Phân biệt Early Decision và Early Action

Nhân tiện đang ngồi xem lại và phân tích danh sách trường cho học sinh chuẩn bị apply đợt 1 cho kỳ Fall 2017.

Có nhiều bạn còn chưa hiểu rõ thế nào là Early Decision (ED) và thế nào là Early Action (EA), Regular Decision thì đơn giản dễ hiểu rồi, đó khi đến deadline nộp hồ sơ thông thường thì các bạn phải nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày trường đã ra thông báo dành cho sinh viên Quốc Tế, và nhớ là các bạn cần phân biệt được mình là freshmen (sinh viên sẽ nhập học như là sinh viên năm thứ 1) hay transfer (sinh viên nộp đơn theo diện chuyển tiếp, sẽ được giảm tín chỉ khi theo học tại trường).

Early Decision (ED)

Khi bạn nộp hồ sơ theo quy trình Early Decision (ED) nghĩa là học sinh cam kết nhập học ở trường nếu được chấp thuận đơn và được cấp học bổng theo học. Đây là đợt tuyển sinh có điều kiện ràng buộc giữa ứng viên và trường đại học. Với quy trình này, ứng viên chỉ được phép nộp đơn cho mội trường đại học duy nhất nhưng cũng có thể nộp đơn vào nhiều trường đại học khác theo quy trình nộp đơn diện hành động sớm (Early Action) hoặc thông thường (Regular Decision).

EARLY ACTION (EA)

Tương tự như trên, nhưng quy trình Early Action không có sự rằng buộc với bạn. Bạn sẽ được phép nộp đơn cho nhiều trường đại học và bạn cũng không phải nhập học ở trường bạn nộp đơn đợt EA nếu trường đó chấp nhận. Hạn chót của đọt EA là từ ngày 1 tháng 11 đến các ngày 1 hoặc 15 hàng tháng, tùy theo thông báo của mỗi trường, kết quả sẽ được thông báo trong khoảng thời gian từ 4-6 tuần sau khi hồ sơ hoàn thiện.

Thông tin chi tiết chị có phân tích về việc nhận kết quả và apply như thế nào, các bạn tham khảo tại đây, chị Hương Đỗ đã đăng trên trang Kenhduhoc.vn từ khá lâu rồi, nhưng bài viết vẫn còn hữu ích:

http://kenhduhoc.vn/du-hoc-phan-bie...