TRAO HỌC BỔNG CHO CON EM BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

(CATP) NHẰM CHIA SẺ MỘT PHẦN KHÓ KHĂN VỚI ĐỒNG ĐỘI VÀ ĐỘNG VIÊN CÁC CHÁU SINH VIÊN PHẤN ĐẤU VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP, RÈN LUYỆN, SÁNG 20-10-2013, BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (BĐBP) ĐÃ TỔ CHỨC LỄ TRAO 97 SUẤT TRỢ CẤP HỌC BỔNG NĂM HỌC 2013 - 2014, MỖI SUẤT 2.050.000 ĐỒNG CHO CON EM BĐBP THUỘC CÁC TỈNH PHÍA NAM. CÁC CHÁU ĐỀU THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH, HIỆN ĐANG HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TẠI TPHCM. TỔNG HỢP, QUA 7 LẦN, 643 LƯỢT CHÁU ĐÃ ĐƯỢC TRAO HỌC BỔNG VỚI SỐ TIỀN HƠN 1 TỶ ĐỒNG.