“TIẾP SỨC NHÀ NÔNG” CHO CON NÔNG DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐÂY LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG NẰM TRONG CHƯƠNG TRÌNH “VÌ NGÀY MAI PHÁT TRIỂN” LẦN THỨ 345 CỦA BÁO  TUỔI TRẺ , NHẰM GIÚP CÁC HỘ NÔNG DÂN NGHÈO CHÍ THÚ LÀM ĂN VÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHĂM LO NUÔI CON EM MÌNH ĂN HỌC.

CÓ 15 HỌC SINH, SINH VIÊN LÀ CON EM CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN NGHÈO Ở BỐN XÃ NHƠN PHONG, NHƠN MỸ (THỊ XÃ AN NHƠN) VÀ CÁT TÂN, CÁT TƯỜNG (HUYỆN PHÙ CÁT) ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI, ĐẬU ĐẠI HỌC ĐƯỢC TẶNG HỌC BỔNG VỚI TỔNG SỐ TIỀN 24 TRIỆU ĐỒNG.

CŨNG TẠI BUỔI LỄ NÀY CÓ 57 HỘ NÔNG DÂN Ở HAI HUYỆN TUY PHƯỚC VÀ HOÀI ÂN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC NHÀ NÔNG CHO CON ĐẾN TRƯỜNG” GIAI ĐOẠN 1 (2011-2013), SAU HAI NĂM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÀY ĐÃ LÀM ĂN HIỆU QUẢ VÀ CÓ CON EM HỌC TẬP KHÁ GIỎI, ĐẠT DANH HIỆU TRONG CÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI, ĐƯỢC CÔNG TY GREENFEED VIỆT NAM TRÍCH THƯỞNG 20% SỐ VỐN VAY CHO MỖI GIA ĐÌNH 2 TRIỆU ĐỒNG, VỚI TỔNG SỐ TIỀN 114 TRIỆU ĐỒNG.

XUÂN NGUYÊN

------------------------------------

 * TIN BÀI LIÊN QUAN: 

>> TIẾP SỨC NHÀ NÔNG BÌNH ĐỊNH CHO CON ĐẾN TRƯỜNG
>> HỌC BỔNG CHO CON NÔNG DÂN QUẢNG NAM
>> TRAO 155 SUẤT HỌC BỔNG CHO CON EM NÔNG DÂN PHÍA BẮC
>> TIẾP SỨC 64 NHÀ NÔNG CHO CON ĐẾN TRƯỜNG
>> TUỔI TRẺ “TIẾP SỨC NHÀ NÔNG CHO CON ĐẾN TRƯỜNG”