DU HỌC ÚC THE-UNIVERSITY-MELBOURNE

MELBOURNE UNIVERSITY

 DU HỌC ÚC – ĐẠI HỌC MELBOURNE 

   

ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 1853,  ĐẠI HỌC MELBOURNE  LÀ THÀNH VIÊN CỦA GROUP OF 8 CỦA ÚC, LÀ MỘT TRONG 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA ÚC TRONG HIỆP HỘI “UNIVERSTAS 21”. TRƯỜNG CŨNG VINH DỰ LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỐ 1 TẠI ÚC VÀ XẾP THỨ 28 TRÊN THẾ GIỚI THEO  TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2012-2013.  TRƯỜNG CHỈ CÓ MỘT CƠ SỞ Ở NGAY TRUNG TÂM MELBOURNE VỚI NHỮNG TOÀ NHÀ TUYỆT ĐẸP ĐƯỢC XÂY DỰNG BẰNG ĐÁ SA THẠCH, MANG ĐẾN MỘT NỀN VĂN HÓA PHONG PHÚ ĐỘC ĐÁO, KIẾN TRÚC XINH ĐẸP, MÔI TRƯỜNG HỌC VẤN AN TOÀN. ĐẠI HỌC MELBOURNE ĐÃ VÀ LUÔN LUÔN ĐÓNG GÓP VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG LỊCH SỬ THÀNH PHỐ MELBOURNE VÀ BANG VICTORIA.  

MELBOURNE UNIVERSITY 2

  ĐẠI HỌC MELBOURNE  

  ĐẠI HỌC MELBOURNE ĐÀO TẠO CÁC BẬC ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ VÀ ĐẶC BIÊT PHÙ HỢP VỚI CÁC HỌC SINH CÓ CHÍ HƯỚNG PHẤN ĐẤU TỐT, NHẮM VÀO CÁC MỤC ĐÍCH ĐẢM BẢO VIỆC LÀM TỐT, LƯƠNG CAO, VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ VỊ TRÍ XÃ HỘI TỐT. SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG LUÔN ĐƯỢC CHÀO ĐÓN BỞI CÁC CÔNG TY, TẬP ĐOÀN LỚN. TRƯỜNG NỔI TIẾNG VỀ ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH:
  • Y/ DƯỢC;
  • KINK DOANH: KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, KIỂM TOÁN, THƯƠNG MAI, DOANH NGHIỆP;
  • LUẬT;
  • QUẢN LÝ;
  • CƠ KHÍ;
  • CNTT;
  • KHOA HỌC TỰ NHIÊN;
  • KHOA HỌC XÃ HỘI.
 LỘ TRÌNH VÀO ĐẠI HỌC MELBOURNE:  HỌC SINH HẾT LỚP 11 HOẶC 12 TẠI VIỆT NAM HOÀN THÀNH KHÓA DỰ BỊ ĐẠI HỌC LÊN THẲNG ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT. HỌC SINH HẾT LỚP 12 TẠI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN HỌC THẲNG ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT. SINH VIÊN HỌC DỞ NĂM THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM VÀO THẲNG NĂM THỨ NHẤT HOẶC THỨ HAI NẾU ĐỦ ĐIỀU KIỆN. SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM, CÓ HỌC LỰC TỪ 7.0 TRỞ LÊN HỌC LÊN BẬC THẠC SĨ, TIẾN SĨ. HỌC SINH CÓ THỂ HỌC DỰ BỊ ĐẠI HỌC TẠI TRINITTY COLLEGE ĐỂ HỌC LÊN UNIMELB HOẶC CÁC TRƯỜNG KHÁC TRÊN THẾ GIỚI.  YÊU CẦU:  HỌC SINH HẾT LỚP 11CÓ HỌC LỰC GIỎI TRỞ LÊN HOẶC HỌC SINH HẾT LỚP 12 CÓ HỌC LỰC 7,5 TRỞ LÊN. TRINITY COLLEGE TỌA LẠC NGAY TRONG KHUÔN VIÊN CỦA ĐẠI HỌC MELBOURNE, TRƯỜNG ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC BẢO ĐẢM HỌC SINH CÓ SUẤT VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MELBOURNE. SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ BỊ ĐẠI HỌC TẠI ĐÂY ĐƯỢC NHẬN VÀO HỌC TẠI TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁC TẠI AUSTRALIA.   

THÔNG HỎI ĐÁP DU HỌC TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -