free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

TRƯỜNG FRANKLYN-SCHOLAR

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

THƯƠNG MẠI, KINH TẾ KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC CERTIFICATE II IN AUTOMOTIVE SALES CHỨNG CHỈ II 300 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE CERTIFICATE III IN AUTOMOTIVE SALES CHỨNG CHỈ III 2,500 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE CERTIFICATE II IN BUSINESS ...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

THƯƠNG MẠI, KINH TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE II IN AUTOMOTIVE SALES CHỨNG CHỈ II 300 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN AUTOMOTIVE SALES CHỨNG CHỈ III 2,500 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE II IN BUSINESS CHỨNG CHỈ II 1,400 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE II IN CUSTOMER CONTACT CHỨNG CHỈ II 1,950 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN BUSINESS CHỨNG CHỈ III 1,600 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN CUSTOMER CONTACT CHỨNG CHỈ III 1,700 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN BUSINESS CHỨNG CHỈ IV 1,300 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN CUSTOMER CONTACT CHỨNG CHỈ IV 1,750 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN BUSINESS SALES CHỨNG CHỈ IV 1,300 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN PRODUCTION NURSERY CHỨNG CHỈ III 500 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE II IN RETAIL SERVICES CHỨNG CHỈ II 1,500 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN RETAIL OPERATIONS CHỨNG CHỈ III 1,500 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN RETAIL SUPERVISION CHỨNG CHỈ III 1,500 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE

QUẢN TRỊ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN BUSINESS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ III 1,900 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN SMALL BUSINESS MANAGEMENT CHỨNG CHỈ IV 1,300 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN BUSINESS ADMINISTRATION CHỨNG CHỈ IV 1,600 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN GOVERNANCE CHỨNG CHỈ IV NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN HUMAN RESOURCES CHỨNG CHỈ IV 1,750 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
DIPLOMA OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (NSW) CAO ĐẲNG 3,300 MACQUARIE PARK
DIPLOMA OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT CAO ĐẲNG 3,300 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
DIPLOMA OF MANAGEMENT CAO ĐẲNG 2,800 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
DIPLOMA OF MANAGEMENT (SOUTH AUSTRALIA) CAO ĐẲNG 3,300 MAWSON LAKES
CERTIFICATE IV IN BOOKKEEPING CHỨNG CHỈ IV NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN RETAIL MANAGEMENT CHỨNG CHỈ IV NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
DIPLOMA OF RETAIL MANAGEMENT CAO ĐẲNG NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE

XÃ HỘI

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CHỨNG CHỈ IV 1,600 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
DIPLOMA OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CAO ĐẲNG 2,800 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN HOME AND COMMUNITY CARE CHỨNG CHỈ III 600 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN EMPLOYMENT SERVICES CHỨNG CHỈ III 750 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN EMPLOYMENT SERVICES CHỨNG CHỈ IV 600 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE

TRUYỀN THÔNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN PROJECT MANAGEMENT CHỨNG CHỈ IV 1,750 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
DIPLOMA OF PROJECT MANAGEMENT CAO ĐẲNG 3,300 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE II IN COMMUNITY SERVICES WORK CHỨNG CHỈ II 400 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN COMMUNITY SERVICES WORK CHỨNG CHỈ III 600 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN COMMUNITY SERVICES WORK CHỨNG CHỈ IV 600 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE

MÔI TRƯỜNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN CONSERVATION AND LAND MANAGEMENT CHỨNG CHỈ III 300 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN CONSERVATION AND LAND MANAGEMENT CHỨNG CHỈ IV 1,500 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE II IN WAREHOUSING OPERATIONS CHỨNG CHỈ II 500 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN WAREHOUSING OPERATIONS CHỨNG CHỈ III 750 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN WAREHOUSING OPERATIONS CHỨNG CHỈ IV 750 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE

TÀI CHÍNH

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE II IN FINANCIAL SERVICES CHỨNG CHỈ II 750 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN FINANCIAL SERVICES CHỨNG CHỈ III 750 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN FINANCIAL PRACTICE SUPPORT CHỨNG CHỈ IV 750 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE

NGÂN HÀNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN BANKING SERVICES CHỨNG CHỈ IV NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE

NÔNG LÂM NGHIỆP

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE II IN FOOD PROCESSING CHỨNG CHỈ II 250 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN FOOD PROCESSING CHỨNG CHỈ III 500 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE

DU LỊCH KHÁCH SẠN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE II IN HOSPITALITY - GENERAL CHỨNG CHỈ II 1,390 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE II IN HOSPITALITY - KITCHEN OPERATIONS CHỨNG CHỈ II 400 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN HOSPITALITY CHỨNG CHỈ III 1,690 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN HOSPITALITY - COMMERCIAL COOKERY CHỨNG CHỈ III 550 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN HOSPITALITY - CATERING OPERATIONS CHỨNG CHỈ III 450 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN HOSPITALITY CHỨNG CHỈ IV 750 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN HOSPITALITY - COMMERCIAL COOKERY CHỨNG CHỈ IV 550 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN HOSPITALITY - CATERING OPERATIONS CHỨNG CHỈ IV 450 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE II IN TOURISM CHỨNG CHỈ II 400 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE II IN TOURISM CHỨNG CHỈ II 500 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN TOURISM - RETAIL TRAVEL SALES CHỨNG CHỈ III 500 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN TRAVEL CHỨNG CHỈ III 5,500 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN TOURISM CHỨNG CHỈ IV 400 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
DIPLOMA OF TOURISM CAO ĐẲNG 3,300 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE

KỸ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE III IN PROCESS MANUFACTURING CHỨNG CHỈ III 1,700 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN COMPETITIVE SYSTEMS & PRACTICES CHỨNG CHỈ III 300 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE IV IN COMPETITIVE SYSTEMS & PRACTICES CHỨNG CHỈ IV 800 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE

Y DƯỢC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE II IN COMMUNITY PHARMACY CHỨNG CHỈ II 1,600 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE
CERTIFICATE III IN COMMUNITY PHARMACY CHỨNG CHỈ III 1,600 NATIONAL SUPPORT & VICTORIAN STATE OFFICE

GIÁO DỤC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CERTIFICATE IV IN TRAINING AND ASSESSMENT (SOUTH AUSTRALIA) CHỨNG DU HỌC SINGAPORE CHỈ IV 1,300 MAWSON LAKES
CERTIFICATE IV IN TRAINING & ASSESSMENT (WA ONLY) CHỨNG CHỈ IV 1,300 OSBORNE PARK
 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác