NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TOÀN QUỐC

THAM GIA HỘI THI LẦN NÀY CÓ GẦN 80 HƯỚNG DẪN VIÊN NỘI ĐỊA VÀ HƯỚNG DẪN VIÊN QUỐC TẾ ĐẠI DIỆN CHO CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH TRONG CẢ NƯỚC. CÁC THÍ SINH THAM DỰ HỘI THI TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH) VÀ KIẾN THỨC CHUNG (KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ…), XỬ LÝ TÌNH HUỐNG, THI KỸ NĂNG THUYẾT MINH, THUYẾT TRÌNH TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH QUA BĂNG HÌNH. CÁC HƯỚNG DẪN VIÊN QUỐC TẾ THI THÊM PHẦN NGOẠI NGỮ. THÔNG QUA HỘI THI NHẰM CẬP NHẬT KIẾN THỨC, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, CHẤT LƯỢNG VÀ TIẾN TỚI CHUẨN HÓA ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN CỦA NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM.

 PHƯƠNG DU