IELTS ACADEMIC WRITING

1. THỜI GIAN VÀ CẤU TRÚC  BÀI THI IELTS ACADEMIC WRITING GỒM 2 PHẦN VÀ KÉO DÀI 60 PHÚT. BÀI VIẾT KHÔNG ĐỦ DÀI SẼ BỊ TRỪ ĐIỂM.
 • PHẦN 1 (TASK 1): BÀI BÁO CÁO, ÍT NHẤT 150 TỪ. BẠN CHỈ NÊN DÀNH 20 PHÚT ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI VIẾT SỐ 1 VÌ PHẦN NÀY CHỈ CHIẾM TỐI ĐA 1/3 TỔNG SỐ ĐIỂM
 •  PHẦN 2 (TASK 2): BÀI TIỂU LUẬN, ÍT NHẤT 250 TỪ. BÀI VIẾT SỐ 2 CHIỀM 2/3 TỔNG SỐ ĐIỂM, DO ĐÓ BẠN NÊN DÀNH 40 PHÚT ĐỂ HOÀN THÀNH PHẦN NÀY.
2. NỘI DUNG VÀ CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
 •  VĂN PHONG PHẢI MANG TÍNH CHẤT HỌC THUẬT, TRANG TRỌNG
 •  CÂU TRẢ LỜI PHẢI VIẾT THÀNH BÀI VĂN HOẶC 1 BÀI TIỂU LUẬN HOÀN CHỈNH, TRÁNH TRƯỜNG HỢP DÙNG GẠCH ĐẦU DÒNG ĐỂ LIỆT KÊ
 • BẠN KHÔNG NÊN CHÉP NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TRONG ĐỀ BÀI VÌ NHƯ THẾ SẼ KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO.
* PHẦN 1: ĐỀ BÀI YÊU CẦU BẠN VIẾT BÁO CÁO . BÀI VIẾT NÊU ĐƯỢC NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG, NHỮNG XU HƯỚNG CHÍNH, DÙNG CÁC THÌ SO SÁNH LÀM NỔI BẬT NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT. TUY NHIÊN, KHÔNG NÊN MIÊU TẢ QUÁ CHI TIẾT, CỤ THỂ VÀ VIẾT QUÁ DÀI ĐỂ TRÁNH MẤT THỜI GIAN. BẠN CHÚ Ý CHỈ MIÊU TẢ NHỮNG THÔNG TIN TRONG BÀI, KHÔNG GIẢI THÍCH, HAY SUY DIỄN.
 • MIÊU TẢ DỮ LIỆU TRÊN ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, BẢNG (GRAPH, CHART, TABLE). VÍ DỤ: SỰ THAY ĐỔI DÂN CƯ TRONG CÁC NĂM, SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH TRONG CÁC NĂM, SỐ LƯỢNG TIÊU THỤ ĐIỆN THEO MÙA,..
 • MIÊU TẢ THÔNG TIN TRONG BẢN KẾ HOẠCH, BẢN ĐỒ (PLAN, MAP). VÍ DỤ: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 1 NGÔI LÀNG TRONG VÒNG 10 NĂM,..
 •  MIÊU TẢ QUÁ TRÌNH DỰA VÀO BIỂU ĐỒ (PROCESS DIAGRAM). VÍ DỤ: QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT ĐIỆN, SẢN XUẤT MUỐI, ….
 •  GIẢI THÍCH CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA 1 CHIẾC MÁY, THIẾT BỊ (EXPLAIN HOW A MACHINE, DEVICE WORKS)
* PHẦN 2: ĐỀ BÀI THƯỜNG YÊU CẦU BẠN VIẾT 1 BÀI LUẬN THEO CHỦ ĐỀ. BÀI VIẾT CẦN PHẢI ĐƯA RA ĐƯỢC NHỮNG DẪN CHỨNG THUYẾT PHỤC ĐỂ CHỨNG MINH QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH, TRÌNH BÃY LÝ LẼ CHẶT CHẼ VÀ NGÔN NGỮ HỌC THUẬT. BẠN PHẢI CHÚ Ý ĐỌC ĐỀ BÀI CẨN THẬN ĐỂ TRÁNH LẠC ĐỀ. SAU KHI HIỂU RÕ YÊU CẦU ĐỀ BÀI, BẠN NÊN LẬP DÀN Ý VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN VIẾT SAO CHO HỢP LÝ. ĐỪNG VIẾT QUÁ DÀI VÀ NÊN DÀI 5 PHÚT CUỐI ĐỂ SOÁT VÀ CHỮA LỖI NGỮ PHÁP, CHÍNH TẢ.
 • ĐƯA RA QUAN ĐIỂM VÀ BIỆN LUẬN CHO Ý KIẾN CỦA MÌNH
 • ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ BẤT LỢI
 •  SO SÁNH CÁC QUAN ĐIỂM TRÁI CHIỀU
 • PHÂN TÍCH VÀ ĐƯA RA BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
3. CÁC TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM  * NỘI DUNG:
 • PHẦN 1: GIÁM KHẢO CHẤM ĐIỂM TRÊN CƠ SỞ BÀI VIẾT HOÀN THÀNH ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU ĐỀ BÀI ĐẶT RA, CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG PHẢI CHÍNH XÁC
 •  PHẦN 2: GIÁM KHẢO ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRÌNH BÀY VÀ LẬP LUẬN QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN CŨNG NHƯ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG VÍ DỤ TRONG BÀI VIẾT.
* TÍNH MẠCH LẠC VÀ SỰ GẮN KẾT * BÀI VIẾT GỒM ĐẦY ĐỦ 3 PHẦN: MỞ BÀI, THÂN BÀI, KẾT BÀI. TÍNH MẠCH LẠC THỂ HIỆN QUA VIỆC KẾT NỐI CÁC Ý TRONG BÀI VIẾT * BÀI VIẾT NÊN SỬ DỤNG CÁC TỪ NỐI, ĐẠI TỪ, MỆNH ĐỀ QUAN HỆ ĐỂ TẠO RA SỰ KẾT NỐI GIỮA CÁC CÂU. *  SỬ DỤNG TỪ NGỮ HỌC THUẬT, PHÙ HỢP. * SỬ DỤNG CẤU TRÚC NGỮ PHÁP ĐA DẠNG, CHÍNH XÁC.  

THÔNG TIN LIÊN HỆ DU HỌC:

WWW.KENHDUHOC.VN/DANG-KY-HO-SO-TU-VAN-DU-HOC-KENH-DU-HOC

ĐỊA CHỈ:  ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – NGÕ 132 MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI

ĐTDĐ:  HOTLINE:  0984.761.634 (MS.HƯƠNG ĐỖ) - 0964.280.101(MS QUYÊN BÙI)

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN WWW.KENHDUHOC.VN - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

PAGE TƯ VẤN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HOCBONGDUHOCHUONGDO

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

HUONG DO -