NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI DU HỌC MỸ

MỸ LÀ MỘT ĐẤT NƯỚC VỚI HỆ THỐNG GIÁO DỤC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI. VẬY ĐỂ HỌC TẬP TẠI ĐÂY BẠN CẦN BIẾT GÌ VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO? CÙNG TÌM HIỂU DƯỚI ĐÂY NHÉ!

ĐỐI VỚI NHIỀU BẠN SINH VIÊN VIỆT NAM ĐI DU HỌC MỸ, THƯỜNG SẼ THEO ĐUỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC HOẶC SAU ĐẠI HỌC. ĐỐI VỚI MỖI BẬC HỌC KHÁC NHAU BẠN SẼ CẦN NHỮNG MỤC TIÊU VÀ NHỮNG HIỂU BIẾT KHÁC NHAU.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI DU HỌC MỸ

DU HỌC MỸ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC:

TẤT NHIÊN KHI DU HỌC MỸ Ở BẬC NÀY, MỤC TIÊU CỦA CÁC BẠN SINH VIÊN THƯỜNG LÀ TẤM BẰNG CỬ NHÂN (BACHELOR). BẠN SẼ THƯỜNG MẤT 4 ĐẾN 5 NĂM ĐỂ CÓ ĐƯỢC TẤM BẰNG NÀY. VÀ ĐỂ THEO ĐUỔI NÓ BẠN SẼ CÓ 2 SỰ LỰA CHỌN:

MỘT LÀ HÃY DÀNH 2 NĂM ĐẦU TIÊN TẠI 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG ĐỒNG VÀ HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHUYỂN TIẾP. CHỈ SAU HAI NĂM ĐẦU BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH NÀY VÀ CÓ THỂ HỌC TIẾP CHUYỂN TIẾP LÊN BẬC ĐẠI HỌC VÀ DÀNH THÊM 2 NĂM ĐỂ CÓ ĐƯỢC TẤM BẰNG CỬ NHÂN.

HAI LÀ BẠN ĐĂNG KÝ THẲNG VÀO MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG CẦN CHUYỂN TIẾP TỪ MỘT TRƯỜNG NÀO KHÁC ĐỂ THEO ĐUỔI TẤM BẰNG CỬ NHÂN NHÂN.

DU HỌC MỸ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC:

CÓ HƠN 1.700 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI MỸ. KHI DU HỌC MỸ Ở BẬC HỌC NÀY, MỤC TIÊU CỦA BẠN SẼ CAO HƠN, CÓ THỂ LÀ TẤM BẰNG THẠC SỸ HAY THẬM CHÍ LÀ TIẾN SỸ. BẠN SẼ MẤT 2 NĂM ĐỂ CÓ TẤM BẰNG THẠC SỸ VÀ ÍT NHẤT 3 NĂM NỮA ĐỂ CÓ TẤM BẰNG TIẾN SỸ, TUY NHIÊN CÔNG SỨC BẠN CẦN BỎ RA SẼ NHIỀU HƠN LÀ HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ TẤT NHIÊN TẤM BẰNG SẼ TƯƠNG XỨNG VỚI CÔNG SỨC BẠN BỎ RA. BẠN SẼ PHẢI KẾT HỢP GIỮA VIỆC HỌC TRÊN LỚP VỚI NGHIÊN CỨU SÂU VÀO LĨNH VỰC HỌC CỦA MÌNH ĐỂ CÓ THỂ THEO ĐUỔI TẤM BẰNG NÀY.

DU HỌC MỸ

THỜI GIAN NHẬP HỌC:

MỘT NĂM HỌC TẠI MỸ THƯỜNG BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 9 ĐẾN CUỐI THÁNG 5, KHÁ GIỐNG TẠI VIỆT NAM, CHIA THÀNH 02 KỲ VỚI THỜI LƯỢNG 18 TUẦN MỖI KỲ, ĐÔI KHI LÀ 3 ĐẾN 4 KỲ VỚI THỜI LƯỢNG NGẮN HƠN LÀ 12 TUẦN MỖI KỲ.

THƯỜNG THÌ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI MỸ CÓ THỂ CHIA NĂM HỌC THÀNH 03 HỌC KỲ. ĐÓ LÀ HỌC KỲ MÙA THU (BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 09), HỌC KỲ MÙA XUÂN (BẮT ĐẦU TỪ CUỐI THÁNG 01) VÀ HỌC KỲ MÙA HÈ (BẮT ĐẦU VÀO THÁNG 06).

HỌC KỲ MÙA HÈ LÀ KHÔNG BẮT BUỘC VÀ BẠN CÓ THỂ THAM DỰ NẾU MUỐN HỌC VƯỢT CẤP, GIẢM THỜI GIAN HỌC TRONG NĂM, KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH NHANH HƠN HOẶC ĐỂ HỌC BÙ NHỮNG KỲ, NHỮNG MÔN BẠN CHƯA HOÀN THÀNH.

HỆ THỐNG TÍN CHỈ: 

ĐỂ KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC MỸ VÀ LẤY ĐƯỢC BẰNG, BẠN CẦN PHẢI HOÀN THÀNH MỘT SỐ LƯỢNG TÍN CHỈ KHOẢNG TỪ 130 ĐẾN 180 TÍN CHỈ.