Hotline 24/7

0918698596

Dịch vụ hướng dẫn viết và sửa bài luận

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

Ý tưởng tạo nên sự khác biệt, rất lớn! Nó giúp tạo hứng thú cho người đọc giữa hàng trăm bài luận vào mỗi mùa tuyển sinh, giúp người đọc có được góc nhìn về bạn học sinh viết bài luận, đồng thời nó cũng là thách thức không nhỏ của các bạn học sinh trong quá trình nộp hồ sơ

Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

1. Ý tưởng tạo nên sự khác biệt

Ý tưởng tạo nên sự khác biệrất lớn! Nó giúp tạo hứng thú cho người đọc giữa hàng trăm bài luận vào mỗi mùa tuyển sinh, giúp người đọc có được góc nhìn về bạn học sinh viết bài luận, đồng thời nó cũng là thách thức không nhỏ của các bạn học sinh trong quá trình nộp hồ sơ.

Kết quả hình ảnh cho idea

2. Thư giới thiệu

Thông thường, thư giới thiệu do giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hoặc một người có mối quan hệ tốt và hiểu rõ năng lực của học sinh viết. Tuy nhiên muốn đảm bảo thư giới thiệu tạo thêm sức nặng và sức cạnh tranh của bộ hồ sơ, cần có sự kiểm soát một chút về nội dung và đánh bóng ngôn ngữ, văn phong để tạo hiệu quả cao nhất.

3. Bài luận phụ

 Gọi là bài luận phụ nhưng tầm quan trọng không hề nhỏ. Một bài luận phụ hiệu quả thể hiện được mối quan tâm thực sự của học sinh đối với ngôi trường mà bạn đó định nộp hồ sơ. Chính vì thế, các bài luận đó cũng cần được dành nhiều thời gian tìm và lựa chọn ý tưởng.

Vì tất cả những lý do trên, team Kênh du học muốn đưa ra những gói dịch vụ hỗ trợ sau cho các bạn học sinh cân nhắc và lựa chọn.

Kết quả hình ảnh cho combo

Trọn gói 1- 1: Online intensive 1-1 full package (đảm bảo PS, 3 LoR): Các bài viết còn lại được chỉnh sửa với mức phí ưu đãi, dựa trên số lượng từ. 
Gói được thiết kế cho các bạn học viên có nhu cầu được tập trung hướng dẫn viết bài PS và các thư giới thiệu từ khâu chia sẻ thông tin, tìm và lựa chọn ra ý tưởng tốt nhất, lên dàn bài, viết bài, sửa bản nháp và có sản phẩm cuối cùng. Đây được coi là gói dịch vụ ưu việt nhất, vì học sinh có cơ hội được chuẩn bị kỹ cho những bài quan trọng nhất của bộ hồ sơ. 


 Lợi ích của gói dịch vụ: 
☑ Được hỗ trợ tìm ý tưởng và lựa chọn ý tưởng tốt nhất có thể cho bài luận cá nhân, tối đa hóa cơ hội được chấp nhận nhập học và cấp học bổng. 
☑ Được CAM KẾT chỉnh sửa đối với bài PS và 03 thư giới thiệu (LoR)
☑ Được hướng dẫn chung về cách viết với các loại bài luận khác trong bộ hồ sơ (các loại bài sup)
☑ Được thảo luận qua về ý tưởng cho các bài sup trong trường hợp các bạn đã có danh sách trường dự đinh apply. 
☑ Được giải đáp một số thắc mắc chung liên quan đến bài luận và việc apply thông qua sự hỗ trợ của team Kênh du học.

Thời lượng: 5 buổi học.

Các buổi học sẽ được bố trí hợp lý về mặt thời gian, tạo điều kiện cho các bạn học sinh có thời gian nghiên cứu tìm ý tưởng.

❗️ Lưu ý: Giáo viên sẽ hỗ trợ học viên tối đa trong ba buổi học, đồng thời hỗ trợ chỉnh sửa đến 03 bản nháp đối với bài PS trước khi có bản hoàn thiện cuối cùng. Trường hợp các bạn quyết định thay đổi chủ đề hoàn toàn mới cho bài PS thì các bạn cần đăng ký gói lẻ mới.

Đảm bảo ở đây tức là bài viết được hướng dẫn từ khâu ban đầu và được trực tiếp edit thành bản hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng nộp trên Commonapp.

Gói lẻ 1hv: Online intensive training 1-1 (đảm bảo một bài PS và 1 LoR hoàn thiện) Các bài viết còn lại được chỉnh sửa với mức phí ưu đãi, dựa trên số lượng từ.

Gói được thiết kế cho các bạn học viên có nhu cầu được tập trung hướng dẫn viết bài PS từ khâu chia sẻ thông tin, tìm và lựa chọn ra ý tưởng tốt nhất, lên dàn bài, viết bài, sửa bản nháp và có sản phẩm cuối cùng.

 Lợi ích của gói dịch vụ: 
☑ Được hỗ trợ tìm ý tưởng và lựa chọn ý tưởng tốt nhất có thể cho bài luận cá nhân, tối đa hóa cơ hội được chấp nhận nhập học và cấp học bổng. 
☑ Được CAM KẾT chỉnh sửa đối với bài PS và 01 thư giới thiệu.
☑ Được hướng dẫn chung về cách viết với các loại bài luận khác trong bộ hồ sơ (các loại bài sup)
☑ Được thảo luận qua về ý tưởng cho các bài sup trong trường hợp các bạn đã có danh sách trường dự đinh apply. 
☑ Được giải đáp một số thắc mắc chung liên quan đến bài luận và việc apply thông qua sự hỗ trợ của team Kênh du học.

Thời lượng: 3 buổi học

Các buổi học sẽ được bố trí hợp lý về mặt thời gian, tạo điều kiện cho các bạn học sinh có thời gian nghiên cứu tìm ý tưởng.

❗️  Lưu ý: giáo viên sẽ hỗ trợ học viên tối đa trong ba buổi học, đồng thời hỗ trợ chỉnh sửa đến 03 bản nháp đối với bài PS trước khi có bản hoàn thiện cuối cùng. Trường hợp các bạn quyết định thay đổi chủ đề hoàn toàn mới cho bài PS thì các bạn cần đăng ký gói lẻ mới.

Kết quả hình ảnh cho dịch vụ tư vấn du học

 Gói lẻ 2hv: Online intensive training 2-1 (đảm bảo một bài PS và một bài Why essay) Các bài viết còn lại được chỉnh sửa với mức phí ưu đãi, dựa trên số lượng từ.

Gói được thiết kế cho các bạn học viên có nhu cầu được tập trung hướng dẫn viết bài PS từ khâu chia sẻ thông tin, tìm và lựa chọn ra ý tưởng tốt nhất, lên dàn bài, viết bài, sửa bản nháp và có sản phẩm cuối cùng. Mô hình học 2-1 cũng giúp các bạn tiết kiệm được chi phí.

 Lợi ích của gói dịch vụ: 
☑ Được hỗ trợ tìm ý tưởng và lựa chọn ý tưởng tốt nhất có thể cho bài luận cá nhân, tối đa hóa cơ hội được chấp nhận nhập học và cấp học bổng. 
☑ Được CAM KẾT chỉnh sửa đối với bài PS và 01 bài Why essay của bất kỳ trường nào (tối đa 500 từ).
☑ Được hướng dẫn chung về cách viết với các loại bài luận khác trong bộ hồ sơ (các loại bài sup)
☑ Được thảo luận qua về ý tưởng cho các bài sup trong trường hợp các bạn đã có danh sách trường dự đinh apply. 
☑ Được giải đáp một số thắc mắc chung liên quan đến bài luận và việc apply thông qua sự hỗ trợ của team Kênh du học.

Thời lượng: 3 buổi học.

Các buổi học sẽ được bố trí hợp lý về mặt thời gian, tạo điều kiện cho các bạn học sinh có thời gian nghiên cứu tìm ý tưởng.

❗️ Lưu ý: giáo viên sẽ hỗ trợ học viên tối đa trong ba buổi học, đồng thời hỗ trợ chỉnh sửa đến 03 bản nháp đối với bài PS trước khi có bản hoàn thiện cuối cùng. Trường hợp các bạn quyết định thay đổi chủ đề hoàn toàn mới cho bài PS thì các bạn cần đăng ký gói lẻ mới.

Gói lẻ 3hv: Online intensive training 3-1 (đảm bảo một bài PS và một bài sup 250 từ) Các bài viết còn lại được chỉnh sửa với mức phí ưu đãi, dựa trên số lượng từ. 
Gói được thiết kế cho các bạn học viên có nhu cầu được tập trung hướng dẫn viết bài PS từ khâu chia sẻ thông tin, tìm và lựa chọn ra ý tưởng tốt nhất, lên dàn bài, viết bài, sửa bản nháp và có sản phẩm cuối cùng. Mô hình học 3-1 cũng giúp các bạn tiết kiệm được chi phí.

Lợi ích của gói dịch vụ: 
☑ Được hỗ trợ tìm ý tưởng và lựa chọn ý tưởng tốt nhất có thể cho bài luận cá nhân, tối đa hóa cơ hội được chấp nhận nhập học và cấp học bổng. 
☑ Được CAM KẾT chỉnh sửa đối với bài PS và 01 bài sup của bất kỳ trường nào (tối đa 250 từ).
☑ Được hướng dẫn chung về cách viết với các loại bài luận khác trong bộ hồ sơ (các loại bài sup)
☑ Được thảo luận qua về ý tưởng cho các bài sup trong trường hợp các bạn đã có danh sách trường dự đinh apply. 
☑ Được giải đáp một số thắc mắc chung liên quan đến bài luận và việc apply thông qua sự hỗ trợ của team Kênh du học.

Thời lượng: 3 buổi học.

Các buổi học sẽ được bố trí hợp lý về mặt thời gian, tạo điều kiện cho các bạn học sinh có thời gian nghiên cứu tìm ý tưởng.

❗️  Lưu ý: giáo viên sẽ hỗ trợ học viên tối đa trong ba buổi học, đồng thời hỗ trợ chỉnh sửa đến 03 bản nháp đối với bài PS trước khi có bản hoàn thiện cuối cùng. Trường hợp các bạn quyết định thay đổi chủ đề hoàn toàn mới cho bài PS thì các bạn cần đăng ký gói lẻ mới.

Gói sửa bài luận-gói lẻ (tính theo loại bài, số lượng từ)

Gói sửa bài luận dành cho các bạn học sinh đã tự tin với việc lựa chọn ý tưởng của bài luận, và muốn tập trung vào việc chỉnh sửa để có được bản cuối cùng tốt nhất. 
Lựa chọn gói chỉnh sửa bài luận, các bạn sẽ được hỗ trợ chỉnh sửa tối đa đến 03 bản nháp trước bản cuối cùng. 
Quá trình chỉnh sửa bài luận tập trung vào cấu trúc bài luận, mở bài, kết bài, lược bỏ các chi tiết thừa, bổ sung các phần trọng tâm nổi bật của bài viết, đánh bóng và thay thế từ vựng hiệu quả hơn, kiểm soát lỗi chính tả, ngữ pháp và diễn đạt, …)

Gói luyện viết học thuật, luyện thi chuẩn hóa (TOEFL iBT, IELTS)

Gói dịch vụ đào tạo dành cho các bạn có nhu cầu chuẩn bị cho các bài thi chuẩn hóa song song với quá trình chuẩn bị hồ sơ. 
Thời gian và thời lượng được xác định dựa vào trình độ và mục tiêu của học viên. 
Mô hình học online cho phép các bạn học sinh chủ động thời gian và địa điểm học.

Xem chi tiết các gói Tại đây.

 

 Đăng ký dịch vụ vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: 103 B2-TT Đồng Xa - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

Số điện thoại: 02466.863186 – 096 428 0101

Skype: maihuongvn

 Email:   info@kenhduhoc.vn - kenhduhoc.vn@gmail.com

               http://kenhduhoc.vn - http://facebook.com/kenhduhoc.vn

Kênh Du Học - Chắp cánh ước mơ du học của bạn với một lộ trình rõ ràng!

Kết quả hình ảnh cho kênh du học

Đang cập nhật

Chuyên Mục Khác

Hotline: 0918698596