NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ SINH VIÊN NGÀNH NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

CÁC HỌC SINH GIỎI VIỆT NAM ĐOẠT HUY CHƯƠNG TRONG KỲ THI OLYMPIC VẬT LÝ QUỐC TẾ 2013

 

 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ NGƯỜI ĐI ĐÀO TẠO TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ ÁP DỤNG CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐANG HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ.

THEO ĐÓ, CÁC ĐỐI TƯỢNG SẼ ĐƯỢC, MIỄN HỌC PHÍ VÀ Ở KÝ TÚC XÁ MIỄN PHÍ. CÁC SINH VIÊN, HỌC VIÊN XẾP LOẠI HỌC LỰC GIỎI TRỞ LÊN ĐƯỢC CẤP SINH HOẠT PHÍ HÀNG THÁNG VỚI CÁC MỨC NHƯ SAU: SINH VIÊN CAO ĐẲNG BẰNG 1,5 MỨC LƯƠNG CƠ SỞ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC; SINH VIÊN ĐẠI HỌC BẰNG 2,5 MỨC LƯƠNG CƠ SỞ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ BẰNG 3,5 LẦN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.

NGOÀI RA, SINH VIÊN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐƯỢC XEM XÉT TUYỂN CHỌN ĐI THỰC TẬP 6 THÁNG Ở NƯỚC NGOÀI NẾU NĂM CUỐI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT HỌC LỰC KHÁ TRỞ LÊN. MỌI CHI PHÍ THỰC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM; ĐƯỢC CHUYỂN TIẾP HỌC CAO HỌC VÀ LÀM NGHIÊN CỨU SINH Ở TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI NẾU TỐT NGHIỆP ĐẠT LOẠI GIỎI TRỞ LÊN; ĐƯỢC ƯU TIÊN TUYỂN CHỌN VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, KHÔNG PHẢI QUA THỜI GIAN THỬ VIỆC NẾU TỐT NGHIỆP ĐẠT LOẠI GIỎI TRỞ LÊN.

HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN LƯƠNG TRONG THỜI GIAN ĐÀO TẠO;THAM DỰ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ Ở NƯỚC NGOÀI. KINH PHÍ THAM DỰ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM; CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC CẤP; ĐI THỰC TẬP 6 THÁNG Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NĂM CUỐI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO. MỌI CHI PHÍ THỰC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM; HỖ TRỢ KINH PHÍ BẰNG 30 LẦN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI MỘT CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ TRONG DANH MỤC ISI.

GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ, CÁN BỘ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ ĐƯỢC THAM GIA CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN.

NGHỊ ĐỊNH NÀY CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2013.

L.H