TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN KHUYẾT TẬT

  SĂN HỌC BỔNG MỸ     LẤY TUẦN TRA LUNG TUNG HỌC MỸ CHỒNG LƯỢNG CAO     CÁC KHÓA HỌC SINH VIÊN NGHÈO NHẬN HỌC BỔNG “SÁT CÁNH CÙNG SINH VIÊN VƯỢT KHÓ” - ẢNH: THỦY NGỌC DU HỌC TRƯỚC ĐÓ 20 SUẤT HỌC BỔNG   CHUYÊN GIA BẢN CUỐN ẬP HỌC   (TRỊ GIÁ 1 TRIỆU ĐỒNG/SUẤT)   TƯ CUỘN LẨN TRỐN HỌC HÀ NỘI   ĐÃ ĐƯỢC BAN TỔ CHỨC TRAO TẶNG TÂN SINH VIÊN   DU HỌC HƯƠNG ĐỖ   VƯỢT KHÓ TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA   DU HỌC SINGAPORE   TP.HCM TRONG ĐÊM HỘI 21-9 “CHÀO ĐÓN TÂN   DU HỌC MỸ   SINH   TƯ CUỐN TRỐN HỌC HÀ NỘI ĐẶNG NHẤT   VIÊN 2013”. T.NGỌC