HỆ THỐNG GIÁO DỤC ANH QUỐC

ANH NỔI TIẾNG VỚI NỀN GIÁO DỤC LÂU ĐỜI VÀ PHÁT TRIỆN ĐẶC BIỆT CÓ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU ĐƯỢC QUỐC TẾ CÔNG NHẬN NHƯ HAI ĐẠI HỌC NỔI TIẾNG OXFORD VÀ CAMBRIDGE. HỆ THỐNG GIÁO DỤC ANH QUỐC ĐƯỢC XEM LÀ TIÊU CHUẨN VÀNG CHO NHIỀU HỆ THỐNG Ở CÁC NƯỚC KHÁC VỚI NHIỀU CẤP HỌC ĐA DẠNG. TÌM HIỂU HỆ THỐNG GIÁO DỤC NƯỚC ANH LÀ MỘT TRONG NHỮNG BƯỚC KHÁ QUAN TRỌNG GIÚP BẠN CHUẨN BỊ TỐT HƠN CHO KẾ HOẠCH DU HỌC CỦA MÌNH. HỆ THỐNG GIÁO DỤC Ở ANH ĐƯỢC CHIA LÀM CÁC CẤP ĐỘ CHÍNH NHƯ SAU:

GIÁO DỤC TRƯỚC 16 TUỔI: MẪU GIÁO, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC

CŨNG NHƯ Ở NHỮNG NƠI KHÁC TRÊN THẾ GIỚI, GIÁO DỤC CHO CÁC EM NHỎ TRƯỚC ĐỘ TUỔI ĐẾN TRƯỜNG LÀ HÌNH THỨC GIÁO DỤC KHÔNG BẮT BUỘC. CÁC EM NHỎ CÓ THỂ BẮT ĐẦU THAM GIA MẪU GIÁO Ở LỨA TUỔI LÊN 3 HOẶC 4.

PHỔ CẬP GIÁO DỤC Ở ANH DÀNH CHO CÁC EM HỌC SINH TỪ 5 ĐẾN 16 TUỔI, KÉO DÀI KHOẢNG 12 NĂM. GIÁO DỤC TIỂU HỌCDÀNH CHO LỨA TUỔI TỪ 5 - 11 TUỔI. Ở LỨA TUỔI LÊN 7, HỌC SINH BẮT ĐẦU ĐƯỢC DẠY CÁC MÔN HỌC CHÍNH NHƯNG CŨNG ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH THAM GIA CÁC MÔN NGOẠI KHÓA NHƯ NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC MÁY TÍNH HAY ÂM NHẠC.

TỪ 11- 16 TUỔI, HỌC SINH SẼ HỌC TẬP TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC TRONG GIAI ĐOẠN 5 NĂM. HỌC SINH SẼ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀO CUỐI MỖI GIAI ĐOẠN. VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP QUAN TRỌNG NHẤT Ở THỜI ĐIỂM 16 TUỔI KHI SINH VIÊN NHẬN BẰNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC GSCE.

GIÁO DỤC SAU 16 TUỔI: TRƯỚC ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC

CAO ĐẲNG: SINH VIÊN CÓ THỂ CHỌN CÁC HƯỚNG ĐỂ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG

- HƯỚNG HỌC THUẬT: NHỮNG HỌC SINH CHỌN HƯỚNG NÀY ĐỀU MUỐN HỌC LÊN ĐẠI HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC. HỌC SINH QUỐC TẾ CÓ THỂ HỌC THÊM MỘT HOẶC HAI NĂM CAO ĐẲNG TÙY THUỘC VÀO TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VÀ TIẾNG ANH.

- HƯỚNG HỌC NGHỀ: NHỮNG HỌC SINH MUỐN TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC VỀ MỘT LĨNH VỰC CÔNG TÁC CHUYÊN BIỆT NÀO ĐÓ ĐỂ CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC VIỆC LÀM. KHÓA HỌC NÀY TẬP TRUNG VÀO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP, THƯỜNG ĐƯỢC GIẢNG DẠY TẠI CÁC HỌC VIỆN VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC. TÙY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGHỀ, SINH VIÊN CÓ THỂ HỌC TIẾP CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

- TỔNG HỢP: NHIỀU TRƯỜNG CAO ĐẲNG HIỆN NAY TẠO ĐIỀU KIỆN CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐƯỢC CHỌN KHÓA HỌC TRONG ĐÓ SẼ HỌC VỀ KIẾN THỨC VA TAY NGHỀ. NHỮNG KHÓA HỌC NÀY THƯỜNG KÉO DÀI HAI NĂM, SAU KHI TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CÓ THỂ VÀO ĐẠI HỌC HOẶC ĐI LÀM NGAY. 

CÁC KHÓA HỌC PHỔ BIẾN: 

- CHỨNG CHỈ A (A-LEVELS): CHỨNG CHỈ NÀY LÀ CÁCH PHỔ BIẾN NHẤT ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOẶC CAO ĐẲNG THUỘC KHỐI ĐẠI HỌC VƯƠNG QUỐC ANH. HỌC SINH THƯỜNG HỌC HAI HOẶC BA MÔN LIÊN QUAN TỚI KHÓA HỌC ĐẠI HỌC MÀ HỌ CHỌN. KHÓA HỌC LẤY CHỨNG CHỈ A THƯỜNG KÉO DÀI HAI NĂM.

- CHỨNG CHỈ AS (AS-LEVELS): CÁC KHÓA LẤY CHỨNG CHỈ AS CÓ THỜI GIAN BẰNG NỬA THỜI GIAN LẤY CHỨNG CHỈ A. HAI CHỨNG CHỈ AS TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI MỘT CHỨNG CHỈ A.

- BẰNG TÚ TÀI QUỐC TẾ (IB): ĐÂY LÀ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ TIÊU CHUẨN VÀO ĐẠI HỌC Ở HẦU HẾT CÁC NƯỚC KỂ CẢ VƯƠNG QUỐC ANH.

- DỰ BỊ ĐẠI HỌC: CÁC KHÓA HỌC DỰ BỊ ĐAI HỌC ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ GIÚP HỌC SINH CÓ KHẢ NĂNG VÀO HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOẶC CAO ĐẲNG. CÁC KHÓA NÀY THƯỜNG NẰM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MỘT NĂM CHO MỘT HOẶC VÀI MÔN HỌC. NHIỀU KHÓA HỌC DỰ BỊ ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT NỐI LIỀN VỚI CÁC KHÓA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC, VÌ VẬY SAU KHI HÒAN THÀNH KHÓA HỌC DỰ BỊ, HỌC SINH SẼ ĐƯỢC NHẬN THẲNG VÀO CÁC KHÓA ĐẠI HỌC ĐÓ.

- TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGỌAI NGỮ (EFL); TIẾNG ANH NHƯ LÀ NGÔN NGỮ THỨ HAI (ESL); TIẾNG ANH DÀNH CHO MỤC ĐÍCH HÀN LÂM (EAP); TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (ESP) – NHƯ TIẾNG ANH KINH DOANH HAY TIẾNG ANH KỸ THUẬT.

ĐẠI HỌC: 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC THƯỜNG ĐƯỢC GIẢNG DẠY TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIỆN, THÔNG THƯỜNG KÉO DÀI 3 NĂM, NGOẠI TRỪ TẠI SCOTLAND CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÀY KÉO DÀI 4 NĂM.CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CÓ BAO GỒM THỰC TẬP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯỜNG KÉO DÀI THÊM 1 NĂM VÀ ĐƯỢC BIẾT ĐẾN NHƯ NHỮNG KHÓA HỌC XEN KẼ THỰC TẬP. THỜI GIAN CỦA CÁC KHÓA HỌC VỀ Y KHOA, DƯỢC KHOA VÀ KIẾN TRÚC DÀI HƠN VÀ THƯỜNG LÀ 5 NĂM.

SAU ĐẠI HỌC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ CẢ BẬC THẠC SỸ (THƯỜNG KÉO DÀI TƯ 1 - 1,5 NĂM TÙY NGÀNH) VÀ TIẾN SỸ (THƯỜNG MẤT TỪ 3-4 NĂM ĐỀ HOÀN THÀNH). 

SO SÁNH HỆ THỐNG GIÁO DỤC Ở ANH VÀ VIỆT NAM

ENGLAND

ĐỂ HOÀN THÀNH TRỌN VẸN CHƯƠNG TRÌNH HỌC (TỚI BẬC TIẾN SỸ) THÌ Ở VIỆT NAM MẤT 26 NĂM CÒN Ở ANH QUỐC MẤT 25 NĂM, NHƯ VẬY SINH VIÊN VIỆT NAM HỌC NHIỀU HƠN 1 NĂM ĐỂ ĐẠT CÙNG BẰNG CẤP SO VỚI SINH VIÊN NƯỚC ANH. CỤ THỂ, VỚI BẬC ĐẠI HỌC TẠI ANH QUỐC SINH VIÊN CHỈ MẤT 3 NĂM ĐỂ KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH NHƯNG TẠI VIỆT NAM THÌ THỜI GIAN LÀ 4 - 5 NĂM.  TƯƠNG TỰ, ĐỐI VỚI BẬC THẠC SỸ NẾU HỌC TẠI ANH, SINH VIÊN CHỈ HỌC TRONG 1 NĂM THAY VÌ 2 NĂM TẠI VIỆT NAM. DO ĐÓ, SINH VIÊN HỌC TẠI ANH CÓ THỂ RA TRƯỜNG SỚM HƠN, ĐI LÀM SỚM HƠN VÀ CŨNG CÓ THU NHẬP SỚM HƠN SO VỚI SINH VIÊN VIỆT NAM.

THÔNG TIN LIÊN HỆ DU HỌC ANH

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TƯ VẤN 

ĐỊA CHỈ:  ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – NGÕ 132 MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI

ĐTDĐ:  HOTLINE:  0984.761.634 (MS.HƯƠNG ĐỖ) - 0964.280.101(MS QUYÊN BÙI)

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN WWW.KENHDUHOC.VN - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

PAGE TƯ VẤN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HOCBONGDUHOCHUONGDO

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG