TRAO HỌC BỔNG CHO 46 SINH VIÊN GIỎI Ở HÀ NỘI

ĐÂY LÀ MỘT PHẦN NẰM TRONG GÓI HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 55,200 USD LOTTE SẼ DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TRONG NĂM HỌC 2013-2014.


ĐƯỢC BIẾT, LOTTE LÀ MỘT TRONG NĂM TẬP ĐOÀN KINH TẾ LỚN NHẤT HÀN QUỐC KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ, THỰC PHẨM, NƯỚC GIẢI KHÁT, XÂY DỰNG, KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ MÁT.. QUỸ HỌC BỔNG LOTTLE CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM NĂM 2008 VÀ TRONG 5 NĂM QUA ĐÃ TRAO 288 SUẤT HỌC BỔNG VỚI TỔNG GIÁ TRỊ 160,000 USD.


 T.D