Bài Thi GMAT

BÀI THI GMAT

Tài liệu luyện thi GMAT 2015

Bài mớiBài thi GMAT Chức năng bình luận bị tắtở Tài liệu luyện thi GMAT 2015

Dành cho một số bạn hỏi tài liệu luyện thi GMAT, các bạn có thể tham khảo tại đây, chị Hương mới “tha” về được: Tài liệu luyện thi phần Reading Comprehension 1. Strategy for RC: GMATPill Method * RC passage – Caffeine * RC Passage – Genetic Mutation * …

Read More »

GMAT là gì

Bài thi GMATTiêu điểm Chức năng bình luận bị tắtở GMAT là gì

Gần 6000 chương trình cao học về quản trị hoặc kinh doanh trên toàn thế giới sử dụng GMAT như một yêu cầu đầu vào bắt buộc đặc biệt học MBA (Master of Business Administration) tại Mỹ và một số nước nói tiếng Anh khác. Thực vậy, trường càng danh …