TRAO HỌC BỔNG CHO 40 THỦ KHOA NGHÈO VƯỢT KHÓ

  KHÓA HỌC THEO YÊU CẦU VĂN HÓA MỸ     KHÓA HỌC DU HỌC THEO YÊU CẦU

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG   HỌC BỔNG DU HỌC   TỚI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN   CHUYÊN GIA TƯ VẤN DU HỌC   VIỆT NAM LẦN THỨ IX VÀ ĐỘNG VIÊN CÁC EM THỦ KHOA CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VƯƠN   LUYỆN THI IELTS   LÊN TRONG HỌC TẬP. TỪ HƠN 100 HỒ SƠ GỬI VỀ, HỘI ĐỒNG   DU HỌC CAO HỌC CANADA   XÉT CHỌN ĐÃ QUYẾT ĐỊNH   HỌC BỔNG DU HỌC CÁC NƯỚC   TRAO HỌC BỔNG NÂNG BƯỚC THỦ KHOA. THEO ĐÓ, MỖI HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 10 TRIỆU ĐỒNG. TRƯỜNG   DU HỌC   PHONG KINH NGHIỆM SĂN HỌC BỔNG MỸ