma in Human Resource Management and Industrial Relations (exit only) Dự bị thạc sĩ 17,580 Parramatta
Graduate Certificate in Human Resource Management and Industrial Relations Dự bị thạc sĩ 11,720 Parramatta
Bachelor of Business and Commerce (Advanced Business Leadership) Đại học 20,160 Parramatta
Diploma of Management Cao đẳng 1,432 Parramatta, Benchmark College

Marketing

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Master of Business (Marketing) Thạc sĩ 23,440 Parramatta
Graduate Certificate in Marketing Dự bị thạc sĩ Parramatta

Tài chính

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Master of Applied Finance Thạc sĩ 23,440 Parramatta
Graduate Certificate in Applied Finance Dự bị thạc sĩ 11,720 Parramatta
Graduate Diploma in Applied Finance (exit only) Dự bị thạc sĩ 17,580 Parramatta
Master of Finance Thạc sĩ 23,440 Parramatta

Du lịch khách sạn

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Master of International Hospitality and Hotel Management Thạc sĩ 23,440 Parramatta
Graduate Diploma in International Hospitality and Hotel Management (exit only) Dự bị thạc sĩ 17,580 Parramatta
Graduate Certificate in International Hospitality and Hotel Management Dự bị thạc sĩ 11,720 Parramatta

Kinh doanh quốc tế

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Master of International Trade and Finance Thạc sĩ 23,440 Parramatta
Bachelor of International Studies Đại học 19,400 Bankstown, Parramatta
Bachelor of International Studies/Bachelor of Business and Commerce Đại học 20,760 Parramatta

Kỹ thuật

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Master of Engineering Thạc sĩ 24,560 Penrith
Graduate Diploma in Engineering (exit only) Dự bị thạc sĩ 18,420 Penrith
Graduate Certificate in Engineering Dự bị thạc sĩ 12,280 Penrith
Bachelor of Engineering (Advanced) Đại học 24,360 Penrith
Bachelor of Engineering Đại học 24,360 Penrith
Bachelor of Engineering Science Đại học 24,360 Penrith

Truyền thông

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Master of Information and Communications Technology Thạc sĩ 24,560 Parramatta
Master of Information and Communications Technology (Advanced) Thạc sĩ 24,560 Parramatta
Graduate Diploma in Information and Communications Technology Dự bị thạc sĩ 24,560 Parramatta
Graduate Certificate in Information and Communications Technology Dự bị thạc sĩ 12,280 Parramatta
Postgraduate Diploma in Information and Communications Technology Dự bị thạc sĩ 18,420 Parramatta
Postgraduate Certificate in Information and Communications Technology Dự bị thạc sĩ 12,280 Parramatta
Master of Convergent Media Thạc sĩ 25,280 Parramatta
Graduate Certificate in Convergent Media Dự bị thạc sĩ 12,640 Parramatta
Bachelor of Communication Đại học 20,760 Parramatta, Penrith
Bachelor of Communication (Honours) Đại học 20,760 Penrith

Nghệ thuật

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Master of Arts in Cultural and Creative Practice Thạc sĩ 20,760 Bankstown
Master of Creative Music Therapy Thạc sĩ 14,550 Penrith
Master of Arts (Research Studies)/PhD Thạc sĩ 11,105 Parramatta
Bachelor of Arts Đại học 19,400 Bankstown, Parramatta, Penrith
Bachelor of Music Đại học 20,760 Penrith
Bachelor of Arts/Bachelor of Business and Commerce Đại học 20,760 Bankstown, Parramatta
Bachelor of Music (Honours) Đại học 20,760 Penrith
Bachelor of Arts (Dean’s Scholars) Đại học 19,400 Bankstown, Penrith
Bachelor of Arts (Honours) Psychology Đại học 22,080 Bankstown

Giáo dục

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Master of Arts (TESOL) Thạc sĩ 20,750 Bankstown
Graduate Diploma in TESOL Dự bị thạc sĩ 15,570 Bankstown
Graduate Certificate in TESOL Dự bị thạc sĩ 10,380 Bankstown
Graduate Certificate in Research Studies Dự bị thạc sĩ 11,920 Bankstown, Campbelltown, Hawkesbury, Parramatta, Penrith
Master of Arts (Research Studies) Thạc sĩ 11,105 Bankstown
Master of Teaching (Birth – 5 Years/Birth – 12 Years) Thạc sĩ 19,960 Parramatta
Master of Teaching (Primary) Thạc sĩ 19,960 Parramatta
Graduate Diploma in Educational Studies (Secondary) (exit only) Dự bị thạc sĩ 19,960 Penrith
Graduate Diploma in Educational Studies (Primary) (exit only) Dự bị thạc sĩ 19,960 Parramatta
Master of Teaching (Secondary) Thạc sĩ 19,960 Penrith
Graduate Certificate in Research Studies Dự bị thạc sĩ 11,920 Bankstown, Blacktown, Campbelltown, Hawkesbury, Parramatta, Penrith
Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Birth – 5/Birth – 12) Đại học 19,400 Bankstown, Parramatta, Penrith
Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Primary) Đại học 19,400 Bankstown, Parramatta, Penrith
Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Secondary) Đại học 19,400 Bankstown, Parramatta, Penrith
Bachelor of Science – Pathway to Teaching (Secondary) Đại học 22,080 Campbelltown, Hawkesbury, Parramatta
Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Primary) Đại học 19,400 Bankstown, Parramatta, Penrith
Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Secondary) Đại học 19,400 Bankstown, du học mỹ Parramatta, Penrith

Ngôn ngữ

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Master of Arts Translation and Interpreting Studies Thạc sĩ 22,080 Bankstown
Master of Interpreting and Translation Thạc sĩ 22,080 Bankstown
Graduate Diploma in Interpreting Dự bị thạc sĩ 16,560 Bankstown
Graduate Diploma in Translation Dự bị thạc sĩ 16,560 Bankstown
Graduate Certificate in Interpreting and Translation Dự bị thạc sĩ 11,040 Bankstown
Bachelor of Arts (Interpreting and Translation) Đại học 20,760 Blacktown

Y Dược

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Master of Health (Research Studies)/PhD Thạc sĩ 10,725 Bankstown
Master of Health Science Thạc sĩ 20,760 Parramatta
Graduate Diploma in Health Science Dự bị thạc sĩ 15,750 Parramatta
Graduate Certificate in Health Science Dự bị thạc sĩ 10,380 Parramatta
Master of Occupational Therapy Thạc sĩ 23,440 Campbelltown
Master of Physiotherapy Thạc sĩ 23,440 Campbelltown
Master of Podiatric Medicine Thạc sĩ 23,440 Campbelltown
Master of Public Health Thạc sĩ 20,760 Parramatta
Graduate Diploma in Public Health Dự bị thạc sĩ 15,570 Parramatta
Graduate Diploma of Psychological Studies Dự bị thạc sĩ 22,080 Bankstown, Penrith
Master of Art Therapy Thạc sĩ 19,400 Penrith
Master of Psychology (Clinical Psychology) Thạc sĩ 27,000 Bankstown
Master of Health (Research Studies)/PhD Thạc sĩ Parramatta
Bachelor of Medical Research Đại học 22,080 Campbelltown
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery Đại học 495,320 Campbelltown
Bachelor of Nursing Đại học 22,480 Bankstown, Campbelltown, Hawkesbury
Bachelor of Nursing – Graduate Entry Đại học 28,100 Hawkesbury
Bachelor of Nursing (Advanced) Đại học 22,480 Campbelltown, Hawkesbury
Bachelor of Health Science (Sport and Exercise Science) Đại học 19,400 Campbelltown
Bachelor of Health Science (Sport and Exercise Science) Đại học 20,760 Campbelltown
Bachelor of Medical Science Đại học 20,760 Campbelltown, Hawkesbury
Bachelor of Medical Science (Advanced) Đại học 22,080 Campbelltown, Hawkesbury
Bachelor of Health Science/Master of Occupational Therapy Đại học 23,440 Campbelltown
Bachelor of Health Science/Master of Physiotherapy Đại học 23,440 Campbelltown
Bachelor of Health Science/Master of Podiatric Medicine Đại học 23,440 Campbelltown
Bachelor of Health Science (Honours)/Master of Podiatric Medicine Đại học 23,440 Campbelltown
Bachelor of Health Science (Honours)/Master of Physiotherapy Đại học 23,440 Campbelltown
Bachelor of Health Science/Master of Traditional Chinese Medicine Đại học 23,440 Campbelltown
Bachelor of Medical Science (Honours) Đại học 22,080 Campbelltown, Hawkesbury, Parramatta, Penrith
Certificate III in Children’s Services Chứng chỉ III 793 Parramatta, Penrith, Benchmark College
Diploma of Children’s Services Cao đẳng 1,432 Parramatta, Penrith, Benchmark College

Kiến trúc

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Graduate Certificate in Urban Management and Planning Dự bị thạc sĩ 27,000 Bankstown
Master of Urban Management and Planning Thạc sĩ 19,540 Parramatta
Graduate Diploma in Urban Management and Planning Dự bị thạc sĩ 14,550 Parramatta
Graduate Certificate in Urban Management and Planning Dự bị thạc sĩ 9,420 Parramatta
Postgraduate Diploma of Psychology Dự bị thạc sĩ 23,440 Bankstown
Bachelor of Construction Management Đại học 24,360 Penrith
Bachelor of Design and Technology Đại học 24,360 Penrith
Bachelor of Housing Đại học 24,360 Penrith
Bachelor of Industrial Design Đại học 24,360 Penrith
Bachelor of Design (Visual Communication) Đại học 19,400 Penrith

Công nghệ thông tin

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Computer Science (Advanced) Đại học 22,760 Penrith
Bachelor of Computer Science Đại học 22,760 Penrith
Bachelor of Computing Đại học 22,760 Parramatta
Bachelor of Computing (Information Systems) Advanced Đại học 22,760 Parramatta
Bachelor of Information and Communications Technology (Advanced) Đại học 22,760 Campbelltown, Parramatta, Penrith
Bachelor of Information and Communications Technology/Bachelor of Arts Đại học 22,760 Parramatta
Bachelor of Information and Communications Technology/Bachelor of Business and Commerce Đại học 22,760 Campbelltown, Parramatta
Bachelor of Information and Communications Technology/Bachelor of Business and Commerce (Accounting) Đại học 22,760 Campbelltown, Parramatta
Bachelor of Computing (Honours) Đại học 22,760 Bankstown, Campbelltown, Parramatta, Penrith

Luật

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of International Studies/Bachelor of Laws Đại học 22,080 Campbelltown, Parramatta
Bachelor of Laws (Graduate Entry) Đại học 22,080 Parramatta
Bachelor of Laws (Non graduate entry) Đại học 22,080 Campbelltown, Parramatta
Bachelor of Arts/Bachelor of Laws Đại học 22,080 Campbelltown, Parramatta
Bachelor of Communication/Bachelor of Laws Đại học Parramatta
Bachelor of Economics/Bachelor of Laws Đại học Parramatta
Bachelor of Science/Bachelor of Laws Đại học Campbelltown, Parramatta
Bachelor of Social Science/Bachelor of Laws Đại học Campbelltown, Parramatta

Môi trường

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Natural Science (Advanced) Đại học 22,080 Hawkesbury
Bachelor of Natural Science (Animal Science) Đại học 22,080 Hawkesbury
Bachelor of Natural Science (Environmental Management) Đại học 22,080 Hawkesbury
Bachelor of Science (Environmental Science) Đại học Hawkesbury

Khoa học

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Science Dự bị Cao đẳng 22,080 Campbelltown, Hawkesbury, Parramatta
Bachelor of Science (Biological Sciences) Đại học 22,080 Campbelltown, Hawkesbury, Parramatta
Bachelor of Science (Chemistry) Đại học 22,080 Campbelltown, Parramatta
Bachelor of Science (Forensic Science) Đại học 22,080 Hawkesbury
Bachelor of Science (Mathematical Science) Đại học 22,080 Campbelltown, Parramatta
Bachelor of Science (Nutrition & Food Sciences) Đại học 22,080 Hawkesbury
Bachelor of Science (Zoology) Đại học 22,080 Hawkesbury
Bachelor of Science (Advanced Science) Đại học 22,080 Hawkesbury
Bachelor of Science – Pathway to Teaching (Secondary) Đại học 22,080 Campbelltown, Hawkesbury, Parramatta
Bachelor of Science/Bachelor of Arts Đại học 22,080 Parramatta
Bachelor of Science/Bachelor of Business and Commerce Đại học 22,080 Campbelltown, Parramatta
Bachelor of Science/Bachelor of International Studies Đại học 22,080 Parramatta
Bachelor of Science (Honours) Đại học 22,080 Campbelltown, Hawkesbury, Parramatta, Penrith

Xã hội

Khóa học Trình độ Học phí 2013 Học phí 2014 Cơ sở học
Bachelor of Community Welfare Đại học 19,400 Bankstown
Bachelor of Policing Đại học 19,400 Bankstown, Penrith
Bachelor of Psychology Đại học 19,400 Bankstown
Bachelor of Social Science Đại học 19,400 Bankstown, Penrith
Bachelor of Social Science (Pathway to Master of Urban Management and Planning) Đại học 19,400 Penrith
Bachelor of Social Work Đại học 19,400 Bankstown

 

Thông tin   liên hệ   Kênh Du Học:  

Địa chỉ: Địa chỉ: 101 B2 – Tập Thể Đồng Xa – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội  

ĐT: ĐTDĐ:  Ms.Hương Đỗ 0984.761.634 – 0946.471.855

Email: info@kenhduhoc.Vn  

Www.Kenhduhoc.Vnhttps://www.Facebook.Com/kenhduhoc.Vn

Kênh du học, chắp cánh ước mơ du học của bạn với một lộ trình rõ ràng!

– Huong Do –

Facebook Comments

Check Also

[DU HỌC ANH] THÔNG TIN HỌC BỔNG ONCAMPUS UK/EU 2017-2018

Trong bài viết lần này, Kênh Du Học xin gửi tới các bạn thông tin …