Tài liệu học ACT

TÀI LIỆU HỌC ACT

Tìm hiểu về bài thi ACT (phần 2)

Bài thi ACTDu học châu MỹDu học MỹHọc bổng MỹKhóa học ACTTài liệu học ACTThông tin học bổngTiêu điểmChức năng bình luận bị tắtở Tìm hiểu về bài thi ACT (phần 2)

Bài thi ACT (American College Test) là một kì thi chuẩn hóa đầu vào đại học ở Mỹ để đánh giá và phân loại học sinh. Tương đương với kì thi SAT, kì thi ACT là điều kiện quan trọng trong quá trình xét tuyển và xét học bổng vào …

Read More »

Tìm hiểu về bài thi ACT (phần 1)

Bài thi ACTDu học châu MỹDu học MỹKhóa học ACTTài liệu học ACTThông tin học bổngTiêu điểmChức năng bình luận bị tắtở Tìm hiểu về bài thi ACT (phần 1)

  Bài thi ACT (American College Test) là kì thi chuẩn hóa đầu vào đại học ở Mỹ để đánh giá và phân loại học sinh. Tương đương với kì thi SAT, kì thi ACT là điều kiện quan trọng trong quá trình xét tuyển và xét học bổng vào các …