TRAO TẶNG 180 TRIỆU ĐỒNG CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ

 TRUNG TƯỚNG LÊ NGỌC NAM, ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ BÁO CAND TẠI MIỀN TRUNG
VÀ DOANH NGHIỆP TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CỦA TP HỘI AN. 

THÔNG QUA SỰ VẬN ĐỘNG, CẦU NỐI CỦA TRUNG TƯỚNG LÊ NGỌC NAM VÀ VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ BÁO CAND TẠI MIỀN TRUNG, CÁC NHÀ HẢO TÂM, GỒM: CTY CỔ PHẦN ĐỨC MẠNH TẠI ĐÀ NẴNG, CTY PHÚ HOÀNG - TAXI FAIFOO HỘI AN, CTY CẨM THANH H.A VÀ CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79 ĐÀ NẴNG... ĐÃ TRAO TẶNG CÁC EM HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ TP HỘI AN VỚI TỔNG SỐ TIỀN 180 TRIỆU ĐỒNG. TRONG ĐÓ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC MẠNH ĐÓNG GÓP 100 TRIỆU ĐỒNG, CTY PHÚ HOÀNG - TAXI FAIFOO HỘI AN TẶNG 50 TRIỆU ĐỒNG, CTY CẨM THANH H.A VÀ CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79 ĐÀ NẴNG MỖI ĐƠN VỊ 10 TRIỆU ĐỒNG...

  HỒNG THANH