KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES

THÀNH PHỐ: LONDON; ĐỊA CHỈ: KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES, KENSINGTON VILLAGE, AVONMORE ROAD, LONDON W14 8HQ, UNITED KINGDOM WEBSITE: HTTP://WWW.KIC.ORG.UK/ LOẠI HÌNH TRƯỜNG: CAO ĐẲNG (COLLEGE) KHÓA HỌC – CẤP ĐỘ: DỰ BỊ THẠC SĨ;DỰ BỊ ĐẠI HỌC;KHÓA TIẾNG ANH;
KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES  KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES 
 THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG  TRƯỜNG KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGE NẰM Ở DUBLIN VÀ LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG DANH TIẾNG NHẤT TẠI VƯƠNG QUỐC ANH. TRƯỜNG HỌC CHUYÊN ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO CÁC SINH VIÊN QUỐC TẾ VÀ ĐÃ HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 1938. SĨ SỐ LỚP HỌC TỐI ĐA CỦA TRƯỜNG LÀ RẤT NHỎ (TỐI ĐA 15 SINH VIÊN) VÀ TẤT CẢ GIÁO VIÊN ĐỀU LÀ NGƯỜI NÓI TIẾNG ANH BẢN NGỮ. HỌ CŨNG LÀ CÁC GIÁO VIÊN VÀ THÀNH VIÊN BAM GIÁM HIỆU VÔ CÙNG THÂN THIỆN, NHỮNG NGƯỜI SẼ GIÀNH SỰ QUAN TÂM TỐT NHẤT CHO BẠN TRONG THỜI GIAN Ở DUBLIN. TRƯỜNG KAPLAN THUỘC TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KAPLAN CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. KAPLAN CUNG CẤP BƯỚC ĐỆM CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ CÓ THỂ THAM GIA VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG TẠI CÁC NƯỚC CÓ NÊN GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI NHƯ ANH, MỸ, AUSTRALIA VÀ NEW ZEALAND. TRƯỜNG CÓ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐA DẠNG GIÀNH CHO HỌC SINH CẤP 2, CẤP 3, ĐẠI HỌC, CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU. KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGE GIÚP HỌC SINH TRAO ĐỔ IVÀ HOÀN THIỆN KĨ NĂNG HỌC TẬP BẰNG TIẾNG ANH. TRƯỜNG CHUẨN BỊ NHỮNG MÔN HỌC NỀN TẢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC VÀ LÀM QUEN VỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TẠI NƯỚC NGOÀI. ĐÂY LÀ BƯỚC ĐỆM TỐT ĐỂ HỌC SINH DỄ THÍCH NGHI HƠN KHI THAM GIA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC. KAPLAN CÓ CHI NHÁNH GIẢNG DẠY TRẢI DÀI KHẮP NƯỚC ANH. VỚI QUAN HỆ CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ KAPLAN, HỌC SINH CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC TUYỂN SINH THẲNG VÀO MỘT SỐ TRƯỜNG TẠI ANH SAU: - ĐẠI HỌC CITY UNIVERSITY, LONDON CÓ THẾ MẠNH ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN, KINH TẾ, QUẢN LÝ. - ĐẠI HỌC LEEDS (UNIVERSITY OF LEEDS) CÓ THẾ MẠNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ SƯ, ĐIỆN TỬ. - ĐẠI HỌC GLASGOW (UNIVERSITY OF GLASGOW) CÓ THẾ MẠNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH VỀ NHA SĨ. - ĐẠI HỌC LIVERPOOL (UNIVERSITY OF LIVERPOOL) CÓ THẾ MẠNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH. - ĐẠI HỌC SHEFFIELD (UNIVERSITY OF SHEFFIELD) CÓ THẾ MẠNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC, THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. - ĐẠI HỌC BOURNEMOUTH (BOURNEMOUTH UNIVERSITY) CÓ THẾ MẠNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH VÀ VẬN TẢI DU LỊCH.    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   HỌC PHÍ     - SHEFFIELD INTERNATIONAL COLLEGE:       
 
KHÓA HỌC        HỌC PHÍ   FOUNDATION CERTIFICATE IN BUSINESS, LAW AND SOCIAL SCIENCES (CHỨNG CHỈ DỰ  BỊ ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH, LUẬT, KHOA HỌC XÃ HỘI)     £10.125 (2 KỲ)   £10.950 (3 KỲ)     FOUNDATION CERTIFICATE IN SCIENCE AND ENGINEERING. (CHỨNG CHỈ  DỰ  BỊ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT). £10.125 (2 KỲ)   £10.950 (3 KỲ) GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS, LAW AND SOCIAL SCIENCES (CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH, LUẬT, KHOA HỌC XÃ HỘI £10.125 (2 KỲ)   £10.950 (3 KỲ)     GRADUATE DIPLOMA IN SCIENCE AND ENGINEERING. (CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT) £10.125 (2 KỲ)   £10.950 (3 KỲ)  LIVERPOOL INTERNATIONAL COLLEGE:     

 

   
 KHÓA HỌC 

 THỜI GIAN     NHẬP HỌC   HỌC PHÍ 

 

FOUNDATION CERTIFICATE IN BUSINESS, LAW AND SOCIAL SCIENCES (CHỨNG CHỈ DỰ  BỊ KHOA HỌC XÃ HỘI                                                                    ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH, LUẬT, 01/2011

 

£9.800 (2 KỲ)   £ 10.450 (3 KỲ)
FOUNDATION CERTIFICATE IN SCIENCE AND ENGINEERING. (CHỨNG CHỈ  DỰ  BỊ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT). 5/2011   01/201 £9.800 (2 KỲ)    
GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS, LAW AND SOCIAL SCIENCES (CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH, LUẬT, KHOA HỌC XÃ HỘI) 01/2011

£9.800 (2 KỲ)

GRADUATE DIPLOMA IN SCIENCE AND ENGINEERING. (CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT) 01/2011

£9.800 (2 KỲ)

PRE-SESSIONAL ENGLISH (KHÓA HỌC TIẾNG ANH TẤT CẢ CÁC THÁNG TRONG NĂM TÙY THEO THỜI GIAN HỌC

 

          INTERNATIONAL   COLLEGE LONDON: 

 

 KHÓA HỌC 

    

 THỜI GIAN     NHẬP HỌC    HỌC PHÍ  
FOUNDATION CERTIFICATE IN BUSINESS, LAW AND SOCIAL SCIENCES (CHỨNG CHỈ DỰ  BỊ ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH, LUẬT, KHOA HỌC XÃ HỘI) 01/2011   05/2011 £10.125 (2 KỲ)   £10.950 (3 KỲ)   
FOUNDATION CERTIFICATE IN SCIENCE AND ENGINEERING. (CHỨNG CHỈ  DỰ  BỊ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT). 01/2011   05/2011 £10.125 (2 KỲ)   £10.950 (3 KỲ)   
GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS, LAW AND SOCIAL SCIENCES (CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH, LUẬT, KHOA HỌC XÃ HỘI) 01/2011   05/2011 £10.125 (2 KỲ)   £10.950 (3 KỲ)   
GRADUATE DIPLOMA IN SCIENCE AND ENGINEERING. (CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT 01/2011   05/2011    £10.125 (2 KỲ)   £10.950 (3 KỲ)   
PRE-SESSIONAL ENGLISH (KHÓA HỌC TIẾNG ANH) CÁC THÁNG TRONG NĂM TÙY THEO THỜI GIAN

   

      GLASGOW INTERNATIONAL COLLEGE   

 

                KHÓA HỌC   THỜI GIAN     NHẬP HỌC    HỌC PHÍ 
FOUNDATION CERTIFICATE IN BUSINESS, LAW AND SOCIAL SCIENCES (CHỨNG CHỈ DỰ BỊ ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH, LUẬT, KHOA HỌC XÃ HỘI) THÁNG 1, THÁNG 5/2011 £ 9, 650/ 2 KỲ   £ 10,250 / 3 KỲ  
FOUNDATION CERTIFICATE IN SCIENCE AND ENGINEERING. (CHỨNG CHỈ  DỰ  BỊ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT). THÁNG 1, THÁNG 5/2011 £ 9, 650/ 2 K   £ 10,250 / 3 KỲ

DIPLOMA IN BUSINESS, ENGINEERING (CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH, KỸ THUẬT) THÁNG 1, THÁNG 5/2011 £ 8,750/ 2 KỲ   £ 9.600/ 3 KỲ

PRE-MASTERS FOR BUSINESS, SOCIAL SCIENCES AND LAW. (KHÓA HỌC TIỀN THẠC SỸ NGÀNH KINH DOANH, KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ LUÂT) THÁNG 1, THÁNG 5/2011 £ 9,600/ 2 KỲ £ 10,250/ 3 KỲ

PRE-MASTERS FOR  SCIENCE AND ENGINEERING THÁNG 1, THÁNG 5/2011 £ 9,600/ 2 KỲ   £ 10,250/ 3 KỲ

PRE-SESSIONAL ENGLISH TẤT CẢ CÁC THÁNG TRONG NĂM TÙY THEO THỜI GIAN   HỌC

 

       

   

                     NOTTINGHAM TRENT INTERNATIONAL COLLEGE:     
 KHÓA HỌC   THỜI GIAN     HỌC PHÍ 
FOUNDATION CERTIFICATE IN ART AND DESIGN (CHỨNG CHỈ DỰ BỊ ĐẠI HỌC NGÀNH NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ)   THÁNG1,5/2011     £ 8,800/ 2 KỲ   £ 9,450 /3 KỲ  
FOUNDATION CERTIFICATE IN BUSINESS, LAW AND SOCIAL SCIENCES (CHỨNG CHỈ DỰ  BỊ KHOA HỌC XÃ HỘI, ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH, LUẬT, THÁNG1,5/2011       £ 8,800/ 2 KỲ   £ 9,450 /3 KỲ  
FOUNDATION CERTIFICATE IN COMPUTING (CHỨNG CHỈ  DỰ  BỊ ĐẠI HỌC NGÀNH TIN HỌC THÁNG1,5/2011   £ 8,800/ 2 KỲ   £ 9,450 /3 KỲ  
FOUNDATION CERTIFICATE IN MEDIA AND COMMUNICATIONS (CHỨNG CHỈ  DỰ  BỊ ĐẠI HỌC NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO TIẾP THÁNG1,5/2011   £ 8,800/ 2 KỲ   £ 9,450 /3 KỲ  
DIPLOMA IN BUSINESS, COMPUTING,  ENGINEERING (CHỨNG CHỈ  NGÀNH KINH DOANH, TIN HỌC)     £ 8,750 (2 KỲ)   £10,250 (3KỲ  
GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS, COMPUTING (CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH KINH DOANH, TIN HỌC) THÁNG1,5/2011   £ 8,750 (2 KỲ)   £10,250 (3KỲ)  
GRADUATE DIPLOMA IN GALLERY, MUSEUM AND HERITAGE MANAGEMENT. (CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH TRIỂN LÃM, BẢO TÀNG, QUẢN LÝ TÀI SẢN) THÁNG1,5/2011   £ 8,800 (2 KỲ)   £ 9,450 (3 KỲ)  
GRADUATE DIPLOMA IN  INTERNATIONAL RELATIONS (CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH  QUAN HỆ QUỐC TẾ THÁNG1,5/201   £ 8,800 (2 KỲ)   £ 9,450 (3 KỲ)
GRADUATE DIPLOMA IN   JOURNALISM, MEDIA AND COMMUNICATIONS  (CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO TIẾP) THÁNG1,5/2011     £ 8,800 (2 KỲ)   £ 9,450 (3 KỲ)  
GRADUATE DIPLOMA IN  LAGAL STUDIES   (CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT) THÁNG1,5/2011   £ 8,800 (2 KỲ)   £ 9,450 (3 KỲ)
   THỜI GIAN NHẬP HỌC  THÁNG 1 VÀ THÁNG 9 HÀNG NĂM  YÊU CẦU ĐỂ ĐI DU HỌC   DỰ BỊ ĐẠI HỌC:  IELTS 5.0 (NHẬP HỌC THÁNG 9), IELTS 5.5 (NHẬP HỌC THÁNG 1), TỐT NGHIỆP HẾT LỚP 12 VỚI ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC TẬP ĐẠT 7.0 TRỞ LÊN.  DỰ BỊ THẠC SĨ:  IELTS 5.0 (NHẬP HỌC THÁNG 9), IELTS 5.5 (NHẬP HỌC THÁNG 1), TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VỚI ĐIỂM TRUNG BÌNH HỌC TẬP ĐẠT 6.0 TRỞ LÊN.

THÔNG TIN   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC  :  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -