free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ CANBERRA-INSTITUTE-OF-TECHNOLOGY-CIT

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

NGHỆ THUẬT KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC ADVANCED DIPLOMA OF CREATIVE PRODUCT DEVELOPMENT CAO ĐẲNG NÂNG CAO 6,050 CIT REID DIPLOMA OF APPLIED FASHION DESIGN AND TECHNOLOGY CAO ĐẲNG 6,050 CIT REID CERTIFICATE IV IN APPLIED FASHION AND TECHNOLOGY CHỨNG CHỈ IV ...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

NGHỆ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF CREATIVE PRODUCT DEVELOPMENT CAO ĐẲNG NÂNG CAO 6,050 CIT REID
DIPLOMA OF APPLIED FASHION DESIGN AND TECHNOLOGY CAO ĐẲNG 6,050 CIT REID
CERTIFICATE IV IN APPLIED FASHION AND TECHNOLOGY CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT REID
CERTIFICATE III IN CLOTHING PRODUCTION CHỨNG CHỈ III 6,050 CIT REID
CERTIFICATE III IN DESIGN FUNDAMENTALS CHỨNG CHỈ III 5,800 CIT REID
CERTIFICATE III IN DESIGN FUNDAMENTALS CHỨNG CHỈ III 5,800 CIT REID
ADVANCED DIPLOMA OF GRAPHIC DESIGN CAO ĐẲNG NÂNG CAO 6,050 CIT REID
DIPLOMA OF GRAPHIC DESIGN CAO ĐẲNG 6,050 CIT REID
ADVANCED DIPLOMA OF SCREEN AND MEDIA CAO ĐẲNG NÂNG CAO 6,050 CIT BRUCE
DIPLOMA OF SCREEN AND MEDIA CAO ĐẲNG 6,050 CIT BRUCE
CERTIFICATE IV IN SCREEN AND MEDIA CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT BRUCE
CERTIFICATE III IN MEDIA CHỨNG CHỈ III 6,050 CIT BRUCE
DIPLOMA OF PHOTO IMAGING CAO ĐẲNG 6,050 CIT REID
CERTIFICATE IV IN PHOTO IMAGING CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT REID
DIPLOMA OF VISUAL ARTS CAO ĐẲNG 6,050 CIT REID
CERTIFICATE IV IN VISUAL ARTS CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT REID

KIẾN TRÚC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF BUILDING DESIGN CAO ĐẲNG 6,050 CIT REID
CERTIFICATE III IN LANDSCAPE CONSTRUCTION CHỨNG CHỈ III 6,050 CIT BRUCE

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF ACCOUNTING CAO ĐẲNG NÂNG CAO 5,700 CIT REID
DIPLOMA OF ACCOUNTING CAO ĐẲNG 5,700 CIT REID
CERTIFICATE IV IN ACCOUNTING CHỨNG CHỈ IV 5,700 CIT REID
CERTIFICATE III IN ACCOUNTS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ III 5,700 CIT WODEN

THƯƠNG MẠI, KINH TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF BUSINESS CAO ĐẲNG NÂNG CAO 5,700 CIT REID
DIPLOMA OF BUSINESS CAO ĐẲNG 5,700 CIT REID
CERTIFICATE IV IN BUSINESS CHỨNG CHỈ IV 5,700 CIT REID
CERTIFICATE III IN BUSINESS CHỨNG CHỈ III 5,700 CIT WODEN
BACHELOR OF BUSINESS STUDIES (BBUSSTUD) ĐẠI HỌC 17,600 CIT REID
CERTIFICATE III IN BUSINESS CHỨNG CHỈ III 5,700 CIT REID
CERTIFICATE III IN BUSINESS CHỨNG CHỈ III 5,700 CIT REID
ADVANCED DIPLOMA OF BUSINESS CAO ĐẲNG NÂNG CAO 5,700 CIT REID
CERTIFICATE III IN BUSINESS CHỨNG CHỈ III 5,700

QUẢN TRỊ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF BUSINESS ADMINISTRATION CAO ĐẲNG 5,700 CIT WODEN
CERTIFICATE IV IN BUSINESS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 5,700 CIT WODEN
CERTIFICATE III IN BUSINESS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ III 5,700 CIT WODEN
ADVANCED DIPLOMA OF MANAGEMENT (HUMAN RESOURCES) CAO ĐẲNG NÂNG CAO 5,700 CIT REID
DIPLOMA OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT CAO ĐẲNG 5,700 CIT REID
ADVANCED DIPLOMA OF MANAGEMENT CAO ĐẲNG NÂNG CAO 5,700 CIT REID
DIPLOMA OF MANAGEMENT CAO ĐẲNG 5,700 CIT REID
CERTIFICATE IV IN FRONTLINE MANAGEMENT CHỨNG CHỈ IV 5,700 CIT REID

XÃ HỘI

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN HUMAN RESOURCES CHỨNG CHỈ IV 5,700 CIT REID
CERTIFICATE IV IN AGED CARE CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT WODEN
CERTIFICATE III IN AGED CARE CHỨNG CHỈ III 6,050 CIT WODEN
CERTIFICATE IV IN COMMUNITY DEVELOPMENT CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT BRUCE
DIPLOMA OF COMMUNITY SERVICES WORK CAO ĐẲNG 6,050 CIT BRUCE
CERTIFICATE IV IN COMMUNITY SERVICES WORK CHỨNG TƯ VẤN DU HỌC MIỄN PHÍ CHỈ IV 6,050 CIT BRUCE
CERTIFICATE IV IN HOME AND COMMUNITY CARE CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT WODEN
CERTIFICATE III IN HOME AND COMMUNITY CARE CHỨNG CHỈ III 6,050 CIT REID
CERTIFICATE IV IN YOUTH JUSTICE CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT WODEN
DIPLOMA OF YOUTH WORK CAO ĐẲNG 6,050 CIT WODEN

MARKETING

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF MARKETING CAO ĐẲNG 5,700 CIT REID
CERTIFICATE IV IN MARKETING CHỨNG CHỈ IV 5,700 CIT REID

Y DƯỢC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF COMMUNITY SERVICES (ALCOHOL, OTHER DRUGS AND MENTAL HEALTH) CAO ĐẲNG 6,050 CIT BRUCE
CERTIFICATE IV IN ALCOHOL AND OTHER DRUGS CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT BRUCE
CERTIFICATE IV IN MENTAL HEALTH CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT BRUCE
CERTIFICATE IV IN ALLIED HEALTH ASSISTANCE CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT BRUCE
CERTIFICATE IV IN DISABILITY CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT WODEN
CERTIFICATE III IN DISABILITY CHỨNG CHỈ III 6,050 CIT WODEN
DIPLOMA OF REMEDIAL MASSAGE CAO ĐẲNG 6,050 CIT BRUCE
CERTIFICATE IV IN MASSAGE THERAPY PRACTICE CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT BRUCE

GIÁO DỤC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF CHILDREN'S SERVICES (EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE) CAO ĐẲNG 6,050 CIT WODEN
CERTIFICATE III IN CHILDREN'S SERVICES CHỨNG CHỈ III 6,050 CIT WODEN

NGÔN NGỮ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATES I – IV IN ENGLISH FOR EMPLOYMENT, STUDY AND LIFE CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 270 CIT REID
CERTIFICATE IV IN ACADEMIC ENGLISH CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 270 CIT REID
ACT YEAR 12 CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 6,050 CIT BRUCE

THỂ DỤC THỂ THAO

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN FITNESS CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT BRUCE
CERTIFICATE III IN FITNESS CHỨNG CHỈ III 6,050 CIT BRUCE
DIPLOMA OF SPORTS (DEVELOPMENT) CAO ĐẲNG 6,050 CIT BRUCE
CERTIFICATE IV IN SPORTS DEVELOPMENT CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT BRUCE

ẨM THỰC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN COMMERCIAL COOKERY CHỨNG CHỈ IV 7,400 CIT REID
CERTIFICATE III IN COMMERCIAL COOKERY CHỨNG CHỈ III 7,400 CIT REID
CERTIFICATE IV IN HOSPITALITY CHỨNG CHỈ IV 5,700 CIT REID
CERTIFICATE III IN HOSPITALITY CHỨNG CHỈ III 5,700 CIT REID
ADVANCED DIPLOMA OF HOSPITALITY CAO ĐẲNG NÂNG CAO 5,700 CIT REID
DIPLOMA OF HOSPITALITY CAO ĐẲNG 5,700 CIT REID
CERTIFICATE IV IN PATISSERIE CHỨNG CHỈ IV 7,400 CIT REID
CERTIFICATE III IN PATISSERIE CHỨNG CHỈ III 7,400 CIT REID

TRUYỀN THÔNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF EVENTS CAO ĐẲNG NÂNG CAO 5,700 CIT REID
DIPLOMA OF EVENTS CAO ĐẲNG 5,700 CIT REID
CERTIFICATE III IN EVENTS CHỨNG CHỈ III 5,700 CIT REID

DU LỊCH KHÁCH SẠN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF INTERNATIONAL HOTEL AND RESORT MANAGEMENT CAO ĐẲNG NÂNG CAO 6,050 CIT REID
CERTIFICATE IV IN TRAVEL AND TOURISM CHỨNG CHỈ IV 5,700 CIT REID
CERTIFICATE III IN TRAVEL CHỨNG CHỈ III 5,700 CIT REID

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BACHELOR OF GAMES AND VIRTUAL WORLDS (PROGRAMMING) ĐẠI HỌC 14,000 CIT REID
DIPLOMA OF INFORMATION TECHNOLOGY (SOFTWARE DEVELOPMENT) CAO ĐẲNG 5,700 CIT REID
CERTIFICATE IV IN INFORMATION TECHNOLOGY (PROGRAMMING) CHỨNG CHỈ IV 5,700 CIT REID

KHOA HỌC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN LABORATORY TECHNIQUES CHỨNG CHỈ IV 6,050 CIT BRUCE
CERTIFICATE III IN LABORATORY SKILLS CHỨNG CHỈ III 6,050 CIT BRUCE
ADVANCED DIPLOMA OF SPATIAL INFORMATION SERVICES CAO ĐẲNG NÂNG CAO 6,050 CIT BRUCE
DIPLOMA OF SPATIAL INFORMATION SERVICES CAO ĐẲNG 6,050 CIT BRUCE
CERTIFICATE IV IN SPATIAL INFORMATION SERVICES CHỨNG CHỈ IV 6,050
 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác