QUẬN 10 TRIỂN KHAI PHÁT TRẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI NHÀ

NGƯỜI DÂN MUỐN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY SẼ ĐĂNG KÝ VỚI NHÂN VIÊN CỦA ỦY BAN SAU KHI HOÀN TẤT THỦ TỤC HỒ SƠ HÀNH CHÍNH.

ÔNG NGUYỄN VĂN LƯU, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CHO BIẾT, SAU KHI HOÀN TẤT THỦ TỤC HỒ SƠ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI DÂN CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ VỚI NHÂN VIÊN CỦA ỦY BAN VÀ KẾT QUẢ SẼ ĐƯỢC BƯU ĐIỆN PHÁT ĐẾN TẬN NHÀ.

PHÍ DỊCH VỤ ĐƯỢC TÍNH TRỌN GÓI THEO BỘ HỒ SƠ, KHÔNG KỂ TRỌNG LƯỢNG. ĐỒNG THỜI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC, NẾU ỦY BAN NHÂN DÂN CÓ YÊU CẦU THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ TÚC HỒ SƠ, BƯU ĐIỆN SẼ CHUYỂN PHÁT CÁC THÔNG BÁO MIỄN PHÍ ĐẾN NGƯỜI DÂN. VIỆC NÀY NHẰM TRÁNH CHO NGƯỜI DÂN PHẢI ĐI LẠI NHIỀU LẦN. PHÍ DỊCH VỤ ĐỐI VỚI ĐỊA CHỈ PHÁT THUỘC NỘI QUẬN LÀ 20.000 ĐỒNG/BỘ HỒ SƠ, CÁC QUẬN/HUYỆN KHÁC LÀ 30.000 ĐỒNG/BỘ HỒ SƠ, RIÊNG HUYỆN CỦ CHI VÀ CẦN GIỜ LÀ 40.000 ĐỒNG/BỘ HỒ SƠ; TỪ BỘ HỒ SƠ THỨ 2 TRỞ LÊN CÓ CÙNG ĐỊA CHỈ NHẬN TRONG MỘT LẦN PHÁT NGƯỜI DÂN CHỈ TRẢ THÊM 10.000 ĐỒNG/BỘ HỒ SƠ; CÁC HỒ SƠ CÓ THU HỘ LỆ PHÍ KHI PHÁT TẬN NHÀ CƯỚC PHÍ THU THÊM 10.000 ĐỒNG/BỘ HỒ SƠ.


 ÔNG NGUYỄN VĂN LƯU, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 PHÁT BIỂU GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ - ẢNH: P.N