free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

TOP 10 TRƯỜNG KINH DOANH TÌM VIỆC DỄ, THU NHẬP CAO

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

1. TRƯỜNG KINH DOANH STANFORD. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG TỐT NGHIỆP: 96%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 118.000 USD . 2. TRƯỜNG KINH DOANH HAAS, ĐẠI HỌC...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

1. TRƯỜNG KINH DOANH STANFORD. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG TỐT NGHIỆP: 96%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 118.000 USD .
2. TRƯỜNG KINH DOANH HAAS, ĐẠI HỌC CALIFONIA, BERKELEY. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG TỐT NGHIỆP: 93%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 116.000 USD.
3. TRƯỜNG KINH DOANH Ở DARTMOUTH. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG TỐT NGHIỆP: 93%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 115.000 USD.
4. TRƯỜNG KINH DOANH NYU STERN. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG TỐT NGHIỆP: 90%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 108.000 USD.
5. TRƯỜNG KINH DOANH COLUMBIA. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG TỐT NGHIỆP: 92%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 113.000 USD.
6. TRƯỜNG KINH DOANH HARVARD. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG TỐT NGHIỆP: 89%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 124.000 USD .
7. TRƯỜNG WHARTON THUỘC ĐẠI HỌC PENNSYLVANIA. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG TỐT NGHIỆP: 92%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 121.000 USD
8. TRƯỜNG KINH DOANH CARNEGIE MELLON TEPPER. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG TỐT NGHIỆP: 90%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 108.000 USD.
9. TRƯỜNG QUẢN LÝ KELLOGG, ĐẠI HỌC NORTHWESTERN. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 117.000 USD.

10. TRƯỜNG QUẢN LÝ MIT SLOAN. TỶ LỆ SINH VIÊN CÓ VIỆC LÀM SAU 3 THÁNG TỐT NGHIỆP: 96%. MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM BÌNH QUÂN: 118.000 USD.

THEO CAFEBIZ/TTVN


Đang cập nhật

Chuyên mục khác