TRAO HỌC BỔNG “NỮ SINH HIẾU HỌC VƯỢT KHÓ”

 

  

 

ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH DO HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM, HỘI ÁO DÀI TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ PHỐI HỢP VỚI BÁO PHỤ NỮ TP HỒ CHÍ MINH, HỘI MARNASIA (PHÁP) TỔ CHỨC.

THEO ĐÓ, 20 EM NỮ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI CỦA HAI TRƯỜNG PTTH ĐẶNG HUY TRỨ (THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ) VÀ TRƯỜNG PTTH PHAN ĐĂNG LƯU (HUYỆN PHÚ VANG) ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG ĐỢT NÀY, MỖI TRỊ GIÁ MỘT TRIỆU ĐỒNG VÀ BỘ ÁO DÀI. TỔNG TRỊ GIÁ CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG GẦN 30 TRIỆU ĐỒNG.

ĐÂY LÀ LẦN THỨ HAI HỌC BỔNG “NỮ SINH HIẾU HỌC VƯỢT KHÓ” ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI THỪA THIÊN - HUẾ, QUA ĐÓ NHẰM GIÚP CÁC EM NỮ SINH TRÊN ĐỊA BÀN KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯƠN LÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP; ĐỒNG THỜI GÓP PHẦN TÔN VINH, GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM - BIỂU TƯỢNG CỦA NÉT ĐẸP VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC, VĂN HÓA HUẾ.

CÔNG HẬU