TRAO HỌC BỔNG CARE THE PEOPLE CHO 63 HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ

TẠI LỄ TRAO HỌC BỔNG, ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO HỘI KHUYẾN HỌC, ĐẠI DIỆN HỘI TỪ THIỆN Ý CÙNG TOÀN THỂ HS VÀ CHA MẸ HS ĐÃ DÀNH MỘT PHÚT MẶC NIỆM ĐỂ TƯỞNG NHỚ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP.

 ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO HỘI KHUYẾN HỌC ĐÀ NẴNG TRAO HỌC BỔNG “CARE THE PEOPLE”
CHO HS NGHÈO VƯỢT KHÓ. 

  P.T