HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI TOEFEL IBT

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI TOEFL IBT

THÍ SINH CÓ THỂ ĐĂNG KÝ DỰ THI TOEFL IBT THEO 2 CÁCH:

- ĐĂNG KÝ ONLINE QUA WEBSITE CỦA VIỆN KHẢO THÍ GIÁO DỤC HOA KỲ:HTTP://WWW.ETS.ORG/TOEFL

- ĐĂNG KÝ QUA IIG VIỆT NAM.

ĐỂ ĐĂNG KÍ DỰ THI QUA IIG VIỆT NAM, THÍ SINH VUI LÒNG LÀM THEO CÁC HƯỚNG DẪN SAU ĐÂY:

1. ĐĂNG KÝ THI TOEFL IBT: 

- THÍ SINH (TS) MANG CHỨNG MINH NHÂN DÂN (CMND) HOẶC HỘ CHIẾU (HC) BẢN CHÍNH KÈM THEO MỘT BẢN PHOTOCOPY ĐỂ ĐĂNG KÝ DỰ THI. NẾU THÔNG TIN TRÊN CMND HOẶC HC BỊ MỜ HOẶC CÓ NGHI NGỜ VỀ TÍNH XÁC THỰC THÌ TS BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN KHÁC CÓ ẢNH VÀ CHỮ KÍ CỦA TS.

- TS CẦN ĐĂNG KÝ MUỘN NHẤT 8 NGÀY LÀM VIỆC TRƯỚC NGÀY THI (KHÔNG KỂ NGÀY ĐĂNG KÝ, NGÀY NGHỈ VÀ NGÀY THI).

- TRONG TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÍ HỘ, TS CẦN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO FORM ĐĂNG KÍ BẰNG CHỮ VIẾT TAY CỦA MÌNH, SAU ĐÓ NHỜ NGƯỜI ĐẾN NỘP HỘ FORM VÀ THANH TOÁN LỆ PHÍ THI. NGƯỜI LÀM ĐĂNG KÍ HỘ PHẢI XUẤT TRÌNH CMND HOẶC HC BẢN GỐC CỦA MÌNH VÀ KÍ NHẬN VÀO CAM KẾT ĐĂNG KÍ HỘ CỦA IIG VIỆT NAM.

LẦN THI TRƯỚC VÀ LẦN THI SAU CỦA THÍ SINH PHẢI CÁCH NHAU ÍT NHẤT 12 NGÀY (KHÔNG TÍNH NGÀY THI), KỂ CẢ LẦN THI TRƯỚC THÍ SINH ĐÃ THI HAY ĐÃ HUỶ KẾT QUẢ NGAY SAU BUỔI THI. NẾU VI PHẠM THÌ ĐIỂM CỦA NGÀY THI SAU SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN VÀ THÍ SINH SẼ MẤT TOÀN BỘ LỆ PHÍ THI.

2. CHÚ Ý SAU KHI ĐĂNG KÝ THI:

1 TUẦN TRƯỚC NGÀY THI, IIG VIỆT NAM SẼ GỬI GIẤY BÁO THI (TICKET CONFIRMATION)  VÀO EMAIL CHO TỪNG THÍ SINH, THÍ SINH MỞ FILE PDF ĐÍNH KÈM TRONG E-MAIL CỦA MÌNH ĐỂ KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ IN GIẤY BÁO THI MANG THEO CÙNG CMND HOẶC HC BẢN CHÍNH ĐẾN ĐỊA ĐIỂM THI VÀO NGÀY THI. ĐỒNG THỜI, TS XÁC NHẬN VỚI VĂN PHÒNG (VP) ĐĂNG KÝ BẰNG CÁCH REPLY VÀO EMAIL ĐÃ GỬI GIẤY BÁO THI. NẾU CHƯA NHẬN ĐƯỢC GIẤY BÁO THI  TRONG THỜI HẠN TRÊN, TS CẦN LIÊN LẠC NGAY VỚI VP ĐĂNG KÝ.

- ĐỂ CHUYỂN BUỔI THI HOẶC HUỶ THI, TS CẦN ĐẾN VP ĐĂNG KÝ VÀ HOÀN TẤT THỦ TỤC THANH TOÁN ÍT NHẤT 05 NGÀY LÀM VIỆC TRƯỚC NGÀY THI (KHÔNG KỂ NGÀY THI, NGÀY NGHỈ). PHÍ CHUYỂN BUỔI THI: 1,505,000VND. NẾU HUỶ THI ĐÚNG THỜI HẠN THÌ TS MỚI ĐƯỢC HOÀN LẠI MỘT PHẦN LỆ PHÍ THI THEO QUY ĐỊNH CỦA ETS (1,774,000VND). NẾU KHÔNG YÊU CẦU HUỶ THI ĐÚNG THỜI HẠN, T.S. SẼ MẤT TOÀN BỘ LỆ PHÍ THI.

- NGAY SAU KHI LÀM BÀI THI, CÁC TS CÓ QUYỀN LỰA CHỌN VIỆC NHẬN HOẶC HỦY BỎ KẾT QUẢ BÀI THI (TRONG TRƯỜNG HỢP TS HỦY BỎ KẾT QUẢ BÀI THI, ETS SẼ KHÔNG GỬI KẾT QUẢ ĐẾN CÁC TRƯỜNG MÀ TS ĐÃ YÊU CẦU TRONG FORM ĐĂNG KÍ), NHƯNG TS CẦN CÂN NHẮC KỸ VÌ NẾU CHỌN HUỶ KẾT QUẢ, THÍ SINH SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHẤM ĐIỂM BÀI THI ĐÓ VÀ KHÔNG ĐƯỢC LẤY LẠI LỆ PHÍ THI.

- MUỐN PHỤC HỒI ĐIỂM THI ĐÃ BỊ HUỶ BỎ, TS CẦN ĐẾN VP ĐĂNG KÝ ĐỂ LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN (640,000VND) TRONG VÒNG 6 NGÀY SAU KHI THI (KHÔNG KỂ NGÀY THI). ĐIỂM THI CỦA TS SẼ ĐƯỢC PHỤC HỒI VÀ THÔNG BÁO TRÊN WEBSITE CỦA ETS SAU 15 NGÀY LÀM VIỆC. SAU ĐÓ PHIẾU ĐIỂM SẼ ĐƯỢC GỬI QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN ĐẾN TS VÀ CÁC TRƯỜNG MÀ TS ĐÃ ĐĂNG KÍ.

- KẾT QUẢ TOEFL IBT CÓ GIÁ TRỊ TRONG 02 NĂM VÀ ĐƯỢC GỬI MIỄN PHÍ ĐẾN 04 TRƯỜNG /1 LẦN THI NẾU TS CHỌN TRƯỜNG GỬI ĐIỂM NGAY KHI ĐĂNG KÍ THI (ĐIỀN MÃ NƠI GỬI ĐIỂM VÀ TÊN TRƯỜNG GỬI ĐIỂM Ở PHẦN SCORE REPORT RECIPIENTS TRONG FORM ĐĂNG KÍ). ĐỂ THAY ĐỔI, THÊM, BỚT NƠI GỬI ĐIỂM HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN TRONG FORM ĐĂNG KÍ, TS CẦN ĐẾN VP ĐĂNG KÝ ĐỂ YÊU CẦU THAY ĐỔI ÍT NHẤT 3 NGÀY LÀM VIỆC TRƯỚC NGÀY THI.

- SAU NGÀY THI, NẾU TS MUỐN YÊU CẦU THÊM NƠI GỬI ĐIỂM, TS CŨNG CẦN ĐẾN VP ĐĂNG KÝ ĐỂ LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN (625,000VND MỖI LẦN SỬ DỤNG DỊCH VỤ, ÁP DỤNG ĐỐI VỚI GỬI ĐIỂM 01 TRƯỜNG;NẾU THÍ SINH CÓ NHU CẦU GỬI ĐIỂM ĐẾN NHIỀU HƠN 01 TRƯỜNG, PHÍ DỊCH VỤ SẼ TĂNG TƯƠNG ỨNG THEO SỐ TRƯỜNG). 07-10 NGÀY LÀM VIỆC SAU KHI NHẬN ĐƯỢC THANH TOÁN (ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG THUỘC NƯỚC MỸ), ETS SẼ TRỰC TIẾP GỬI ĐIỂM ĐẾN TRƯỜNG TS YÊU CẦU GỬI KẾT QUẢ.

- PHÍ DỊCH VỤ KHÁC CỦA ETS:

+ PHÍ PHÚC KHẢO PHẦN SPEAKING HOẶC WRITING: 1,910,000 VND

+ PHÍ PHÚC KHẢO PHẦN SPEAKING VÀ WRITING: 3,610,000 VND

LƯU Ý: CÁC MỨC PHÍ TRÊN CÓ THỂ THAY ĐỔI TÙY VÀO THỜI ĐIỂM YÊU CẦU DỊCH VỤ

3. KKHI ĐI THI

- TS VUI LÒNG MANG THEO TICKET CONFIRMATION ĐÃ ĐƯỢC IN RA CÙNG VỚI CMND HOẶC/VÀ HC BẢN CHÍNH (VÀ CÁC GIẤY TỜ HỢP LỆ KHÁC NẾU ĐƯỢC YÊU CẦU).

- TS CẦN CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI LÚC: 08:30GIỜ THI: 09:00. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO ĐẦY ĐỦ TRÊN TICKET CONFIRMATION.

4. SAU KHI THI

- ĐIỂM THI SẼ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WEBSITE CỦA ETS SAU 9-12 NGÀY KỂ TỪ NGÀY THI. ETS CŨNG SẼ GỬI ĐIỂM CỦA TS ĐẾN NƠI TS YÊU CẦU GỬI ĐIỂM.

- ĐỂ XEM ĐIỂM THI, TS SỬ DỤNG USERNAME & PASSWORD TRONG TICKET CONFIRMATION ĐỂ ĐĂNG NHẬP SAU KHI VÀO ĐƯỜNG LINK: HTTPS://TOEFL-REGISTRATION.ETS.ORG/TOEFLWEB/EXTISERLOGONPROMPT.DO, XEM ĐIỂM TRONG “VIEW SCORES”. NẾU KHÔNG ĐĂNG NHẬP ĐƯỢC NGAY TRONG LẦN ĐẦU TIÊN, TS CẦN LIÊN HỆ NGAY VỚI VP IIG VIỆT NAM ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI. SAU KHOẢNG 6-8 TUẦN KỂ TỪ NGÀY THI, PHIẾU ĐIỂM CỦA TS SẼ VỀ ĐẾN VIỆT NAM. TS SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO QUA EMAIL ĐỂ ĐẾN NHẬN PHIẾU ĐIỂM TẠI VP IIG VIỆT NAM. NẾU SAU 8 TUẦN KỂ TỪ NGÀY THI, TS VẪN KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHIẾU ĐIỂM THÌ VUI LÒNG LIÊN LẠC VỚI IIG VIỆT NAM ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI.

CHÚ Ý: THÍ SINH VUI LÒNG ĐỌC KỸ THÔNG TIN CHI TIẾT TRONG CUỐN “INFORMATION AND REGISTRATION BULLETIN FOR INTERNET – BASED TESTING” (DOWNLOAD TẠI TRANG WWW.ETS.ORG/TOEFL ) ĐỂ CHUẨN BỊ TỐT NHẤT CHO KÌ THI.

THÔNG TIN LIÊN HỆ DU HỌC:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

ĐỊA CHỈ:  ĐỊA CHỈ: 101/104 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – NGÕ 132 MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI

ĐTDĐ:  HOTLINE:  0984.761.634 (MS.HƯƠNG ĐỖ) - 0964.280.101(MS QUYÊN BÙI)

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN WWW.KENHDUHOC.VN - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

PAGE TƯ VẤN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HOCBONGDUHOCHUONGDO

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

HUONG DO -