THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH VISA - THÊM CƠ HỘI LÀM VIỆC Ở MỸ CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH VISA - THÊM CƠ HỘI LÀM VIỆC Ở MỸ CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ MỘT SỐ SINH VIÊN QUỐC TẾ HỌC TẬP TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HOA KỲ ĐàCÓ THỂ THỞ PHÀO NHẸ NHÕM KHI BIẾT RẰNG HỌ CÓ THÊM BẢY THÁNG ĐỂ TÌM VIỆC LÀM TẠI QUỐC GIA NÀY SAU KHI KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP. ĐÓ LÀ BỞI VÌ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG VỪA CÔNG BỐ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VÀO THỨ SÁU TUẦN TRƯỚC, CHO PHÉP SINH VIÊN QUỐC TẾ CÁC NGÀNH CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT VÀ TOÁN HỌC (STEM) Ở LẠI MỸ TỐI ĐA BA NĂM SAU KHI TỐT NGHIỆP ĐỂ CÓ THỂ TÌM ĐƯỢC VIỆC LÀM TRONG CÁC LĨNH VỰC LIÊN QUAN. QUY ĐỊNH NÀY SẼ BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC VÀO NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2016. THEO QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP (OPT) CỦA CÁC TRƯỜNG STEM TRƯỚC ĐÂY, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÓ 29 THÁNG ĐỂ TÌM KIẾM VIỆC LÀM. NGƯỜI NHẬP CƯ NAY CÓ NHIỀU CƠ HỘI XIN VISA H-1B ĐỂ CÓ THỂ CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH CÔNG DÂN CỦA NƯỚC MỸ. CHƯƠNG TRÌNH OPT CHO PHÉP KHOẢNG 560.000 SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠM THỜI TRONG CÁC LĨNH VỰC STEM TRONG VÀ SAU QUÁ TRÌNH HỌC TẬP. ARAMANDLA, MỘT SINH VIÊN KỸ THUẬT 24 TUỔI ĐANG HỌC TẠI ĐẠI HỌC NEW YORK, SẼ TỐT NGHIỆP VÀO THÁNG 5 NÀY. THEO QUY ĐỊNH TRƯỚC ĐÂY, CÔ CHỈ CÓ THỂ Ở LẠI CHO ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2017 ĐỂ TÌM MỘT CÔNG VIỆC VÀ XIN VISA H-1B. VỚI QUY ĐỊNH MỚI NÀY, CÔ SẼ ĐƯỢC Ở LẠI ĐẾN THÁNG 4 NĂM 2018 ĐỂ XIN VISA H-1B. "NẾU VISA LÀM VIỆC CỦA TÔI BỊ TỪ CHỐI TRONG NĂM NAY, TÔI VẪN CÒN CÓ THÊM HAI CƠ HỘI NỮA". TUY NHIÊN, QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI CŨNG Đà DẤY LÊN LO NGẠI RẰNG LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG OPT SẼ VƯỢT MẶT LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CƠ BẢN, LÀM MẤT CÂN BẰNG LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở NƯỚC NÀY. MẶC DÙ VẬY, CÁC MỐI QUAN NGẠI VỀ VIỆC NGƯỜI DÂN MỸ SẼ MẤT VIỆC LÀM CÓ THỂ Đà BỊ THỔI PHỒNG. NHÓM VẬN ĐỘNG NHẬP CƯ GIỐNG NHƯ CHỦ TỊCH FWD.US TODD SCHULTE TRƯỚC ĐÂY Đà TỪNG NÓI RẰNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Đà TỐT NGHIỆP TỪ MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ CÓ BẰNG CẤP CAO VÀ Ở LẠI LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THỰC TẾ Đà TẠO "THÊM 2,62 VIỆC LÀM TẠI MỸ." BILL GATES TƯƠNG TỰ CHO RẰNG LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG H-1B CÓ THỂ CẦN THÊM BỐN HOẶC NĂM LAO ĐỘNG "HỖ TRỢ HỌ TRONG CÔNG VIỆC." TRÊN THỰC TẾ, MỘT NGHIÊN CỨU CỦA HARVARD BUSINESS SCHOOL NĂM 2008 CHO THẤY CÔNG DÂN H-1B Đà GÓP PHẦN LÀM GIA TĂNG SỐ LƯỢNG SÁNG CHẾ, ĐƯỢC TÍNH BẰNG BẰNG SÁNG CHẾ. VÀ MỘT NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG NGHỆ NĂM 2009 CHO THẤY RẰNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH STEM ĐàTĂNG TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THÊM KHOẢNG 13,6 TỶ ĐÔ LA MỸ TRONG NĂM 2008, VÀ ĐÓNG GÓP KHOẢNG TỪ $ 2.7 ĐẾN 3,6 TỶ ĐÔ LA MỸ TIỀN THUẾ. THEO THINKPROGRESS