RA MẮT 2 ĐỘI DỰ TUYỂN TRẺ CHUẨN BỊ CHO ASIAD 2019

THEO ÔNG PHẠM QUANG - GĐ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRẺ VFF - VIỆC TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 4.2014 (VỚI ĐỘI NỮ) VÀ THÁNG 7 2014 (VỚI ĐỘI NAM) VÀ SẼ ĐƯỢC ĐẦU TƯ DÀI HẠN CHO ĐẾN TẬN ASIAD.

HIỆN TẠI, BHL LỚP DỰ TUYỂN TRẺ NAM GỒM CÁC HLV: LÊ TUẤN LONG, NGUYỄN TRƯỜNG SINH, NGUYỄN VĂN TUẤN, LƯU DANH MINH; BHL LỚP DỰ TUYỂN TRẺ NỮ GỒM CÁC HLV: PHÙNG THỊ MINH NGUYỆT, NGUYỄN MAI LAN, NGUYỄN ĐƯỜNG HÙNG, NHƯNG CHỦ TỊCH VFF NGUYỄN TRỌNG HỶ CHO BIẾT VFF SẼ MỜI CHUYÊN GIA NGOẠI. HIỆN VFF ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CẤP 8 TỈ ĐỒNG CHO NĂM 2013 ĐỂ LÀM CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, TUY NHIÊN, KẾ HOẠCH CHO CÁC NĂM TIẾP THEO VẪN CHƯA CÓ.