NHIỀU NGƯỜI CHÂU ÂU THIẾU KỸ NĂNG CƠ BẢN

ĐÂY LÀ NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CƠ BẢN CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH DO LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) VÀ TỔ CHỨC HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ (OECD) THỰC HIỆN TRÊN 166. 000 NGƯỜI TỪ 16 ĐẾN 64 TUỔI TẠI 24 QUỐC GIA.

THEO ĐÓ, MỘT PHẦN NĂM SỐ NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH KÉM VỀ KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH, GẶP KHÓ KHĂN KHI ĐỌC, VIẾT VÀ TÍNH TOÁN.

CŨNG THEO NGHIÊN CỨU, CÓ MỘT KHOẢNG CÁCH KHÁ XA VỀ TRÌNH ĐỘ TRONG CÁC NƯỚC EU. KỸ NĂNG CỦA THANH NIÊN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC TẠI HÀ LAN VÀ PHẦN LAN CÒN TỐT HƠN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ở CÁC NƯỚC CHÂU ÂU KHÁC.

TRÌNH ĐỘ VĂN HỌC VÀ TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN ITALY BỊ TỤT HẬU RẤT XA SO VỚI ANH, ĐỨC, PHÁP HAY BA LAN (CÁC NƯỚC XẾP DƯỚI TRUNG BÌNH TRONG NGHIÊN CỨU), ĐÓ LÀ CÒN CHƯA SO VỚI CÁC NƯỚC ĐƯỢC XẾP TRÊN TRUNG BÌNH NHƯ PHẦN LAN, THỤY ĐIỂN HAY BỈ.

 THU HUYỀN