THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI BA LAN NĂM 2014

CĂN CỨ THỎA THUẬN GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM VÀ BỘ GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ THỂ THAO BA LAN VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ ĐẠI HỌC VÀ THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BGDĐT NGÀY 29/01/2013 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI BA LAN THEO DIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2014 NHƯ SAU:    1. SỐ LƯỢNG HỌC BỔNG VÀ CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG TỔNG SỐ CÓ 10 HỌC BỔNG TOÀN PHẦN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC, TIẾN SĨ: TỪ 04 ĐẾN 05 NĂM HỌC, CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ: 02 NĂM HỌC(BAO GỒM 01 NĂM HỌC DỰ BỊ TIẾNG BA LAN TẠI BA LAN) VÀ SAU KHI HOÀN THÀNH NĂM HỌC DỰ BỊ SẼ ĐƯỢC CHUYỂN VÀO HỌC CHUYÊN NGÀNH. DỰ KIẾN ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN SẼ LÊN ĐƯỜNG ĐI HỌC TRONG THÁNG 9/2014. ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN SẼ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BA LAN MIỄN PHÍ ĐÀO TẠO; CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CẤP VÉ MÁY BAY MỘT LƯỢT ĐI VÀ VỀ, PHÍ ĐI ĐƯỜNG, LỆ PHÍ LÀM HỘ CHIẾU, VISA, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CẤP SINH HOẠT PHÍ HÀNG THÁNG THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH.  2.  ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 2.1. ĐIỀU KIỆN CHUNG - CÓ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC TỐT; - ĐỦ SỨC KHỎE ĐỂ HỌC TẬP TẠI NƯỚC NGOÀI. KHI NHẬP HỌC VÀ ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM PHÍA BA LAN SẼ TỔ CHỨC KHÁM LẠI SỨC KHỎE. TRƯỜNG HỢP BỊ PHÁT HIỆN CÓ BỆNH, KHÔNG ĐỦ SỨC KHỎE DO GIẢ MẠO HỒ SƠ ĐỂ ĐI HỌC SẼ PHẢI VỀ NƯỚC VÀ TỰ CHỊU MỌI CHI PHÍ LIÊN QUAN, KỂ CẢ VÉ MÁY BAY VÀ BỒI HOÀN KINH PHÍ CHO NHÀ NƯỚC; - NGÀNH HỌC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN PHẢI PHÙ HỢP VỚI NGÀNH ĐÃ/ĐANG HỌC ĐẠI HỌC/SAU ĐẠI HỌC, CÔNG VIỆC ĐANG LÀM;ỨNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý THAY ĐỔI NGÀNH HỌC, CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐÃ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO TRỪ TRƯỜNG HỢP CỤC CÔNG NHẬN HỌC VẤN VÀ TRAO ĐỔI QUỐC TẾ BA LAN, CƠ SỞ ĐÀO TẠO BA LAN VÀ ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BA LAN CÓ THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN DO ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN CƠ SỞ ĐÀO TẠO KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC VỀ GIÁO SƯ HƯỚNG DẪN HOẶC KHÔNG CÓ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO PHÙ HỢP VỚI NGUYỆN VỌNG MÀ ỨNG VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ. - ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN BẮT BUỘC PHẢI THAM GIA KHÓA HỌC DỰ BỊ TIẾNG BA LAN TRƯỚC KHI VÀO HỌC CHUYÊN NGÀNH (KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, THẠC SĨ BẰNG TIẾNG BA LAN). SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA HỌC DỰ BỊ TIẾNG BA LAN, NẾU ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH THÌ PHẢI ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU VỀ NGOẠI NGỮ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO. - CAM KẾT HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TRỞ VỀ PHỤC VỤ TẠI CƠ QUAN CỬ ĐI HỌC HOẶC THEO SỰ ĐIỀU ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC (CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐÃ ĐI LÀM PHẢI ĐƯỢC CƠ QUAN CÔNG TÁC XÁC NHẬN, BẢO LÃNH; CAM KẾT CỦA NGƯỜI CHƯA ĐI LÀM PHẢI CÓ Ý KIẾN BẢO LÃNH CỦA GIA ĐÌNH). NHỮNG NGƯỜI KHÔNG HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TỰ BỎ HỌC, BỊ BUỘC THÔI HỌC HOẶC SAU KHI TỐT NGHIỆP KHÔNG TRỞ VỀ NƯỚC PHỤC VỤ PHẢI BỒI HOÀN TOÀN BỘ KINH PHÍ CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; - CHƯA ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG KHÁC ĐỂ ĐI HỌC TẠI NƯỚC NGOÀI TRONG NĂM 2014; - KHÔNG TRONG THỜI GIAN BỊ KỶ LUẬT Ở MỨC CẢNH CÁO TRỞ LÊN. 2.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN HỌC BỔNG ĐẠI HỌC SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM (HỆ CHÍNH QUY TẬP TRUNG) THỎA MÃN CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG QUY ĐỊNH TẠI MỤC 2.1. VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ NHƯ SAU: - TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 ĐẠT LOẠI KHÁ TRỞ LÊN, HẠNH KIỂM TỐT TỪ LỚP 10 ĐẾN LỚP 12, ĐIỂM TRUNG BÌNH 03 NĂM TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠT TỪ 7,0 TRỞ LÊN, ĐÃ TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC THEO DIỆN TUYỂN THẲNG HOẶC TỔNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 ĐẠT TỪ 21 ĐIỂM TRỞ LÊN (KHÔNG NHÂN HỆ SỐ), KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC ĐẠT 7,0 TRỞ LÊN (THEO THANG ĐIỂM 10 HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG); - ƯU TIÊN ỨNG VIÊN CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐẠT CÁC GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ, KHU VỰC VÀ QUỐC GIA, ỨNG VIÊN CÓ BỐ/MẸ ĐẺ LÀ LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI DÂN TỘC, ỨNG VIÊN HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC DIỆN KHÓ KHĂN CẦN ƯU TIÊN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ TRỞ VỀ PHỤC VỤ TẠI ĐỊA PHƯƠNG. 2.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN HỌC BỔNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ CÁN BỘ ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (BIÊN CHẾ HOẶC HỢP ĐỒNG DÀI HẠN TỪ 12 THÁNG TRỞ LÊN CÓ THÂM NIÊN CÔNG TÁC/GIẢNG DẠY TỐI THIỂU 06 THÁNG KỂ TỪ KHI CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐẦU TIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÍNH ĐẾN NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN), HOẶC SINH VIÊN, HỌC VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, THẠC SĨ TẠI BA LAN THỎA MÃN CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG QUY ĐỊNH TẠI MỤC 2.1. VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ NHƯ SAU: - KHÔNG QUÁ 35 TUỔI ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN HỌC BỔNG THẠC SĨ VÀ KHÔNG QUÁ 40 TUỔI ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN HỌC BỔNG TIẾN SĨ (TÍNH ĐẾN NGÀY 01/5/2014); - ỨNG VIÊN HỌC BỔNG THẠC SĨ PHẢI CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY LOẠI KHÁ TRỞ LÊN, CHƯA THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TRONG NƯỚC HOẶC Ở NƯỚC NGOÀI; - ỨNG VIÊN HỌC BỔNG TIẾN SĨ PHẢI CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY LOẠI KHÁ TRỞ LÊN, CÓ KẾT QUẢ HỌC THẠC SĨ VÀ ĐIỂM BẢO VỆ TỐT NGHIỆP ĐẠT TỪ 7,0 ĐIỂM TRỞ LÊN (THEO THANG ĐIỂM 10 HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG), CHƯA THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ TRONG NƯỚC HOẶC Ở NƯỚC NGOÀI; - ỨNG VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC/THẠC SĨ TẠI BA LAN CHƯA CÓ CƠ QUAN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HỌC BỔNG THẠC SĨ/TIẾN SĨ CHỈ XEM XÉT TRƯỜNG HỢP TỐT NGHIỆP LOẠI XUẤT SẮC TRONG VÒNG 12 THÁNG TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM HẾT HẠN DỰ TUYỂN THEO THÔNG BÁO NÀY VÀ TRÊN CƠ SỞ PHẢI CÓ VĂN BẢN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI BA LAN ĐỒNG Ý TIẾP NHẬN ĐÀO TẠO CHUYỂN TIẾP THẠC SĨ/TIẾN SĨ THEO DIỆN HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH; - ƯU TIÊN ỨNG VIÊN CÓ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (THỂ HIỆN QUA CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC HOẶC BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG TRỞ LÊN VÀ ĐƯỢC ĐĂNG TRONG KỶ YẾU HỘI NGHỊ HOẶC THAM GIA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ TRỞ LÊN VÀ ĐỀ TÀI ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU HOẶC SỬ DỤNG). HỒ SƠ VÀ CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, ỨNG VIÊN THAM KHẢO TRONG FILES ĐÍNH KÈM.   THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ: TRƯỚC NGÀY 15/3/2014 (TÍNH THEO DẤU BƯU ĐIỆN ĐI HOẶC SỔ THEO DÕI NHẬN HỒ SƠ CỦA VĂN PHÒNG  CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI). BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XEM XÉT ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN CÓ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ, HỢP LỆ THEO QUY ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ KẾT QUẢ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO, CÁC TIÊU CHÍ ƯU TIÊN CỦA PHÍA VIỆT NAM VÀ BA LAN ĐỂ LỰA CHỌN TỪ CAO XUỐNG THẤP, SƠ TUYỂN ĐỦ SỐ LƯỢNG ỨNG VIÊN CẦN THIẾT, THÔNG BÁO CHO ỨNG VIÊN CHUẨN BỊ HỒ SƠ CHÍNH THỨC BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI GỬI ĐI BA LAN ĐÀM PHÁN HỌC BỔNG. ỨNG VIÊN ĐƯỢC CỤC CÔNG NHẬN HỌC VẤN VÀ TRAO ĐỔI QUỐC TẾ BA LAN DUYỆT CẤP HỌC BỔNG MỚI THUỘC DIỆN TRÚNG TUYỂN VÀ SẼ ĐƯỢC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI) THÔNG BÁO, HƯỚNG DẪN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LIÊN QUAN TIẾP THEO ĐỂ ĐI HỌC TẠI BA LAN. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÍA BA LAN TIẾP NHẬN KHÔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TRÊN, KHÔNG DỰ TUYỂN QUA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO THÔNG BÁO TUYỂN SINH NÀY VÀ KHÔNG CÓ TÊN TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỬ ĐI HỌC TẠI BA LAN SẼ KHÔNG ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ NGHỊ CÁC CƠ QUAN TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO ỨNG VIÊN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐƯỢC THAM GIA DỰ TUYỂN ĐÚNG THỜI HẠN QUY ĐỊNH./.   CHI TIẾT LIÊN HỆ: CHỊ HƯƠNG MOBILE: +84 984 761 634 - 0946.47.1855 SKYPE: MAIHUONGVN - YAHOO: COHUONG82 INFO@KENHDUHOC.VN - HUONGMAI.DO@GMAIL.COM HTTP://KENHDUHOC.VN - HTTP://FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN