QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DU HỌC

ĐÓNG PHÍ THEO QUY ĐỊNH MỚI ĐÂY, BỘ GD-ĐT ĐÃ BAN HÀNH THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN VĂN BẰNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP. THEO ĐÓ, NẾU BẠN MUỐN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VĂN BẰNG HỌC TẠI NƯỚC NGOÀI THÌ BẠN SẼ PHẢI ĐÓNG PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH. THÔNG TƯ NÀY CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 30/8/2013.  CÁC LOẠI GIẤY TỜ CẦN THIẾT  ĐỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN BẰNG TẠI VIỆT NAM, NGOÀI CÁC GIẤY TỜ QUY ĐỊNH, DU HỌC SINH CẦN GỬI KÈM THEO HỒ SƠ GỒM MỘT TRONG CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN SAU ĐỂ CHỨNG MINH CHO THỜI GIAN MÌNH HỌC Ở NƯỚC NGOÀI: - XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC SỞ TẠI - XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI NƠI ĐÃ HỌC TẬP - BẢN SAO HỢP LỆ HỘ CHIẾU CÓ ĐÓNG DẤU NGÀY XUẤT, NHẬP CẢN - MINH CHỨNG ĐÃ ĐĂNG KÍ VÀO HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH CỦA GD-ĐT. TUY NHIÊN, TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT PHẢI THẨM ĐỊNH MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BẠN SẼ PHẢI GỬI KÈM THEO HỒ SƠ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN NHƯ: CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, CÁC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CÓ LIÊN QUAN KHÁC. LƯU Ý LÀ BẠN PHẢI GIỮ HỒ SƠ NGUYÊN VẸN KHI NỘP NHÉ. ĐẶC BIỆT KHÔNG ĐƯỢC TẨY XÓA HAY BỊ HƯ HẠI GÌ, DÙ VỚI BẤT CỨ LÍ DO NÀO. CẬP NHẬT THÔNG TIN TẠI ĐÂU? NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ MỚI NÀY CŨNG ĐỀ CẬP ĐẾN CÁC CƠ QUAN CHỊU TRÁCH NHIỆM CẬP NHẬT THÔNG TIN SỚM VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT VỀ VIỆC CÔNG NHẬN VĂN BẰNG CHO CÁC DU HỌC SINH. VÌ THẾ CÁC BẠN CÓ THỂ VÀO CÁC WEBSITE CHÍNH CỦA NHỮNG CƠ QUAN NÀY ĐỂ NẮM BẮT THÔNG TIN KỊP THỜI. THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ, VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ (BỘ GD-ĐT) THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ THÔNG BÁO TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ GD-ĐT CÁC HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG ĐƯƠNG VĂN BẰNG HOẶC CÔNG NHẬN LẪN NHAU VỀ VĂN BẰNG HOẶC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VĂN BẰNG MÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN. CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ THÔNG BÁO TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI ĐANG HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐÀO TẠO, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO. CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐH VÀ TCCN CŨNG CÓ TRÁCH NHIỆM THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ THÔNG BÁO TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI VÀ ĐƯỢC CẤP BẰNG.
NẾU CẦN TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN, BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI STUDYLINK INTERNATIONAL THEO TRANG WEB WWW.STUDYLINK.ORG HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH 08. 3925 6731 ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI NHẤT.