LỄ DIỄU BINH ĐỘC ĐÁO CỦA NGƯỜI NHÁI SINGAPORE

73 HỌC VIÊN KHÓA HUẤN LUYỆN ĐẶC CÔNG NGƯỜI NHÁI CỦA HẢI QUÂN SINGAPORE TỰ HÀO THAM GIA LỄ TỐT NGHIỆP ĐẶC BIỆT DƯỚI NƯỚC.

BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP NÀY ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI MỘT HỒ BƠI KHỔNG LỒ SÂU 4 MÉT TẠI TRẠI SEMBAWANG HỒI TUẦN TRƯỚC. TRONG CHIẾC BỂ KHỔNG LỒ NÀY, 73 HỌC VIÊN NGƯỜI NHÁI ĐẶC NHIỆM ĐƯỢC TUYÊN BỐ TỐT NGHIỆP VÀ TRỞ THÀNH NHỮNG ĐẶC CÔNG NGƯỜI NHÁI SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU CỦA QUÂN ĐỘI SINGAPORE.

CÁC ĐẶC CÔNG NGƯỜI NHÁI NÀY PHẢI CỐ ĐỨNG NGHIÊM TRONG SUỐT LỄ DIỄU BINH VÀ SỬ DỤNG NHỮNG CON CHÌ ĐẶC BIỆT ĐỂ KHÔNG BỊ NỔI LÊN HOẶC BỊ XÔ LỆCH VỊ TRÍ.
KHI DIỄU BINH DƯỚI NƯỚC, CÁC ĐẶC CÔNG NGƯỜI NHÁI NÀY NHẬN MỆNH LỆNH CHỈ HUY THÔNG QUA MỘT HỆ THỐNG LIÊN LẠC DƯỚI NƯỚC ĐẶC BIỆT.
CHỈ HUY DIỄU BINH LÀ THƯỢNG SĨ JUSTIN ONG, HỌC VIÊN XUẤT SẮC NHẤT CỦA KHÓA HUẤN LUYỆN 39 ĐẶC CÔNG NGƯỜI NHÁI HẢI QUÂN SINGAPORE. ANH CẦM TRÊN TAY CÂY QUYỀN TRƯỢNG CỦA THẦN BIỂN, BIỂU TƯỢNG CỦA LỰC LƯỢNG ĐẶC CÔNG NGƯỜI NHÁI SINGAPORE

TRONG BUỔI LỄ, THAY VÌ NHỮNG BỘ LỄ PHỤC DIỄU BINH NHƯ THƯỜNG LỆ, NHỮNG ĐẶC CÔNG NGƯỜI NHÁI NÀY KHOÁC LÊN MÌNH BỘ ĐỒ CHIẾN ĐẤU GỒM QUẦN ÁO LẶN, MẶT NẠ, BÌNH OXY VÀ CHÂN VỊT. HỌ LẶN XUỐNG NƯỚC, TẬP HỢP THÀNH HÀNG NGŨ VÀ ĐỨNG NGHIÊM DƯỚI ĐÁY BỂ TRONG BUỔI LỄ KÉO DÀI KHOẢNG MỘT GIỜ DƯỚI SỰ CHỨNG KIẾN CỦA CÁC QUAN CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ NGƯỜI NHÀ CỦA CÁC HỌC VIÊN.

THAY VÌ XẾP HÀNG ĐI ĐỀU, NHỮNG ĐẶC CÔNG NGƯỜI NHÁI NÀY TẬP HỢP THÀNH ĐỘI HÌNH BƠI QUA BỂ ĐỂ CHÀO MỪNG NGÀY TỐT NGHIỆP CỦA MÌNH.

HỌC VIÊN JUSTIN ONG (PHẢI) NHẬN GIẢI HỌC VIÊN XUẤT SẮC NHẤT CỦA KHÓA 39.

THAM MƯU TRƯỞNG HẢI QUÂN SINGAPORE TAN WEE BENG KIỂM TRA ĐỘI HÌNH DIỄU BINH CỦA CÁC HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 39.
LỄ DUYỆT BINH CỦA CÁC HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA HUẤN LUYỆN NGƯỜI NHÁI CHIẾN ĐẤU 39.

THEO HẢI QUÂN SINGAPORE, BUỔI LỄ DIỄU BINH ĐẶC BIỆT NÀY ĐƯỢC TỔ CHỨC “ĐỂ THỂ HIỆN NHỮNG KỸ NĂNG MỚI ĐƯỢC HỌC CỦA CÁC HỌC VIÊN CHO NGƯỜI THÂN YÊU CỦA MÌNH THẤY”.

THEO KHÁM PHÁ