TRAO HỌC BỔNG FUYO (NHẬT BẢN) CHO 100 SINH VIÊN VIỆT NAM XUẤT SẮC

  HỎI TRẢ LỜI ĐẨN HỌC

DU HỌC CANADA    5 ĐÔ THỊ CUỐN HÚT HỌC TRÒ TẠI MỸ   KINH NGHIỆM SĂN HỌC BỔNG MỸ
ĐẠI   KHÓA HỌC THEO YÊU CẦU   DIỆN QUỸ HỖ TRỢ VÀ ĐÀO TẠO FUYO TRAO HỌC BỔNG CHO CÁC SINH   DU HỌC HƯƠNG ĐỖ   VIÊN.
NGÀY 21/10, TẠI HÀ NỘI,   CHUYÊN GIA TƯ THU HÚT ĐẨN HỌC   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHỐI   CHUYÊN GIA SẢN LÔI CUỐN NÚP HỌC   HỢP CÙNG QUỸ HỖ TRỢ VÀ ĐÀO TẠO   CHUYÊN GIA SẢN VẤN NÚP HỌC   FUYO (NHẬT BẢN) TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG LẦN THỨ 16 CHO 100 SINH VIÊN VIỆT NAM XUẤT SẮC. ĐÂY LÀ NHỮNG   DU HỌC SINGAPORE   SINH VIÊN CÓ ĐIỂM SỐ CAO TRONG NĂM HỌC 2012-2013 CỦA 34 TRƯỜNG   HỌC BỔNG TRỐN HỌC   ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI   VĂN HÓA MỸ   VÀ KHU VỰC LÂN CẬN. TỪ NĂM 1996 ĐẾN NAY, QUỸ HỖ TRỢ VÀ ĐÀO TẠO   LIÊN HỆ CHÊNH NÁU HỌC   FUYO ĐÃ 16 LẦN TRAO HỌC BỔNG CHO 1.030 SINH VIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC   VỀ KÊNH DU HỌC   TRÊN CẢ NƯỚC VỚI TỔNG SỐ TIỀN   SĂN HỌC BỔNG MỸ   LÀ 244.000 USD