free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

HỌC VIỆN NORTHERN-MELBOURNE-INSTITUTE-OF-TAFE-NMIT

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC ADVANCED DIPLOMA OF ACCOUNTING CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 5,500 EPPING , PRESTON ASSOCIATE DEGREE OF ACCOUNTING CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 14,500 PRESTON BACHELOR OF ACCOUNTING ĐẠI HỌC 14,500 PRESTON ...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF ACCOUNTING CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 5,500 EPPING , PRESTON
ASSOCIATE DEGREE OF ACCOUNTING CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 14,500 PRESTON
BACHELOR OF ACCOUNTING ĐẠI HỌC 14,500 PRESTON
BACHELOR OF AGRICULTURE AND LAND MANAGEMENT ĐẠI HỌC 14,500 EPPING
CERTIFICATE III IN ACCOUNTS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ III 5,500 EPPING , PRESTON
CERTIFICATE IV IN ACCOUNTING CHỨNG CHỈ IV 5,500 EPPING , PRESTON
DIPLOMA OF ACCOUNTING CAO ĐẲNG 5,500 EPPING , PRESTON

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF COMPUTER SYSTEMS TECHNOLOGY CAO ĐẲNG NÂNG CAO 11,000 EPPING , GREENSBOROUGH, PRESTON
ADVANCED DIPLOMA OF ENGINEERING TECHNOLOGY CAO ĐẲNG NÂNG CAO 12,000 HEIDELBERG
ASSOCIATE DEGREE OF INFORMATION TECHNOLOGY CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 14,500 COLLINGWOOD, PRESTON
BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY ĐẠI HỌC 14,500 COLLINGWOOD, PRESTON
CERTIFICATE IV IN COMPUTER SYSTEMS TECHNOLOGY CHỨNG CHỈ IV 11,000 EPPING , GREENSBOROUGH, PRESTON
CERTIFICATE IV IN DIGITAL AND INTERACTIVE GAMES CHỨNG CHỈ IV 11,000 COLLINGWOOD
DIPLOMA OF DIGITAL AND INTERACTIVE GAMES CAO ĐẲNG 11,000 COLLINGWOOD
DIPLOMA OF DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES CAO ĐẲNG 11,000 COLLINGWOOD

KỸ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF CREATIVE PRODUCT DEVELOPMENT CAO ĐẲNG NÂNG CAO 11,500 PRESTON
ADVANCED DIPLOMA OF ENGINEERING DESIGN CAO ĐẲNG NÂNG CAO 11,500 EPPING
ASSOCIATE DEGREE OF ILLUSTRATION CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 14,500 FAIRFIELD
BACHELOR OF ILLUSTRATION ĐẠI HỌC 14,500 FAIRFIELD
CERTIFICATE III IN LOCKSMITHING CHỨNG CHỈ III 13,000 HEIDELBERG
DIPLOMA OF ENGINEERING DRAFTING CAO ĐẲNG 11,500 EPPING , PRESTON
DIPLOMA OF ENGINEERING TECHNOLOGY CAO ĐẲNG 12,000 HEIDELBERG
DIPLOMA OF ENGINEERING TECHNOLOGY CAO ĐẲNG 6,500 HEIDELBERG
DIPLOMA OF GRAPHIC DESIGN CAO ĐẲNG 11,500

MÔI TRƯỜNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ASSOCIATE DEGREE OF AGRICULTURE AND LAND MANAGEMENT CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 14,500 EPPING
DIPLOMA OF CONSERVATION AND LAND MANAGEMENT CAO ĐẲNG 11,500 EPPING

XÃ HỘI

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF EVENTS CAO ĐẲNG NÂNG CAO 5,750 PRESTON
CERTIFICATE III IN EVENTS CHỨNG CHỈ III 5,750 PRESTON
DIPLOMA OF CHILDREN'S SERVICES (EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE) CAO ĐẲNG 11,500 PRESTON
DIPLOMA OF COMMUNITY SERVICES WORK CAO ĐẲNG 11,500 PRESTON
DIPLOMA OF EVENTS CAO ĐẲNG 11,500 PRESTON

KINH DOANH QUỐC TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF INTERNATIONAL BUSINESS CAO ĐẲNG NÂNG CAO 5,500 PRESTON
CERTIFICATE III IN INTERNATIONAL TRADE CHỨNG CHỈ III 5,500 PRESTON
CERTIFICATE IV IN INTERNATIONAL TRADE CHỨNG CHỈ IV 5,500 PRESTON
DIPLOMA OF INTERNATIONAL BUSINESS CAO ĐẲNG 5,500 PRESTON

NGHỆ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF MUSIC CAO ĐẲNG NÂNG CAO 13,000 FAIRFIELD
ADVANCED DIPLOMA OF MUSIC BUSINESS CAO ĐẲNG NÂNG CAO 11,000 FAIRFIELD
ASSOCIATE DEGREE OF MUSIC CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 14,500 FAIRFIELD
ASSOCIATE DEGREE OF MUSIC INDUSTRY CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 14,500 FAIRFIELD
BACHELOR OF MUSIC ĐẠI HỌC 14,500 FAIRFIELD
BACHELOR OF MUSIC INDUSTRY ĐẠI HỌC 14,500 FAIRFIELD
CERTIFICATE III IN BEAUTY SERVICES CHỨNG CHỈ III 6,250 COLLINGWOOD
CERTIFICATE III IN CHILDREN'S SERVICES CHỨNG CHỈ III 5,750 PRESTON
CERTIFICATE III IN HAIRDRESSING CHỨNG CHỈ III 13,000 COLLINGWOOD, PRESTON
CERTIFICATE IV IN BEAUTY THERAPY CHỨNG CHỈ IV 6,250 COLLINGWOOD
CERTIFICATE IV IN HAIRDRESSING CHỨNG CHỈ IV 6,500 COLLINGWOOD, PRESTON
CERTIFICATE IV IN MUSIC CHỨNG CHỈ IV 13,000 FAIRFIELD
CERTIFICATE IV IN MUSIC BUSINESS CHỨNG CHỈ IV 11,000 FAIRFIELD
CERTIFICATE IV IN PHOTO IMAGING CHỨNG CHỈ IV 11,750 FAIRFIELD
CERTIFICATE IV IN VISUAL ARTS CHỨNG CHỈ IV 11,500 EPPING , PRESTON
DIPLOMA OF BEAUTY THERAPY CAO ĐẲNG 6,250 COLLINGWOOD
DIPLOMA OF PHOTO IMAGING CAO ĐẲNG 11,750 FAIRFIELD
DIPLOMA OF VISUAL ARTS CAO ĐẲNG 11,500 EPPING , PRESTON

Y DƯỢC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF REMEDIAL MASSAGE (MYOTHERAPY) CAO ĐẲNG NÂNG CAO 12,500 PRESTON
CERTIFICATE III IN AGED CARE CHỨNG CHỈ III 5,000 PRESTON
CERTIFICATE IV IN MASSAGE THERAPY PRACTICE CHỨNG CHỈ IV 6,250 PRESTON
DIPLOMA OF REMEDIAL MASSAGE CAO ĐẲNG 12,500 PRESTON
DIPLOMA OF SALON MANAGEMENT CAO ĐẲNG 6,500 PRESTON

TRUYỀN THÔNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF SCREEN AND MEDIA CAO ĐẲNG NÂNG CAO 13,000 COLLINGWOOD
ADVANCED DIPLOMA OF SOUND PRODUCTION CAO ĐẲNG NÂNG CAO 13,000 FAIRFIELD
CERTIFICATE IV IN DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES CHỨNG CHỈ IV 11,000 COLLINGWOOD
CERTIFICATE IV IN SCREEN AND MEDIA CHỨNG CHỈ IV 13,000 COLLINGWOOD
CERTIFICATE IV IN SOUND PRODUCTION CHỨNG CHỈ IV 13,000 FAIRFIELD

DU LỊCH KHÁCH SẠN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ADVANCED DIPLOMA OF TOURISM CAO ĐẲNG NÂNG CAO 5,750 PRESTON
ASSOCIATE DEGREE OF HOSPITALITY MANAGEMENT CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 14,500 PRESTON
BACHELOR OF HOSPITALITY MANAGEMENT ĐẠI HỌC 14,500 PRESTON
CERTIFICATE II IN HOSPITALITY (KITCHEN OPERATIONS) CHỨNG CHỈ II 6,000 PRESTON
CERTIFICATE II IN HOSPITALITY (KITCHEN OPERATIONS) CHỨNG CHỈ II 6,000 PRESTON
CERTIFICATE III IN HOSPITALITY CHỨNG CHỈ III 5,750 PRESTON
CERTIFICATE III IN HOSPITALITY (COMMERCIAL COOKERY) CHỨNG CHỈ III 12,500 PRESTON
CERTIFICATE III IN HOSPITALITY (PATISSERIE) CHỨNG CHỈ III 13,000 PRESTON
CERTIFICATE III IN TRAVEL CHỨNG CHỈ III 5,750 PRESTON
CERTIFICATE IV IN HOSPITALITY CHỨNG CHỈ IV 5,750 PRESTON
CERTIFICATE IV IN TOURISM CHỨNG CHỈ IV 11,500 PRESTON
DIPLOMA OF HOLIDAY PARKS AND RESORTS CAO ĐẲNG 11,500 PRESTON
DIPLOMA OF HOSPITALITY CAO ĐẲNG 11,500 PRESTON
DIPLOMA OF TOURISM CAO ĐẲNG 11,500 PRESTON

GIÁO DỤC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ASSOCIATE DEGREE OF EARLY YEARS STUDIES CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 14,500 PRESTON
ASSOCIATE DEGREE OF EQUINE STUDIES CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 14,500 EPPING
ASSOCIATE DEGREE OF WRITING AND PUBLISHING CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 14,500 PRESTON
BACHELOR OF EARLY YEARS STUDIES ĐẠI HỌC 14,500 PRESTON
BACHELOR OF EDUCATION (EARLY YEARS) ĐẠI HỌC 14,500 PRESTON
BACHELOR OF EQUINE STUDIES ĐẠI HỌC 14,500 EPPING
BACHELOR OF WRITING AND PUBLISHING ĐẠI HỌC 14,500 FAIRFIELD
CERTIFICATE IV IN PROFESSIONAL WRITING AND EDITING CHỨNG CHỈ IV 11,000 COLLINGWOOD
DIPLOMA OF PROFESSIONAL WRITING AND EDITING CAO ĐẲNG 11,000 COLLINGWOOD
DIPLOMA OF TERTIARY STUDIES CAO ĐẲNG 14,500 PRESTON

THỂ DỤC THỂ THAO

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN RACING (ADVANCED STABLEHAND) CHỨNG CHỈ III 11,000 EPPING

THƯƠNG MẠI, KINH TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ASSOCIATE DEGREE OF BUSINESS CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH 14,500 PRESTON
BACHELOR OF BUSINESS ĐẠI HỌC 14,500 PRESTON

KIẾN TRÚC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN DESIGN CHỨNG CHỈ IV 11,500 FAIRFIELD, PRESTON
CERTIFICATE IV IN INTERIOR DECORATION CHỨNG CHỈ IV 11,500 GREENSBOROUGH, PRESTON
DIPLOMA OF BUILDING AND CONSTRUCTION (BUILDING) CAO ĐẲNG 12,000 GREENSBOROUGH, PRESTON
DIPLOMA OF INTERIOR DESIGN AND DECORATION CAO ĐẲNG 11,500 PRESTON

NÔNG LÂM NGHIỆP

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF HORSE BREEDING (STUD MANAGEMENT) CAO ĐẲNG 11,500 EPPING
DIPLOMA OF HORTICULTURE CAO ĐẲNG 11,500 FAIRFIELD, HEIDELBERG

MARKETING

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF MARKETING CAO ĐẲNG 5,500 PRESTON

NGÔN NGỮ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ENGLISH LANGUAGE INTENSIVE COURSE FOR OVERSEAS STUDENTS (ELICOS) CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 300 COLLINGWOOD
 

THÔNG KHÓA HỌC DU HỌC THEO YÊU CẦU TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác