Một số thay đổi chủ đề bài luận trong Common Apps ( 2017- 2018)

Thay đổi lớn nhất của hệ thống Commonapp năm nay là chủ đề các bài luận đã phong phú hơn.

Trước đây các bạn có 5 chủ đề, thì năm nay có 7 chủ đề để các bạn được thoải mái lựa chọn theo cảm hứng.

1. Some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story. [No change]

Tạm dịch: Một số học sinh có lý lịch, tính cách, sở thích hay năng khiếu nổi trội mà họ tin rằng hồ sơ xin học sẽ không đầy đủ nếu chưa kể ra được những điều đó. Nếu bạn thấy thấy mình cũng như vậy, xin hãy chia sẻ câu chuyện của bạn [không thay đổi]

Kết quả hình ảnh cho common app 2018-2019 đổi mới

2. The lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time when you faced a challenge, setback, or failure. How did it affect you, and what did you learn from the experience? [Revised]

Tạm dịch: Những bài học chúng ta rút ra được từ những lần đối mặt với thử thách có thể trở thành nền tảng cho những thành công sau này. Hãy hồi tưởng lại quãng thời gian bạn phải đối mặt với một thử thách hoặc trải qua thất bại. Việc này đã ảnh hưởng thế nào đến bạn và bạn đã rút ra được bài học gì từ đó? [được điều chỉnh]

3. Reflect on a time when you questioned or challenged a belief or idea. What prompted your thinking? What was the outcome? [Revised]

Tạm dịch: Hãy chia sẻ quãng thời gian bạn từng hoài nghi một niềm tin hay một ý tưởng nào đó. Điều gì thôi thúc bạn nghĩ như vậy? Và kết quả ra sao? [được điều chỉnh]

4. Describe a problem you’ve solved or a problem you’d like to solve. It can be an intellectual challenge, a research query, an ethical dilemma – anything that is of personal importance, no matter the scale. Explain its significance to you and what steps you took or could be taken to identify a solution. [No change]

Tạm dịch: Hãy mô tả một vấn đề bạn vừa giải quyết hoặc một vấn đề bạn muốn giải quyết. Vấn đề đó có thể là một thử thách trong học thuật, một câu hỏi nghiên cứu hay một sự trăn trở về đạo đức- bất cứ điều gì mà cá nhân bạn coi trọng, không giới hạn phạm vi. Hãy giải thích tầm quan trọng của điều đó đối với bạn và bạn đã làm những gì để nhận định được vấn đề. [không thay đổi]

5. Discuss an accomplishment, event, or realization that sparked a period of personal growth and a new understanding of yourself or others. [Revised]

Tạm dịch: Hãy thảo luận về một thành tích, sự kiện hoặc sự thay đổi trong nhận thức đã đánh một dấu mốc trên con đường trưởng thành của bạn và gợi mở cho bạn một góc nhìn mới về bản thân hoặc người khác. [được điều chỉnh]

6. Describe a topic, idea, or concept you find so engaging that it makes you lose all track of time. Why does it captivate you? What or who do you turn to when you want to learn more? [New]

Tạm dịch: Hãy mô tả một chủ đề, ý tưởng hoặc khái niệm khiến bạn thích thú đến mức giành tất cả thời gian cho điều đó. Điều gì làm bạn say mê đến vậy? Bạn muốn tìm đến ai hay điều gì để tìm hiểu thêm về điều đó? [mới]

7. Share an essay on any topic of your choice. It can be one you’ve already written, one that responds to a different prompt, or one of your own design. [New]

Tạm dịch: Chia sẻ một bài luận về một chủ đề tự chọn. Bài luận đó có thể xoay quanh những gì bạn đã từng viết, hoặc phản ánh một vấn đề nào đó khác biệt, hoặc một chủ đề do bạn tự nghĩ ra. [mới]

Số lượng từ trong mỗi bài luận vẫn được giữ nguyên tối đa 650 từ.

Cách viết, nội dung và lối hành văn khi xử lý từng bài như thế nào, các bạn liên hệ trực tiếp với cô Hương hoăc team kênh du học để được tư vấn sát với hình ảnh của các bạn để tiếp cận ấn tượng với adcom nhất có thể.

https://kenhduhoc.vn/thay-doi-chu-de-bai-luan-trong-common-apps-2017-2018

Thông tin liên hệ kênh du học:

Địa chỉ: 103 B2-TT Đồng Xa - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

Số điện thoại: 0984.761.634 – 096 428 0101

Skype: maihuongvn

 Email:   info@kenhduhoc.vn - huongmai.do@gmail.com

               http://kenhduhoc.vn - http://facebook.com/kenhduhoc.vn

Kênh Du Học - Chắp cánh ước mơ du học của bạn với một lộ trình rõ ràng!

Kết quả hình ảnh cho kênh du học