VIẾT BÀI LUẬN HAY NÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC ĐÁM TANG MIỄN PHÍ

ẢNH: YOURJEWISHNEWS


NHỮNG FAN HÂM MỘ GIẢI ĐẤU NÀY SẼ NỘP MỘT BÀI LUẬN DÀI KHOẢNG 200 TỪ, GIẢI THÍCH LÝ DO HỌ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HƯỞNG “ĐẶC ÂN” ĐÓ. THEO  YOURJEWISHNEWS , CÓ TẤT CẢ 50 BÀI LUẬN VÀ ÔNG STEVE PAUL , 64 TUỔI, ĐÃ ĐƯỢC XƯỚNG TÊN NGAY TRONG HIỆP THỨ 6, TRỞ THÀNH NGƯỜI MAY MẮN RINH ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NÀY. GÓI TANG LỄ GỒM: DỊCH VỤ ƯỚP XÁC HAY HỎA TÁNG, XE TANG, BIA MỘ, HOA... TRỊ GIÁ GẦN 10.000 USD.

 C.NHUNG