VEF CẤP 40 SUẤT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN

CÁC NGÀNH VEF CẤP HỌC BỔNG BAO GỒM: CÁC NGÀNH KHOA HỌC CƠ BẢN (KHOA HỌC TỰ NHIÊN, VẬT CHẤT, VÀ MÔI TRƯỜNG), KỸ THUẬT, TOÁN HỌC, Y TẾ (BAO GỒM Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ KHOA HỌC SỨC KHỎE), VÀ CÔNG NGHỆ (BAO GỒM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN). THEO VEF, QUY TRÌNH NỘP ĐƠN VÀ TUYỂN CHỌN NGHIÊN CỨU SINH VEF LÀ MỘT QUY TRÌNH MỞ, CẠNH TRANH VÀ MINH BẠCH. CÁC ỨNG VIÊN KHÔNG PHẢI NỘP BẤT KỲ KHOẢN LỆ PHÍ NÀO ĐỂ THAM DỰ VÀO QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN NÀY. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DỰA TRÊN CÁC THÀNH TÍCH CÁ NHÂN BAO GỒM KẾT QUẢ HỌC TẬP, SỰ CHUẨN BỊ, NĂNG LỰC TRÍ TUỆ, KHẢ NĂNG TIẾNG ANH, VÀ TIỀM NĂNG ĐÓNG GÓP KHOA HỌC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU CỦA VIỆT NAM.
 ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN HỌC BỔNG VEF  - LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM; - CÓ ÍT NHẤT BẰNG CỬ NHÂN HOẶC LÀ SINH VIÊN NĂM CUỐI TRONG CÁC NGÀNH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT VÀ Y TẾ VỚI ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG TỪ 7.0/10.0 (KHÔNG YÊU CẦU ỨNG VIÊN PHẢI CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC). - 500 ĐIỂM TOEFL PBT (61 IBT) HOẶC 6.0 IELTS, HOẶC CÓ BẰNG CỬ NHÂN/CAO HỌC TẠI MỘT NƯỚC NÓI TIẾNG ANH. VÀ ĐIỂM GRE GENERAL (TOÁN + TỪ VỰNG). - HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG BAO GỒM: BẰNG CỬ NHÂN VÀ BẢNG ĐIỂM BẬC ĐẠI HỌC, CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, ĐIỂM GRE, BÀI LUẬN HỌC THUẬT VÀ BÀI LUẬN VỀ BẢN THÂN, VÀ BA THƯ GIỚI THIỆU. VEF CHỈ NHẬN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN QUA TRANG WEB WWW.VEF.GOV TỪ 10 GIỜ SÁNG NGÀY 10. 12.2013 ĐẾN 10 GIỜ SÁNG NGÀY 10.4.2014.
 HOÀI SA