Hotline 24/7

0918698596

Visa Thành Công

Chúc mừng bạn Bùi Anh Huy đã đậu visa du học Mỹ

Kênh Du Học chúc mừng bạn Bùi Anh Huy đã có được visa du học Mỹ  Chúc Huy có thật nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và thành công trong tương...

Chúc mừng bạn Nguyễn Quỳnh Trâm đã đậu visa du học Mỹ

Kênh Du Học chúc mừng bạn Nguyễn Quỳnh Trâm đã có được visa du học Mỹ và học bổng 50% học phí trường Ohio University Chúc Trâm có thật nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc...

Chúc mừng bạn Nguyễn Huy Phúc đã đậu visa du học Mỹ

Kênh Du Học chúc mừng bạn Nguyễn Huy Phúc đã có được visa du học Mỹ và học bổng 70% Drexel University Chúc Phúc có thật nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc trong học...

Chúc mừng bạn Nguyễn Võ Khắc Minh đã đậu visa du học Mỹ

Kênh Du Học chúc mừng bạn Nguyễn Võ Khắc Minh đã có được visa du học Mỹ và học bổng 67% Drexel University.  Chúc Minh có thật nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc trong học...

Chúc mừng bạn Trịnh Thị Khánh Huyền đã đậu visa du học Mỹ

Kênh Du Học chúc mừng bạn Trịnh Thị Khánh Huyền đã có được visa du học Mỹ và học bổng 50% Truman State University. Chúc Huyền có thật nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành tích xuất...
Hotline: 0918698596