RMIT RA MẮT NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI HÀ NỘI.

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA RMIT VIỆT NAM ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG BỞI HIỆP HỘI TIN HỌC ÚC (AUSTRALIAN COMPUTER SOCIETY), MỘT TỔ CHỨC CÓ HIỆP ĐỊNH THÀNH VIÊN HỖ TRỢ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.

TRONG VÒNG BA NĂM, SINH VIÊN NGÀNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SẼ ĐƯỢC TRANG BỊ NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG VỀ LẬP TRÌNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỒNG THỜI VẪN CÓ CƠ HỘI TÌM HIỂU THÊM CÁC KIẾN THỨC, KĨ NĂNG KHÁC NGOÀI LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

“ĐỂ ĐÁP ỨNG NHỮNG GÌ MÀ NHÀ TUYỂN DỤNG ĐANG CHỜ ĐỢI Ở CÁC CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHÚNG TÔI ĐÃ TÍCH HỢP VIỆC ĐÀO TẠO CÁC KĨ NĂNG MỀM, KĨ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CÙNG VỚI NHỮNG KIẾN THỨC VỀ LINUX VÀ AN NINH MẠNG VÀO TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN,” TIẾN SĨ ANNA SHILLABEER, TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO BIẾT.

THƯ MỜI TỚI DỰ LỄ RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CNTT, ĐH RMIT VIỆT NAM

“PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TẠI RMIT KHUYẾN KHÍCH SINH VIÊN SUY NGHĨ ĐỘC LẬP, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THEO NHÓM, PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ BIẾN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN THÀNH NHỮNG GIẢI PHÁP KINH DOANH THỰC TẾ.”

THEO TIẾN SĨ SHILLABEER, SỐ LƯỢNG SINH VIÊN RMIT VIỆT NAM TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÌM ĐƯỢC VIỆC LÀM TRONG NHỮNG CÔNG TY LỚN TẠI VIỆT NAM VÀ NƯỚC NGOÀI NHƯ INTEL, MIRCROSOFT, CSC GLOBAL CYBERSOFT, TMA SOLUTIONS, FPT VÀ TRG INTERNATIONAL ĐÃ CHO THẤY SỰ THÀNH CÔNG CỦA PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

TIẾN SĨ ANNA SHILLABEER, TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐH RMIT VIỆT NAM

“NHỜ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH VỮNG CHẮC, TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ CÁC KĨ NĂNG MỀM MÀ CÁC CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP TỪ RMIT CÓ THỂ NHANH CHÓNG HÒA NHẬP VÀO LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CHẤT LƯỢNG CAO VÀ NHẬN ĐƯỢC MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM KHÁ CAO. NGOÀI RA HỌ CÒN CÓ NHIỀU CƠ HỘI THĂNG TIẾN HƠN TRONG CÔNG VIỆC,” TIẾN SĨ SHILLABEER CHIA SẺ.

“CHÚNG TÔI CẢM THẤY VÔ CÙNG PHẤN KHỞI KHI ĐƯA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG DẠY TẠI CƠ SỞ HÀ NỘI ĐỂ CÓ THỂ ĐÀO TẠO NGÀY CÀNG NHIỀU CHUYÊN GIA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÓ TRÌNH ĐỘ CAO CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐANG PHÁT TRIỂN RẤT NHANH NÀY.”

VIỆC ĐƯA THÊM CHƯƠNG TRÌNH MỚI SẼ BỔ SUNG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC MÀ RMIT VIỆT NAM ĐANG GIẢNG DẠY TẠI CƠ SỞ HÀ NỘI BAO GỒM THƯƠNG MẠI, KẾ TOÁN, MARKETING, KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH, VÀ TRUYỀN THÔNG CHUYÊN NGHIỆP.

LỄ RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH DIỄN RA VÀO THỨ NĂM, NGÀY 17/10/2013 SẼ LÀ CƠ HỘI ĐỂ QUÝ VỊ PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH TÌM HIỀU THÊM VỀ NGÀNH CỬ NHÂN CNTT, TRAO ĐỔI VỚI GIẢNG VIÊN, CỰU SINH VIÊN RMIT VÀ CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU TRONG NGÀNH. ĐỂ THAM GIA SỰ KIỆN, CÁC BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY HOẶC TRUY CẬP WEBSITE HTTP://WWW.RMIT.EDU.VN ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN.