free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC CHAMINADE-COLLEGE-PREPARATORY

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐA DẠNG VỚI CÁC MÔN HỌC ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ PHÁT HUY KHẢ NĂNG CỦA HỌC SINH NHƯ: TIẾNG ANH, MỸ THUẬT, TOÁN, KHOA HỌC, XÃ HỘI HỌC, GIÁO DỤC THỂ CHẤT, … CHAMINADE CÒN CÓ CÁC LỚP HỌC TÍN CHỈ ĐẠI HỌC NHIỀU HƠN SO VỚI CÁC TRƯỜNG KHÁC TRONG KHU VỰC ST. LOUIS. TRƯỜNG HIỆN CÓ TRÊN 200 GIỜ TÍN CHỈ ĐẠI HỌC CHO CÁC HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT, NĂM THỨ HAI VÀ NĂM THỨ...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596
CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐA DẠNG VỚI CÁC MÔN HỌC ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ PHÁT HUY KHẢ NĂNG CỦA HỌC SINH NHƯ: TIẾNG ANH, MỸ THUẬT, TOÁN, KHOA HỌC, XÃ HỘI HỌC, GIÁO DỤC THỂ CHẤT, … CHAMINADE CÒN CÓ CÁC LỚP HỌC TÍN CHỈ ĐẠI HỌC NHIỀU HƠN SO VỚI CÁC TRƯỜNG KHÁC TRONG KHU VỰC ST. LOUIS. TRƯỜNG HIỆN CÓ TRÊN 200 GIỜ TÍN CHỈ ĐẠI HỌC CHO CÁC HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT, NĂM THỨ HAI VÀ NĂM THỨ BA. CÁC TÍN CHỈ ĐẠI HỌC NÀY SẼ HỖ TRỢ RẤT NHIỀU CHO CÁC HỌC SINH TRONG NĂM ĐẦU THEO HỌC TẠI BẬC HỌC CAO HƠN. CÓ HAI LOẠI LỚP HỌC TÍN CHỈ ĐẠI HỌC TẠI CHAMINADE: • LỚP NÂNG CAO (AP): CÁC LỚP NÀY CÓ HỌC TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CÁC KHÓA HỌC ĐẠI HỌC PHỔ THÔNG. HỌC SINH SẼ LÀM BÀI KIỂM TRA VÀO THÁNG 5 HÀNG NĂM. NẾU ĐƯỢC 3 ĐIỂM BÀI KIỂM TRA NÀY, HỌC SINH SẼ ĐƯỢC MIỄN 3 TÍN CHỈ TẠI ĐA SỐ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, NẾU ĐƯỢC 4 HOẶC 5 ĐIỂM, HỌC SINH CÓ THỂ ĐƯỢC MIỄN ĐẾN 6 TÍN CHỈ. TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY, TRÊN 75% HỌC SINH CỦA TRƯỜNG ĐỀU ĐẠT 3 ĐIỂM BÀI KIỂM TRA TRỞ LÊN. • LỚP TÍN CHỈ ĐẠI HỌC: CÁC LỚP NÀY SẼ ĐƯỢC HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CỦA CÁC ĐẠI HỌC TRONG KHU VỰC ST. LOUIS. SỐ ĐIỂM A, B HOẶC C CỦA LỚP NÀY SẼ ĐƯỢC CHUYỂN TIẾP LÊN BẬC ĐẠI HỌC. ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NÂNG CAO HOẶC TÍN CHỈ ĐẠI HỌC CHO PHÉP CÁC HỌC SINH MỚI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC ĐƯỢC MIỄN MỘT KỲ HOẶC MỘT NĂM HỌC TÍN CHỈ, CÓ NGHĨA LÀ HỌC SINH CÓ THỂ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TRONG THỜI GIAN ÍT HƠN 4 NĂM. BÊN CẠNH ĐÓ, TRƯỜNG CÓ CÁC LỚP DANH DỰ DÀNH CHO CÁC HỌC SINH CÓ HỌC LỰC XUẤT XẮC VÀ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH Ở MỘT SỐ BỘ MÔN NHẤT ĐỊNH. CÁC LỚP NÀY ĐƯỢC HỌC CHUYÊN SÂU VỀ: TÔN GIÁO, TIẾNG ANH, NGÔN NGỮ, TOÁN, KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU XÃ HỘI.  

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: DU HỌC CAO HỌC CANADA ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác