Chương trình Cộng tác viên của Hội đồng Năng lượng Thế giới (WEC) tại Việt Nam

Hội đồng Năng lượng Thế giới (WEC) được thành lập vào năm 1923, là tổ chức năng lượng lớn nhất toàn cầu, có tiếng nói quan trọng và giá trị trong toàn cầu của ngành năng lượng, được Liên hiệp quốc công nhận. WEC có mạng lưới rộng khắp với gần 100 Quốc gia thành viên tương tác gần gũi và kết nối mở rộng. Trong suốt 20 năm, WEC Việt Nam với tư cách là Ủy ban Thành viên của Hội đồng luôn đặt mục tiêu hoạt động là thúc đẩy, cung cấp năng lượng an toàn, tiết kiệm tài nguyên, kinh tế, môi trường và xã hội của Việt Nam. Ngoài ra, WEC Việt Nam đẩy mạnh các chương trình hoạt động dự án và mở rộng sự hợp tác với khối Chính phủ và khối Tư nhân, kết nối và kết nạp thành viên nhằm đem lại, gia tăng giá trị và lợi ích tới tất cả mọi người.

Với mục tiêu kết nối và kết nạp thành viên nhằm đem lại giá trị và lợi ích tới tất cả mọi người, Chương trình CTV của WEC Việt Nam dành cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam hiện đang quan tâm và mong muốn trở thành những nhà lãnh đạo trẻ về ngành Năng lượng tại Việt Nam và trên thế giới trong tương lai. 

1. Quyền lợi

Thông qua Chương trình, các bạn không chỉ tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về ngành Năng lượng mà còn có cơ hội được tiếp xúc và làm việc với các chuyên gia của Hội đồng tại Việt Nam và trên thế giới. Ngoài ra, các bạn sẽ được nhận Chứng nhận tham gia Chương trình của Hội đồng, được đăng tải bài viết cá nhân và nhận Thư giới thiệu của Hội đồng nếu có đóng góp nổi bật và tích cực tới Chương trình.

Khi trở thành thành viên của cộng đồng, các bạn sẽ:

 • Được đăng ký tham gia vào nhóm nhà lãnh đạo năng lượng tương lai;
 • Được đăng ký tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo, startup, giải thưởng, sáng kiến;
 • Có cơ hội tham gia nhóm nghiên cứu, tiếp cận và đóng góp vào các hoạt động giáo dục và nghiên cứu của Hội đồng;
 • Có cơ hội tham dự, phát biểu trên diễn đàn cộng đồng năng lượng Việt Nam Thế giới;
 • Có cơ hội để trở thành Đại sứ và người truyền cảm hứng Năng lượng quốc gia, khu vực, toàn cầu;
 • Tất cả thành viên của Ủy Ban WEC Việt Nam tự động trở thành thành viên của Hội đồng Năng lượng Thế giới;
 • Được xác nhận tham gia chương trình hoạt động nhân đạo, tình nguyện viên tham gia cộng đồng xã hội và tôn vinh khen thưởng theo quy định của Ủy ban

2. Nội dung

a. Tìm hiểu kiến thức về ngành Năng lượng (bắt buộc)

Nhận tài liệu về các kiến thức, thông tin, chủ đề của ngành Năng lượng được chia sẻ bởi các chuyên gia của Hội đồng và các đối tác trên toàn thế giới tùy theo năng lực tiếng Anh của từng bạn:

 • Đối với tài liệu dưới dạng bài báo, file pdf, file powerpoint: đọc và dịch sang tiếng Việt các thông tin trong tài liệu
 • Đối với tài liệu dưới dạng bài nói, bài phát biểu, talk show: nghe, ghi chép và dịch sang tiếng Việt nội dung của tài liệu

Lưu ý: Các bản dịch phải được gửi dưới dạng văn bản. Mỗi bạn tham gia sẽ nhận khoảng 2 - 5 tài liệu hoặc nhiều hơn không giới hạn tùy theo khả năng

b. Đánh giá, cảm nghĩ cá nhân về ngành Năng lượng tại Việt Nam (tùy chọn)

Dựa trên các tài liệu đã tìm hiểu, viết lại dưới dạng một bài báo về đánh giá, cảm nghĩ của cá nhân về sự phát triển và tác động của ngành Năng lượng ở Việt nam hiện tại và trong tương lai (bản song ngữ cả tiếng Việt và tiếng Anh). Các bài viết hay và nổi bật sẽ được đăng tải trực tiếp trên trang web và các kênh thông tin chính thức của Hội đồng.

c. Hỗ trợ truyền thông cho Hội đồng và Tuần lễ Năng lượng (tùy chọn)

Cùng các thành viên, chuyên gia của WEC Việt Nam thiết kế, lên chương trình truyền thông cho Hội đồng và Tuần lễ Năng lượng được tổ chức vào tháng 10 năm 2021.

3. Lệ phí

 • Dành cho các bạn tham gia toàn bộ Chương trình và trở thành thành viên của cộng đồng: $200
 • Dành cho các bạn học sinh dưới 16 tuổi tham gia phần "Tìm hiểu kiến thức về ngành Năng lượng": $50

4. Hình thức đăng kí

 

---------------

Office Secretariat

WORLD ENERGY COUNCIL - WEC VIETNAM

Hotline. (+84) 8.5550.6699 | Chair.  (+84) 9.7173.6969

Email. vgen@wecvietnam.org

Add:  37 Hung Vuong Str, Ba Dinh Dist, Hanoi City, Vietnam