DU HỌC ÚC - UNIVERSITY COLLEGE LONDON

DU HỌC ÚC UNIVERSITY COLLEGE LONDON

GIỚI THIỆU VỀ UCL TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN, AUSTRALIA

DU HỌC ÚC – TRƯỜNG UCL NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN, AUSTRALIA LÀ MỘT PHẦN CỦA ĐẠI HỌC COLLEGE LONDON, MỘT TRONG NHỮNG TỔ CHỨC HỌC TẬP QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN THẾ GIỚI, HIỆN ĐANG XẾP HẠNG TRONG TOP TEN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỐT NHẤT THẾ GIỚI THEO BẢNG XẾP HẠNG ĐẠI HỌC THẾ GIỚI QS 2011 .
 • UCL LÀ MỘT TỔ CHỨC BÊN NGOÀI HIỆN ĐẠI, MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐA NGÀNH CAM KẾT THAM GIA VỚI CÁC VẤN ĐỀ LỚN CỦA THỜI ĐẠI CHÚNG TA. UCL LÀ MỘT CỖ MÁY HỌC TẬP ĐÚNG VỚI KHÔNG ÍT HƠN 21 NGƯỜI CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG NOBEL TRONG CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI.
 • NGÀNH CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN ĐANG ĐƯỢC CHÚ Ý NHIỀU HƠN Ở BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO TRONG LỊCH SỬ. CẢ HAI THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI CUNG CẤP CHO KHU VỰC NÀY CAO TOÀN CẦU HÓA LÀ RẤT LỚN.
 • NHU CẦU VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC NGUỒN LỰC TRONG NỀN KINH TẾ ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ AN NINH NĂNG LƯỢNG, KHẢ NĂNG CHI TRẢ VÀ QUY ĐỊNH, BỀN VỮNG, TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, ĐANG ĐÒI HỎI CÁC GIẢI PHÁP PHỨC TẠP HƠN BAO GIỜ HẾT. NHỮNG THÁCH THỨC TOÀN CẦU VÀ HỌ CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG SỰ KHÉO LÉO VÀ TẦM NHÌN CỦA CON NGƯỜI.
 • TẠI UCL ÚC, CHÚNG TÔI PHÁT TRIỂN CÁC TÀI NĂNG QUẢN LÝ SẼ GIÚP NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐÁP ỨNG NHỮNG THÁCH THỨC, PHÁT TRIỂN VÀ THỊNH VƯỢNG. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN THẾ GIỚI HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI KẾT HỢP NGHIÊN CỨU HỌC THUẬT VỚI HAI BÀN TAY VÀO KINH NGHIỆM CÔNG NGHIỆP.
 • MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI LÀ CUNG CẤP CHO SINH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI MỘT SỰ HIỂU BIẾT SÂU RỘNG VÀ PHỨC TẠP CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ KIẾN THỨC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH ĐỂ CÓ MỘT TÁC ĐỘNG THỰC SỰ ĐỂ THEO ĐUỔI SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ NGÀNH VÀ ĐỊNH HÌNH NGÀNH CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG VÀ NGUỒN LỰC CỦA TƯƠNG LAI.
HỢP TÁC VỚI CHÍNH PHỦ CỦA NAM ÚC, SANTOS LIMITED VÀ NGƯỜI CHƠI NGÀNH CÔNG NGHIỆP QUAN TRỌNG KHÁC, UCL ĐƯỢC CUNG CẤP GIÁO DỤC TIÊN TIẾN VỚI ĐẦU VÀO TỪ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ CHỐT.
 • ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ, ADELAIDE
UCL ÚC CÓ TRỤ SỞ TẠI ADELAIDE, MỘT THÀNH PHỐ CHỈ HƠN 1 TRIỆU NGƯỜI Ở TIỂU BANG NAM ÚC. ĐƯỢC BIẾT ĐẾN LÀ ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ CỦA ÚC, ADELAIDE NỔI TIẾNG VỚI KIẾN TRÚC TRÁNG LỆ THẾ KỶ 19, NGHỆ THUẬT DÀI BA THÁNG THÚ VỊ CỦA NÓ VÀ HÀNG LOẠT LỄ HỘI ÂM NHẠC VÀ TRÊN TẤT CẢ CÁC ĐỔI MỚI CỦA NÓ. ADELAIDE LÀ THÀNH PHỐ ĐẦU TIÊN TẠI ÚC CÓ WIFI MIỄN PHÍ TRÊN CÁC ĐƯỜNG PHỐ THÀNH PHỐ VÀ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN CÓ MỘT MẠNG LƯỚI VIỄN THÔNG 3G.ĐÂY LÀ THÀNH PHỐ THỦ PHỦ CỦA NAM ÚC, MỘT KHU VỰC GIÀU TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN LÀ CỬA NGÕ ĐỂ NGÀNH TÀI NGUYÊN BÙNG NỔ CỦA ÚC. CỬA NGÕ VÀO LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN HỌC SINH TẠI UCL NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN, ÚC LÀM VIỆC TẠI CỬA NGÕ KHU VỰC KHU VỰC VÀ ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ KẾT NỐI NGÀNH CÔNG NGHIỆP MẠNH CỦA UCL.
 •  YÊU CẦU NHẬP HỌC 
TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI UCL ÚC Ở CẤP SAU ĐẠI HỌC. SINH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI THƯỜNG CAO ĐẠT ĐƯỢC CÁC SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DANH DỰ GẦN ĐÂY CŨNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC ĐÁNG KỂ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN ĐANG TÌM CÁCH MỞ RỘNG CÁC KỸ NĂNG QUẢN LÝ CỦA MÌNH. YÊU CẦU TUYỂN SINH THẠC SĨ, VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP, CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP MỘT TỐI THIỂU CỦA MỘT CLASS (UPPER DIVISION) THỨ HAI BẰNG DANH DỰ CỦA VƯƠNG QUỐC ANH CỬ NHÂN, MỘT BẰNG DANH DỰ CỦA ÚC, HOẶC MỘT TRÌNH ĐỘ QUỐC TẾ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐƯỢC YÊU CẦU ĐỂ NHẬP HỌC. MỨC ĐỘ PHẢI Ở TRONG MỘT KỶ LUẬT THÍCH HỢP (VÍ DỤ, KỸ THUẬT, KINH TẾ, KHOA HỌC, PHÁP LUẬT, HOẶC KINH DOANH). NGOÀI RA, MỘT BẰNG CỬ NHÂN ÚC CỘNG VỚI KINH NGHIỆM LÀM VIỆC ĐÁNG KỂ ÍT NHẤT 5 NĂM TRONG MỘT LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOẶC CHÍNH PHỦ CÓ LIÊN QUAN (VÍ DỤ, NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN CÔNG TY, TỔ CHỨC CHÍNH SÁCH, CƠ QUAN QUẢN LÝ) LÀ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. TẤT NHIÊN TÍN DỤNG DO TÍNH CHẤT BỔ SUNG CỦA CÁC KHÓA HỌC ĐA NGÀNH BAO GỒM CÁC THẠC SĨ, BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP, KHÓA HỌC TÍN DỤNG LÀ KHÔNG CÓ SẴN.
 •  YÊU CẦU NHẬP HỌC CHO TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU 
THẠC SĨ CHUYÊN GIA MỨC ĐỘ KỶ LUẬT THÍCH HỢP (GỒM UCL ÚC THẠC SĨ HOẶC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC, VÍ DỤ NHƯ, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, KINH TẾ, ĐỊA LÝ, PHÁP LUẬT, HOẶC KINH DOANH) TỪ MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƯỢC QUỐC TẾ CÔNG NHẬN. CÁC ỨNG VIÊN KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NÀY, NHƯNG NHỮNG NGƯỜI CÓ ÍT NHẤT MỘT LỚP THỨ HAI (UPPER DIVISION) CỦA ÚC HAY ANH CỬ NHÂN MỨC ĐỘ HONOURS, HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG MỘT KỶ LUẬT THÍCH HỢP CÓ THỂ ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG NĂM ĐẦU TIÊN CỦA THẠC SĨ NĂNG LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NHƯ LÀ MỘT QUÁ TRÌNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN. YÊU CẦU THÀNH THẠO NGÔN NGỮ TIẾNG ANH TẤT CẢ CÁC SINH VIÊN MÀ NGÔN NGỮ KHÔNG PHẢI TIẾNG ANH PHẢI CÓ KHẢ NĂNG CUNG CẤP BẰNG CHỨNG GẦN ĐÂY RẰNG LỆNH CỦA HỌ NÓI, CHỮ VIẾT CỦA NGÔN NGỮ TIẾNG ANH LÀ ĐẦY ĐỦ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÀ HỌ ĐÃ ÁP DỤNG. YÊU CẦU NÀY ĐƯỢC QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỂ ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC CẢN TRỞ BỞI NHỮNG KHÓ KHĂN NGÔN NGỮ VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÍCH HỢP XÃ HỘI TRONG KHI NGHIÊN CỨU TẠI UCL SERAUS VÀ ĐỜI SỐNG TẠI ÚC.
 • SINH VIÊN QUỐC TẾ PHẢI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU UCL NGÔN NGỮ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐỂ NHẬP HỌC. UCL CÓ QUYỀN, TRONG HOÀN CẢNH CÁ NHÂN, ĐỂ CHỈ ĐỊNH MỘT YÊU CẦU NGÔN NGỮ BỔ SUNG CHO MỘT ĐƯƠNG ĐƠN NẾU NÓ ĐƯỢC CẢM THẤY LÀ CẦN THIẾT, HOẶC YÊU CẦU MỘT MỨC ĐỘ CAO HƠN LÀ CHỈ RA DƯỚI ĐÂY. ƯA THÍCH UCL CỦA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH LÀ GCSE TRONG NGÔN NGỮ TIẾNG ANH VÀ THỬ NGHIỆM QUỐC TẾ TIẾNG ANH HỆ THỐNG (IELTS) (ACADEMIC).
XIN VUI LÒNG THAM KHẢO DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ VỀ TRÌNH ĐỘ NGÔN NGỮ TIẾNG ANH VÀ THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN BỞI CẦN LƯU Ý RẰNG MỨC ĐỘ YÊU CẦU LÀ TỐI THIỂU CÓ THỂ CHẤP NHẬN, VÀ UCL CÓ QUYỀN, TRONG HOÀN CẢNH CÁ NHÂN, YÊU CẦU MỘT MỨC ĐỘ CAO HƠN.  CÁC YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ THÔNG THẠO NGÔN NGỮ TIẾNG ANH TỐI THIỂU ĐỂ NHẬP HỌC VÀO TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN NHƯ SAU: 
 • (A) NGÔN NGỮ ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN LÀ TIẾNG ANH;
 • (B) ĐÃ HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN:
I. IELTS HỌC THUẬT TỔNG THỂ ĐIỂM SỐ CỦA ÍT NHẤT LÀ 7,0 VỚI SỐ ĐIỂM TỐI THIỂU LÀ 6.0 TRONG CÁC SUBTESTS; II. ĐIỂM TOEFL 100, CỘNG VỚI 24/30 TRONG VIỆC ĐỌC VÀ VIẾT SUBTESTS VÀ 20/30 TRONG CÁC SUBTESTS LẮNG NGHE VÀ NÓI; III. GIẤY CHỨNG NHẬN CAMBRIDGE NÂNG CAO TIẾNG ANH VỚI ĐÈO HẠNG A; IV. MỘT THỬ NGHIỆM CỦA TIẾNG ANH (ACADEMIC) VỚI MỨC ĐỘ TỐT PEARSON: 69 TỔNG THỂ, VỚI TỐI THIỂU LÀ 59 TRONG MỖI THÀNH PHẦN V THÀNH CÔNG HOÀN THÀNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐẠI HỌC GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH TRONG MỘT ĐẤT NƯỚC MÀ TIẾNG ANH LÀ NGÔN NGỮ CHÍNH THỨC HOẶC NGÔN NGỮ CHÍNH ĐƯỢC NÓI; VI. ĐÃ HOÀN THÀNH MỘT KHÓA HỌC TIẾNG ANH Ở CẤP ĐỘ YÊU CẦU PHÊ DUYỆT BỞI UCL ÚC TỪ MỘT KHÓA HỌC ĐÃ ĐĂNG KÝ ANH NGỮ CHUYÊN SÂU NGÔN NGỮ CHO CÁC SINH VIÊN Ở NƯỚC NGOÀI (ELICOS) CUNG CẤP. BẰNG CHỨNG VỀ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH PHẢI KHÔNG HƠN HAI NĂM VÀO NGÀY DỰ KIẾN BẮT ĐẦU KHÓA HỌC. NẾU KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG VỀ KHẢ NĂNG ANH NGỮ ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI THỜI ĐIỂM XIN NHẬP HỌC SẼ CÓ ĐIỀU KIỆN KHI VIỆC CUNG CẤP CÁC BẰNG CHỨNG NHƯ VẬY. TÌNH TRẠNG NÀY SẼ ĐƯỢC GHI RÕ TRÊN THƯ MỜI VÀ PHẢI ĐƯỢC HOÀN THÀNH TRƯỚC KHI GHI DANH TẠI UCL.

 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC  :  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -