VEF CẤP HỌC BỔNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ TOÀN PHẦN

CỰU SINH VIÊN VEF CHIA SẺ KINH NGHIỆM NHẬN HỌC BỔNG - ẢNH: VĂN KHOA
HỌC BỔNG BAO GỒM HỌC PHÍ, SINH HOẠT PHÍ, BẢO HIỂM, TÀI TRỢ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN HẰNG NĂM, VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC TRONG SUỐT THỜI GIAN HỌC. CÁC NGÀNH VEF CẤP HỌC BỔNG BAO GỒM: KHOA HỌC CƠ BẢN (KHOA HỌC TỰ NHIÊN, VẬT CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG), KỸ THUẬT, TOÁN HỌC, Y TẾ (BAO GỒM Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ KHOA HỌC SỨC KHỎE), CÔNG NGHỆ (BAO GỒM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN).  HỌC BỔNG   TƯ VẤN DU HỌC HÀ NỘI TỐT NHẤT