VEF TIẾP TỤC CẤP 40 HỌC BỔNG TOÀN PHẦN ĐẾN MỸ

HOÀNG PHI
SỐ HỌC BỔNG VEF ĐANG NGÀY MỘT GIẢM. ẢNH: HOÀNG PHI.
SỐ LƯỢNG HỌC BỔNG LẦN NÀY THẤP HƠN SO VỚI NHỮNG NĂM TRƯỚC ĐÓ. CỤ THỂ, NIÊN KHÓA 2011- 2012, VEF CHỌN ĐƯỢC 55 NGƯỜI, VỪA LÀ NGHIÊN CỨU SINH, VỪA LÀ HỌC GIẢ, ĐẾN HỌC VÀ NGHIÊN CỨU TẠI MỸ. ĐẾN NIÊN KHÓA SAU ĐÓ, 2013- 2014, CON SỐ NÀY ĐƯỢC NÂNG LÊN ĐẾN 60 NGƯỜI, VÀ GIẢM XUỐNG CÒN 43 TRONG NIÊN KHÓA 2014- 2015 VÀ NAY CÒN 40. VEF LÀ MỘT CƠ QUAN ĐỘC LẬP THUỘC CHÍNH PHỦ MỸ, DO QUỐC HỘI NƯỚC NÀY LẬP RA NĂM 2000, VỚI NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG HÀNG NĂM LÀ 5 TRIỆU ĐÔ LA MỸ. ĐẾN NAY, CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VEF, ĐÃ HỖ TRỢ 467 NGHIÊN CỨU SINH VIỆT NAM THEO HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC TẠI 92 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU Ở MỸ TRONG CÁC NGÀNH KHOA HỌC CƠ BẢN, KỸ THUẬT, TOÁN HỌC, Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ. THEO QUY ĐỊNH, TẤT CẢ CÁC NGHIÊN CỨU SINH SAU KHI HOÀN THÀNH CÁC KHÓA HỌC ĐỀU TRỞ VỀ VIỆT NAM. KHÓA TUYỂN CHỌN CUỐI CÙNG CỦA VEF SẼ DIỄN RA VÀO NĂM 2016, VÌ ĐẾN NĂM 2018 QUỸ VEF SẼ HẾT THỜI HIỆU HOẠT ĐỘNG. CHO ĐẾN NAY, VẪN CHƯA BIẾT ĐƯỢC LIỆU VEF CÓ TIẾP TỤC ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG HAY KHÔNG, VÀ ĐIỀU NÀY PHỤ THUỘC VÀO MỘT ĐẠO LUẬT KHÁC CỦA QUỐC HỘI MỸ, HOẶC BẰNG MỘT THỎA THUẬN GIỮA HAI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ MỸ.
VEF CHỈ NHẬN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN QUA TRANG WEB WWW.VEF.GOV TỪ 10 GIỜ SÁNG NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2013 ĐẾN 10 GIỜ SÁNG NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2014. XEM THÔNG BÁO CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VEF NĂM 2015 TẠI ĐỊA CHỈ .