PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC XUYÊN QUỐC GIA

ÔNG CHO BIẾT CHƯƠNG TRÌNH NÀY LÀ MINH CHỨNG CHO VIỆC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC XUYÊN QUỐC GIA. HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH NÀY SẼ CÓ KHẢ NĂNG CUNG CẤP NHIỀU GIẢI PHÁP CHO VIỆC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TRONG ĐÓ KẸT XE VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀ HAI TRONG NHỮNG THÁCH THỨC LỚN NHẤT HIỆN NAY. ĐƯỢC BIẾT, NĂM NAY NGÀNH NÀY TUYỂN ĐƯỢC 26 HỌC VIÊN. TIN, ẢNH:  ĐĂNG NGUYÊN   

THÔNG TIN   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC  :  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -