ROYAL HALLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON

THÀNH PHỐ: LONDON; ĐỊA CHỈ: LONDON, UK WEBSITE: HTTP://WWW.RHUL.AC.UK/HOME.ASPX LOẠI HÌNH TRƯỜNG: ĐẠI HỌC (UNIVERSITY) KHÓA HỌC – CẤP ĐỘ: THẠC SĨ;CỬ NHÂN DANH DỰ;CỬ NHÂN ĐẠI HỌC;DỰ BỊ ĐẠI HỌC;KHÓA TIẾNG ANH;
ROYAL HALLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON  ROYAL HALLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON  
 THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG  ROYAL HOLLOWAY (UNIVERSITY OF LONDON) LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI VƯƠNG QUỐC ANH. THEO BẢNG XẾP HẠNG CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VƯƠNG QUỐC ANH, TRƯỜNG THUỘC NHÓM 10 TRƯỜNG HÀNG ĐẦU, TẤT CẢ CÁC KHOA CỦA TRƯỜNG ĐỀU ĐẠT ĐIỂM 4, 5 VÀ 5* (ĐIỂM CAO NHẤT) VÀ CÁC BỘ MÔN KHOA HỌC ĐỀU ĐẠT ĐIỂM 5 & 5*. THEO BẢNG XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC DO THỜI BÁO “THE TIMES” XUẤT BẢN NĂM 2004, TRƯỜNG XẾP THỨ 15 VÀ SO VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VÙNG  ĐÔNG NAM, TRƯỜNG CHỈ ĐỨNG THỨ 2 SAU TRƯỜNG OXFORD; SO VỚI CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN CỦA ĐẠI HỌC LONDON, TRƯỜNG XẾP THỨ 4.  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   HỌC PHÍ  DỰ BỊ ĐẠI HỌC:  £8,497  ĐẠI HỌC:  £11,275 –   £13,575/NĂM  THẠC SĨ:  £10,725 – £13,200/NĂM   THỜI GIAN NHẬP HỌC  THÁNG 9  YÊU CẦU ĐỂ ĐI DU HỌC  ĐẠI HỌC: IELTS 6.0 CAO HỌC: TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÙNG CHUYÊN NGÀNH, IELTS 6.5

THÔNG TIN   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC  :  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -