PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM

BUỔI LỄ DO CÔNG TY HỢP TÁC GIÁO DỤC ANH QUỐC (BEP) CÙNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC (BUV) TỔ CHỨC NHẰM GHI NHẬN THÀNH TỰU VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO DỤC ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM, ĐỒNG THỜI THÚC ĐẨY SỰ HỢP TÁC TRONG CÁC NĂM TIẾP THEO.

TẠI BUỔI LỄ, HOÀNG TỬ ANDREW ĐÃ TRAO 4 SUẤT HỌC BỔNG CHO 4 SINH VIÊN VIỆT NAM XUẤT SẮC TẠI ĐẠI HỌC ANH QUỐC. GIÁM ĐỐC GD&ĐT HÀ NỘI NGUYỄN HỮU ĐỘ CŨNG CHÍNH THỨC TRAO GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO BEP. NHÂN DỊP NÀY BEP TRAO 100 SUẤT HỌC BỔNG “GOOD TO GREAT” CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TẠI HÀ NỘI VÀ TP HỒ CHÍ MINH, VỚI TỔNG TRỊ GIÁ 1 TỶ ĐỒNG.

VIỆT HÙNG