TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO LŨ LỤT

TẶNG QUÀ XÃ PHƯƠNG MỸ.

ĐOÀN THĂM HỎI, TRAO TẶNG 250 SUẤT QUÀ VỚI TỔNG TRỊ GIÁ GẦN 125 TRIỆU ĐỒNG CHO 250 HỘ CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, MỖI SUẤT QUÀ BAO GỒM 10KG GẠO VÀ 300 NGHÌN ĐỒNG. ĐOÀN ĐẾN THĂM, TẶNG CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG ĐÔ, ĐƠN VỊ BỊ NGẬP LỤT VÀ THIỆT HẠI NẶNG TRONG THỜI GIAN QUA 2.000 CUỐN VỞ HỌC SINH VÀ 5 SUẤT QUÀ TRỊ GIÁ 15 TRIỆU ĐỒNG.

KHÁNH PHẠM - HUY HOÀNG