free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

TRƯỜNG TAFE-TASMANIA-TASTAFE

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

Y DƯỢC KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC CERTIFICATE III IN AGED CARE AND CERTIFICATE III IN HOME AND COMMUNITY CARE CHỨNG CHỈ III 5,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET DIPLOMA OF NURSING (DIV 2/ENROLLED NURSING) CAO ĐẲNG 18,500 LAUNCESTON, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

Y DƯỢC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN AGED CARE AND CERTIFICATE III IN HOME AND COMMUNITY CARE CHỨNG CHỈ III 5,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
DIPLOMA OF NURSING (DIV 2/ENROLLED NURSING) CAO ĐẲNG 18,500 LAUNCESTON, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE III IN DISABILITY CHỨNG CHỈ III 6,000 CLARENCE

XÃ HỘI

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN CHILDREN'S SERVICES CHỨNG CHỈ III 6,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
DIPLOMA OF CHILDREN'S SERVICES (EARLY CHILDHOOD) CAO ĐẲNG 20,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET

TRUYỀN THÔNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN COMMUNITY SERVICES WORK CHỨNG CHỈ III 5,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
DIPLOMA OF COMMUNITY SERVICES WORK CAO ĐẲNG 12,500 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE IV COMMUNITY SERVICES CHỨNG CHỈ IV 10,000 LAUNCESTON, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN ACCOUNTS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ III 6,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE IV ACCOUNTING CHỨNG CHỈ IV 6,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
DIPLOMA OF ACCOUNTING CAO ĐẲNG 6,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET

THƯƠNG MẠI, KINH TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN BUSINESS CHỨNG CHỈ III 6,000 LAUNCESTON, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE IV IN BUSINESS CHỨNG CHỈ IV 6,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET

QUẢN TRỊ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF MANAGEMENT CAO ĐẲNG 6,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET

MARKETING

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN MARKETING CHỨNG CHỈ IV 6,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET

DU LỊCH KHÁCH SẠN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE II IN HOSPITALITY (KITCHEN OPERATIONS) CHỨNG CHỈ II 5,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE III IN HOSPITALITY CHỨNG CHỈ III 7,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE IV IN HOSPITALITY CHỨNG CHỈ IV 4,000 BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
ADVANCED DIPLOMA OF HOSPITALITY CAO ĐẲNG NÂNG CAO 11,000 BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE III IN HOSPITALITY (COMMERCIAL COOKERY) CHỨNG CHỈ III 15,700 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE III HOSPITALITY (PATISSERIE) CHỨNG CHỈ III 5,000 BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE III IN EVENTS CHỨNG CHỈ III 7,000 BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE III IN TOURISM (GUIDING) CHỨNG CHỈ III 5,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE III IN TOURISM CHỨNG CHỈ III 7,000 BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE III IN TOURISM (RETAIL TRAVEL SALES) CHỨNG CHỈ III 7,000 BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE III IN TOURISM (VISITOR INFORMATION SERVICES) CHỨNG CHỈ III 7,000 DRYSDALE
ADVANCED DIPLOMA OF TOURISM CAO ĐẲNG NÂNG CAO 11,000 DRYSDALE
CERTIFICATE IV IN TOURISM CHỨNG CHỈ IV 4,000 BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE IV IN OUTDOOR RECREATION CHỨNG CHỈ IV 5,000 BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET

NÔNG LÂM NGHIỆP

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN HORTICULTURE CHỨNG CHỈ III 10,000 CLARENCE

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIPLOMA OF LABORATORY TECHNOLOGY CAO ĐẲNG 22,000 BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE II IN INFORMATION, DIGITAL MEDIA AND TECHNOLOGY CHỨNG CHỈ II 5,000 LAUNCESTON, HỌC BỔNG BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE III INFORMATION, DIGITAL MEDIA AND TECHNOLOGY CHỨNG CHỈ III 9,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
CERTIFICATE IV INFORMATION TECHNOLOGY CHỨNG CHỈ IV 10,000 BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
ADVANCED DIPLOMA COMPUTER SYSTEMS TECHNOLOGY CAO ĐẲNG NÂNG CAO 10,000 BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET

NGHỆ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN VISUAL ARTS CHỨNG CHỈ IV 11,000 LAUNCESTON, BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
DIPLOMA OF APPLIED FASHION DESIGN AND TECHNOLOGY CAO ĐẲNG 22,000 BATHURST STREET, CAMPBELL STREET , HUNTER STREET
 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác