Hotline 24/7

0918698596

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC

Nghệ thuật   Khóa học Trình độ Học phí 2017   Cơ sở học Advanced Diploma in Arts Đại học     UNE Bachelor of Arts Đại học 17,824   UNE Bachelor of Arts/Bachelor of Business Đại học 17,824   UNE Bachelor of Arts/Bachelor of Laws Đại học 18,056   UNE Bachelor of Arts/Bachelor of Science Đại học 20,968   UNE Bachelor...
Quốc gia: Anh
Liên hệ
Hotline tư vấn: 0918698596
Trường Cao Đẳng South Thames (  South Thames College ) là trường công lập có quy mô lớn giảng dạy cao đẳng với nhiều ngành, nghề và tiếng Anh. Trường nằm ở...
Quốc gia: Anh
Liên hệ
Hotline tư vấn: 0918698596
Thành phố: Bangor, Wales; Địa chỉ: Bangor, Gwynedd LL57 2DG, Wales, UK Website: http://www.Bangor.Ac.Uk Loại hình trường: Đại học (University) Khóa học – Cấp độ: Thạc sĩ;Dự bị Thạc sĩ;Cử nhân đại học;Dự bị...
Quốc gia: Anh
Liên hệ
Hotline tư vấn: 0918698596
Hotline: 0918698596