RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH CÔNG

TẠI BUỔI HỌP BÁO, TIẾN SĨ TRẦN HÀ MINH QUÂN - PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM CHO BIẾT, CHƯƠNG TRÌNH NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, CHUYÊN VIÊN TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP, CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO, HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ TRONG KHU VỰC CÔNG.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO LÀ 2 NĂM VỚI NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY LÀ TIẾNG ANH.

KHÓA 1 CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH CÔNG SẼ KHAI GIẢNG VÀO THÁNG 5/2014.

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ TỪ NAY ĐẾN NGÀY 15/3/2014.